SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  ESGreenTool Climate – Forskelle mellem Climate 1 og 2

  Her får du en gennemgang af de vigtigste forskelle mellem ESGreenTool Climate 1 og 2

  Climate 1 er det program, vi har kendt gennem 1½ år. For at programmet kan matche den fremtidige efterspørgsel inden for data og klimaberegninger, er der udviklet på en ny version af programmet, nemlig ESGreenTool Climate 2. På sigt er det meningen, at Climate 2 skal udbygges, så det rummer alle funktionaliteter, så der kun vil være ét ESGreenTool Climate klimaværktøj. Målsætningen er, at ESGreenTool skal være det bedste program til beregning af bedrifts- og produktaftryk samt scenarier for landbrugsbedrifter.  

  Her kan du få et overblik over de væsentlige forskelle mellem Climate 1 og 2:

  Generelle forskelle:

   

  Climate 1

   

  Climate 2

   

  Generelt

  Bedriftsaftryk for 2020, 2021 og 2022 for mark, gris, fjerkræ og kvæg

  Bedriftsaftryk for 2022 og 2023. Er tilgængeligt for mark og fra Q4 for grise- og slagtekyllingebedrifter 

  Bedriftsresultat vises med og uden import

  Bedriftsresultatet vises opdelt i Scope 1, 2 og 3

  Emissioner beregnes og vises i CO2e og pr. drivhusgas (CH4, CO2, N2O)

  Emissioner beregnes og vises i CO2e

  Ingen produktaftryk

  Produktaftryk:

  Er tilgængeligt for de mest betydende afgrøder. 

  I Q4 for fravænnede grise, smågrise og slagtegrise samt slagtekyllinger

  Der er standardtal så der kan beregnes et første resultat for bedriften

  Der kan ikke beregnes et første resultat, før der er indberettet data

   

  Markdata

  Data kommer fra Landbrugsstyrelsens gødningsregnskab. Derfor er data forsinket ca. 8 mdr.

  Data kommer fra Markdatabasen som bygger på indberetninger fra Mark Online, CropManager og FarmTracking. Data overføres kontinuerligt

  De bedrifter som er i udtrækket fra Landbrugsstyrelsen kan bruge programmet

  Kun cvr-nr. der findes i Markdatabasen, kan bruge programmet

  Alle overførte data fra Landbrugsstyrelsen kan rettes

  Data overført kan ikke rettes, men skal rettes i Mark Online, CropManager eller FarmTracking

   

  Der medtages både planlagte og registrerede / udførte data

   

  Husdyrdata

  CHR, dyretype, staldsystem og antal fra Landbrugsstyrelsens gødningsregnskab. Derfor er data forsinket ca. 8 mdr. 

  Miljø og klimateknologier skal indberettes

  Ingen overførte data. Der skal oprettes CHR, dyretype, staldsystem og antal. Og for slagtekyllinger hold. 

  Miljø og klimateknologier skal indberettes

  Der er standardtal for husdyrene

  Der skal udfyldes oplysninger om foder og produktivitet

   

  Der er mulighed for at kopiere indberetninger fra et år til et andet

   

  Scenarier

  Der kan beregnes scenarier på bedriftsaftryk for alle produktionsgrene

  Ikke en mulighed i første omgang. På sigt bliver det muligt at lave scenarier og beregne bedrifts- og produktaftryk for alle produktionsgrene

   

  Forskelle i emissionskildeberegning:

   

   

  Emissionskilde

   

  Climate 1 

   

  Climate 2

  Handelsgødning - NH3

  NH3 faktor er 0,025* 

  NH3 faktor er 0,04 

  Husdyrgødning - NH3

  Emissionsfaktoren for NH3 er pr. husdyrgødningstype

  Emissionsfaktoren for NH3 er en konstant på 0,114 for husdyrgødning og anden organisk gødning   

  Tørvenedbrydning / organogene jorde

  Der er regnet med 38% af jorden er >12% kulstof og 62% er med 6-12% kulstof

  Der skal tages stilling til, om jordens kulstofindhold er >12 % eller 6-12%

  Afgrøderester

   

  Opdatering af IPCC crop på flere afgrøder. 

  Flere afgrøder, der kan regnes på. 

  Frøgræs er opdateret med halmudbytte -> bedre estimering. 

  Opdatering af N indhold i afgrøde-rest.

  Kulstofbalance

  C:N forhold varierer afhængig af organisk gødningstype

  C:N forhold for alt organisk gødning er 8. (gødningstype kendes ikke).

  El – CO2e pr. kWh

  Omregningsfaktor 0,205*

  Omregningsfaktor 0,136 

  Diesel – CO2e pr. l.

  Omregningsfaktor 2,626*

  Omregningsfaktor for 

  -                     Scope 1: 2,68

  -                     Scope 3: 0,46

  Handelsgødning produktion

  Klimaaftryk (kg CO2e pr. kg):

  -                     N: 6,6*

  -                     P: 3,6*

  -                     K: 0,7*

  Klimaaftryk (kg CO2e pr. kg):

  -                     N: 3,67

  -                     P: 2,32

  -                     K: 0,69

  Maskinarbejde

  Omregningsfaktor, kg CO2e/liter = 2,654* 

  Omregningsfaktor, kr. til liter = 0,02

  Omregningsfaktor, kg CO2e/liter = 3,14

  Omregningsfaktor, kr. til liter = 0,02

  *Faktoren i Climate 1 bliver opdateret i september 2023

  Spørgsmål?

  Hvis du har spørgsmål til ESGreenTool Climate, er du velkommen til at kontakte SEGES Innovations Kundecenter på Kundecenter@seges.dk eller telefon 7015 5015.

  Er denne vejledning nyttig?