SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Ændringer i medicinregnskab pr. 1. juni 2021 som følge af det nye VetStat

  Vetstat, medicinregnskab

  Hvad betyder ændringerne til medicinregnskabet for dig som landmand?
  Måden at indberette sygdomme og medicin ændrer sig ikke, da det allerede ligger på enkeltdyr- og besætnings niveau i DMS.
  Dagligdagen fortsætter uforandret.

  Ændringen ligger i, at medicinregnskabet efter d. 1. juni 2021 skal føres på besætningsniveau, og ikke på ejendomsniveau mere.

  Din forberedelse til skiftet mellem medicinregnskab på ejendomsniveau til besætningsniveau
  Vi anbefaler at man senest d. 30 maj 2021 foretager afstemning i medicinregnskabet på ejendomsniveau, da det vil sikre et mere overskueligt medicinregnskab på det nye besætningsniveau i DMS.

  Efter DMS opdatering d. 1. juni:
  Medicinregnskabet i DMS ligger nu på besætningsniveau i stedet for på ejendomsniveau.
  Medicinregnskabet ser i øvrigt ud som det plejer at gøre.

  Hvis du ejer enten én eller flere besætninger på samme ejendom:
  Al medicin er flyttet til én besætning, og hvis der er flere besætninger på samme ejendom, så placeres medicinen på den største besætning.
  Du skal i dialog med din dyrlæge afklare om du skal have flere medicinregnskaber på de andre besætninger.

  Hvis du og en anden landmand ejer besætninger på samme ejendom:
  Hvis der er flere besætninger med forskellige ejere på samme ejendom, hvor der tidligere har været medicinregnskab, så er der ikke overført medicinmængder fra det tidligere regnskab.
  Der skal du i dialog med din dyrlæge, for at afklare hvilke besætninger der skal føres medicinregnskab for.

  Pr. 1. juni vil det være muligt at tilgå to dannede udskrifter i DMS, som pr. 31. maj 2021 dokumenterer aktuel medicinstatus samt de tidligere registreringer de sidste 5 år.

  Udskrifterne hedder Optællingsudskrift og Medicinopgørelse.

  For besætningsdiagnoserne i DMS sker der ”ingenting”, - dvs. de besætningsdiagnoser som var før d. 1. juni, er der også efter d. 1. juni.

  Har du spørgsmål til medicinregnskabet i DMS, så kontakt SEGES Kundecenter på 7015 5015.

  Nyt VetStat

  Pr. 1. juni 2021 ændres ejendomsniveau til besætningsniveau for indgåelse af Sundhedsrådgivningsaftaler og medicinindberetninger til det nye VetStat.
  Det har direkte indvirkning på medicinregnskabet i DMS, som pr. 1. juni dermed også ændres fra ejendomsniveau til besætningsniveau.
  Det nuværende VetStat lukker d. 10 juni. Alle landmænd får adgang til egne data om deres medicinforbrug i det nye VetStat fra d. 14. juni 2021.  
  Webadressen er: www.vetstat.fvst.dk og man kan logge på med sit eget NemId.

  De nuværende Sundhedsrådgivningsaftaler i VetReg:

  I tidsrummet fra d. 8.-14. juni, er VetReg lukket, og det er ikke muligt at ændre i Sundhedsrådgivningsaftalerne. Fra den 14. juni kan aftalerne i stedet redigeres i det nye VetStat.

  • Ejendomme med 1 besætning:
   Sundhedsrådgivningsaftalen videreføres, men bliver kopieret ned på besætningsniveau i stedet for ejendomsniveau. Aftalen fortsætter uændret på besætningsniveau.
  • Ejendomme med mere end 1 besætning med samme ejer:  
   Sundhedsrådgivningsaftalen kopieres automatisk ned på alle besætninger hos VetStat d. 14 juni. og er tilgængelig for redigering hos VetStat d. 14. juni.
  • Ejendomme med mere end 1 besætning og forskellige ejere:Fra 1. juni frem til 14.juni videreføres nuværende Sundhedsrådgivningsaftaler som ligger på ejendomsnummer.
   Fra d. 14. juni lukkes de nuværende Sundhedsrådgivningsaftaler, og du skal i dialog med din dyrlæge om at oprette nye Sundhedsrådgivningsaftaler.

  Har du spørgsmål til VetStat, kan du kontakte VetStat hotline på 72 27 68 87.

  Er denne vejledning nyttig?