SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Summax - Vilkår for anskaffelse og brug af DLBR summax

  Ved oprettelse af samtykke til DLBR Summax betragtes nedenstående vilkår som accepteret af kunden.

  VILKÅR FOR ANSKAFFELSE OG BRUG AF DLBR SUMMAX 
   

  Ved oprettelse af samtykke til DLBR Summax betragtes nedenstående vilkår som accepteret af kunden. 
   

  Summax produkter:
  Summax e-faktura er en web løsning til at modtage e-faktura og til at arkivere, bogføre via Dataoverførsel og betale automatisk. Betalingsløsningen kan udvides til også at indlæse kontoudtog fra pengeinstitut til autobogføring i kasseregistrering.

  Summax e-arkiv er en web løsning til elektronisk arkivering og visning af virksomheds relaterede dokumenter, herunder e-faktura.

  Summax e-bogføring er en web løsning til bogføring. E-bogføring er en light udgave af Ø90 kasseregistre-ring til Summax.

  Parter:
  SEGES Innovation P/S udvikler og vedligeholder webløsningen Summax.

  DLBR er et landsdækkende samarbejde mellem rådgivnings- og viden virksomheder.

  Grøn Marketing Aps er et selskab som varetager Summax aktiviteter i forhold til e-faktura herunder Nem-handel registret, betalingsløsninger til pengeinstitutter og brug af NemID.

  Registrering og brug af Summax
  Produkterne i Summax kan kun anvendes af kunder i DLBR. For at blive oprettet som bruger af Summax skal kunden, eller dennes DLBR rådgiver, oprette et ”samtykke” til DLBR e-faktura, e-arkiv og e-bogføring. Når samtykket er oprettet, vil kunden normalt have adgang til Summax næste dag. Login til Summax foregår via AgroID.

  Servicering af DLBR Summax 
  Kundeservice om anvendelse af DLBR Summax leveres som udgangspunkt af DLBR virksomheden. Teknisk support leveres af SEGES Innovation P/So90support@seges.dk

  Brugerrettigheder
  Summax må kun anvendes i forbindelse med kundens egen virksomhed.
  Det er kundens ansvar at administrere, hvem der har adgang til Summax. Det er op til kunden at aftale individuelt med brugere af Summax, hvad en adgang må benyttes til.
  Adgangen administreres via ”Adgang til andre brugere” fra Landmand.dk. Uddelegeret adgang til AgroID brugere giver både læse- og skrive adgang. Denne adgang kan til enhver tid tilbagekaldes.
  For medarbejdere ansat i rådgivningsvirksomheder under DLBR gælder, at de er pålagt en tavshedspligt i medfør af etiske regler.

  Immaterielle rettigheder
  SEGES Innovation P/S  og DLBR har alle rettigheder til DLBR Summax. Enhver krænkelse af SEGES Innovation P/S'  og DLBR’s rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af vilkår for anvendelse, hvilket medfører at adgangen til Summax lukkes uden yderligere varsel.

  Abonnementspriser
  DLBR virksomheden fastsætter og oplyser kunden om den til enhver tid gældende prisliste og betalingsfrist for tilslutning og brugsret til Summax.
  Manglende betaling trods påkrav med betalingsfrist betragtes som misligholdelse og medfører at adgangen til Summax lukkes uden yderligere varsel.

  Opbevaring
  Kunden beholder ejerskab til alt materiale der er sendt til e-arkivet.
  Der er på nuværende tidspunkt ikke mængdemæssig begrænsning på antal dokumenter der kan uploades til arkivet.

  Produkterne er tilgængelige 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage, dog afbrudt af kortvarig systemopdatering i tidsrummet kl. 01:30 til 02:30.
  SEGES Innovation P/S  forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer og fejlrettelser i Summax. I forbindelse med systemopdatering vil adgangen til Summax være kortvarigt afbrudt.

  Sletning af indhold i Summax er permanent. Når kunden bekræfter at slette noget af indholdet, vil en sletning resultere i en permanent fjernelse af indholdet.

  Dokumenter gemmes i Summax e-faktura og e-arkiv så længe abonnementet er aktivt. Ved abonnementets ophør fjernes adgang til arkivet, men dokumenter slettes ikke automatisk.

  Opsigelse
  Skriftlig opsigelse af abonnement til Summax foretages til udgangen af et kalenderår og med mindst 4 måneders varsel. Opsigelse sendes til DLBR virksomheden.

  Ophør
  Ved ophør af egen virksomhed vil Summax fortsat kunne anvendes, så længe kundeforholdet til DLBR består og abonnementet er aktivt.

  Ophør af kundeforhold til DLBR virksomheden betragtes som opsigelse, og adgangen til Summax lukkes ved udgangen af december måned det pågældende år. Kunden skal selv sørge for at flytte dokumenter til senere brug væk fra Summax før kundeforholdet til DLBR ophører.
  Dokumenter fra e-faktura og e-arkiv kan downloades til pc eller andet elektronisk medie. Dokumenter fra e-arkiv kan også sendes via mail.

  Ved ophør af abonnement lukkes adgangen til Summax ved udgangen af december måned det pågældende år. DLBR virksomheden er efter udløbet af december måned i opsigelsesåret berettiget til at opkræve et beløb for at give kunden adgang til materialet igen.

  Ansvar
  SEGES Innovation P/S og Grøn Marketing ApS er ansvarlig for fejl ved Summax i forhold til dansk rets almindelige betingelser for erstatningsansvar.

  Et eventuelt erstatningskrav kan dog ikke overstige den årlige abonnementspris for kunden.

  SEGES Innovation P/S og Grøn Marketing ApS kan ikke på noget grundlag gøres ansvarlig for driftstab, tab af omsætning, forventet fortjeneste, tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet direkte eller indirekte tab, uanset årsag.

  Ovennævnte ansvarsfraskrivelse gælder ligeledes produktansvar, i det omfang ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder for en sådan fraskrivelse.

  Backup og datasikkerhed
  Produkterne e-faktura, e-arkiv og e-bogføring er omfattet af de nyeste algoritmer til styring af sikkerhed og backup på de i lande indenfor EU centralt placerede databaser, som driftes og vedligeholdes af IBM Global Services.
  Kunden er forpligtet til at holde eget it udstyr og programmer til opkobling via internet opdateret, og forpligtet til at sikre, at der er installeret og aktiveret et antivirus program, samt at holde det opdateret.

  SEGES Innovation P/S gennemfører teknisk vedligeholdelse af produktet, så Summax produktet kan anvendes på de mest udbredte versioner af web browsere og smartphones.

  Ændring af vilkår
  SEGES Innovation P/S og DLBR virksomheden forbeholder sig ret til at foretage ændringer i ovenstående vilkår.
  Vilkår er senest opdateret den 27. januar 2022. 

  Virksomhedens CVR nummer:                    _________________________________________

  Mailadresse til advisering:                         _________________________________________ 

  Navn:             _________________________________________

  Adresse:        _________________________________________

  Postnr.:          _____________                    By:_________________________________________

    

  _____________________                        ____________________________________________

  Sted/Dato                                                   Underskrift virksomhedsejer

  Er denne vejledning nyttig?