SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Besætningsflow

  Besætningsflow giver overblik i forhold til kommende kælvninger og udsætninger

  At skabe et stabilt flow i besætningen er noget de fleste besætninger bør stræbe efter. Hermed menes en jævn fordeling af kælvninger, goldninger henover uger og måneder, og dermed også et stabilt antal malkende køer. Dette tilfredsstiller medarbejdere ved at give stabilitet i arbejdsbyrden, men er også godt for sundheden og produktionen hos dyrene, når der ikke kommer for meget pres på forskellige staldafsnit.

  Alt kan ikke planlægges ned i mindste detalje på en kvægbedrift, men mange fremtidige udfordringer kan blive mindre, når der udføres de rette tilpasninger, men det kræver hjælp at se fremad. Analyseudskriften Besætningsflow hjælper netop med at se fremad. Det giver et overblik over udviklingen i antal malkende køer og goldkøer således, at der kan planlægges, hvor mange der skal sættes ud hvornår, eller om der skal justeres lidt i planlagt goldningstidspunkt i forhold til at få en jævn fordeling mellem uger.

  Planlægning på uge-niveau

  Meget planlægning og handlinger sker på uge-niveau, f.eks. goldning, og her er det interessant at kende, hvad belægningen bliver de kommende uger. Analyseudskriften Besætningsflow tager udgangspunkt i de køer som står i driftsenheden i dag, og deres forventede kælvningstidspunkt og dermed også goldningstidspunkt. Figur 1 viser et eksempel fra en besætning, hvor antallet af malkende køer stiger de næste 5 uger, men med alle de fremtidige goldninger, falder antal malkende i ugerne derefter, så det skal vurderes, hvor mange køer der skal sættes ud på kort sigt – er det 17 køer (2, 3, 10, 2) eller skal det være færre? Malkes der i robotter kan antallet af malkende køer være væsentlig for at holde en høj ydelse pr. ko, men udsættes der for mange køer risikerer den totale leverance at blive for lav i fremtiden. 

  Figur 1. Besætningsflow - Malkende. Den øverste figur viser de kommende antal malkende køer pr. uge, hvis der ikke sker udsætning. På den nederste figur er der sat en grænse på 350 malkende køer, hvilket betyder at der er dyr i overskud, som evt. kan sættes ud i 4 ud af de kommende 5 uger. 

  Flow i goldkøer

  Goldkofaciliteterne kan også være begrænsede, men det kan også gå ud over goldkøerne, hvis der reduceres i goldperiodens længde. Derfor kan det være et puslespil at få alt optimalt. Og den bedste måde på længere sigt er at forsøge at udjævne antallet af kælvninger pr. måned. Eksemplet i figur 2, viser hvorledes antallet af goldkøer stiger, hvilket skyldes, at der er 2-3 gange så mange kælvninger hos gamle køer i de kommende måneder, som der er i den indeværende måned. På kort sigt kan man rykke lidt på køerne mellem ugerne således, at der afgoldes et mere jævnt antal hver uge. De nederste søjler i figur 2 hjælper med at vise, hvornår der bør rykkes goldninger frem og tilbage mellem uger. Og så må man udvide det fysiske goldko-område, hvis der bliver for mange goldkøer.

  Køernes goldningstidspunkt beregnes ud fra grundoplysninger, hvor 1. kalvs ofte står til 56 golddage og øvrige køer 42 golddage. Der skal rettes i grundoplysninger, hvis disse standardværdier ikke passer for besætningen.

  Figur 2. Besætningsflow – Goldkøer. Den øverste figur viser antallet af goldkøer pr. uge, hvor der sker en stor stigning i antallet, således at der kræves en noget større staldkapacitet til denne gruppe dyr. Nederste figur viser antal afgoldninger uge for uge, hvor der med fordel kan flyttes mellem uger, og derved opnå et mere stabilt antal hver uge.

  Forventede kælvninger

  Når der ses på forventede kælvninger, så kan man ikke ændre på dem som ligger i de nærmeste uger. Salg af dyr er en mulighed for at undgå kælvninger når der planlægges længere frem, men her skal det selvfølgelig vurderes i forhold til kommende antal af malkende køer. Det kan være nødvendigt at holde på alle dyr, også kælvekvier, så der kan udskiftes et tilstrækkeligt antal køer. Figur 3 viser et billede af forventede kælvninger, hvor der kommer mange kælvninger i juli og august måned. Her bør der tages en beslutning, om der kan sælges kvier, f.eks. i uge 34, hvor der forventes 18 kælvninger.

  Figur 3. Besætningsflow – Forventede kælvninger. Her vises de kommende kælvninger ud fra forventet kælvningstidspunkt. Opdelingen kan også vises i laktationsnumre eller far race.

  Besætningsflow, prognose og tiltag i besætning

  Besætningsflow giver et billede af flow af kælvninger, goldninger og antal malkende køer. Noget der kan ændres med salg af dyr til levebrug og slagt. Skal flowet blive mere jævnt skal det tænkes ind helt fra insemineringstidspunktet. Besætningsflow laver en visning af situationen i dag, og kan med fordel trækkes regelmæssigt (med 14 dage eller 1 måneds mellemrum) for at få det bedste udgangspunkt for den kommende planlægning.

  Ønsker man at se på forskellige scenarier for udsætning og planlægge udover de 5 måneder som Besætningsflow viser, så skal man anvende DMS Prognose. 

  Det er relevant for en kvægbedrift at se på et jævnt flow og dermed skabe sammenhæng på bedriften helt fra insemineringsbeslutningen, da det er med til at sikre et jævnt flow i alle afdelinger; kalve, kvier, goldkøer og malkekøer.

  Forfatter: Lars A. H. Nielsen, lan@seges.dk


  Er denne vejledning nyttig?