SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  ESGreenTool Climate – Forskelle mellem Climate 1 og 2

  Her får du en gennemgang af de vigtigste forskelle mellem ESGreenTool Climate 1 og 2

  Climate 1 er det program, vi har kendt gennem 1½ år. For at programmet kan matche den fremtidige efterspørgsel inden for data og klimaberegninger, er der udviklet på en ny version af programmet, nemlig ESGreenTool Climate 2. På sigt er det meningen, at Climate 2 skal udbygges, så det rummer alle funktionaliteter, så der kun vil være ét ESGreenTool Climate klimaværktøj. Målsætningen er, at ESGreenTool skal være det bedste program til beregning af bedrifts- og produktaftryk samt scenarier for landbrugsbedrifter.

  Her kan du få et overblik over de væsentlige forskelle mellem Climate 1 og 2:

  Generelle forskelle:

  Climate 1 Climate 2
  Generelt
  Bedriftsaftryk for 2020, 2021 og 2022 for mark, gris, fjerkræ og kvæg Er lige nu tilgængelig for mark, slagtekyllinger og grise
  Bedriftsresultat vises med og uden import Bedriftsresultatet vises opdelt i Scope 1, 2 og 3
  Emissioner beregnes og vises i CO2e og pr. drivhusgas (CH4, CO2, N2O) Emissioner beregnes og vises i CO2e
  Ingen produktaftryk

  Produktaftryk:

  Er tilgængelig for de mest betydende afgrøder, slagtekyllinger samt fravænnede grise, smågrise og slagtegrise

  Der er standardtal så der kan beregnes et første resultat for bedriften Der kan ikke beregnes et første resultat, før der er indberettet data
  Markdata  
  Data kommer fra Landbrugsstyrelsens gødningsregnskab. Derfor er data forsinket ca. 8 mdr. Data kommer fra Markdatabasen som bygger på indberetninger fra Mark Online, CropManager og FarmTracking. Data overføres kontinuerligt
  De bedrifter som er i udtrækket fra Landbrugsstyrelsen kan bruge programmet Kun cvr-nr. der findes i Markdatabasen, kan bruge programmet
  Alle overførte data fra Landbrugsstyrelsen kan rettes Alle overførte data kan rettes, med undtagelse af afgrøden, som angives i Mark Online
    Der medtages både planlagte og registrerede / udførte data
  Husdyrdata  

  CHR, dyretype, staldsystem og antal fra Landbrugsstyrelsens gødningsregnskab. Derfor er data forsinket ca. 8 mdr. 

  Miljø og klimateknologier skal indberettes

  Ingen overførte data. Der skal oprettes CHR, dyretype, staldsystem og antal. Og for slagtekyllinger hold. 

  Miljø og klimateknologier skal indberettes

  Der er standardtal for husdyrene Der skal udfyldes oplysninger om staldtyper, foder og produktivitet. For nogle data findes standardværdier, som kan tilrettes.
    Der er mulighed for at kopiere indberetninger fra et år til et andet
  Scenarier  
  Der kan beregnes scenarier på bedriftsaftryk for alle produktionsgrene Ikke en mulighed i første omgang. På sigt bliver det muligt at lave scenarier og beregne bedrifts- og produktaftryk for alle produktionsgrene

   

  Forskelle i emissionskildeberegning:

  Emissionskilde Climate 1  Climate 2
  Husdyrgødning - NH3 Emissionsfaktoren for NH3 er pr. husdyrgødningstype Emissionsfaktoren for NH3 er en konstant på 0,114 for husdyrgødning og anden organisk gødning   
  Tørvenedbrydning / organogene jorde Der er regnet med 38% af jorden er >12% kulstof og 62% er med 6-12% kulstof Der skal tages stilling til, om jordens kulstofindhold er >12 % eller 6-12%
  Afgrøderester  

  Opdatering af IPCC crop på flere afgrøder.

  Flere afgrøder, der kan regnes på.

  Frøgræs er opdateret med halmudbytte -> bedre estimering.

  Opdatering af N indhold i afgrøde-rest.

  Kulstofbalance C:N forhold varierer afhængig af organisk gødningstype C:N forhold for alt organisk gødning er 8. (gødningstype kendes ikke).
  Diesel – CO2e pr. l. Omregningsfaktor 3,14

  Omregningsfaktor for

  - Scope 1: 2,68

  - Scope 3: 0,46

  Spørgsmål?

  Hvis du har spørgsmål til ESGreenTool Climate, er du velkommen til at kontakte SEGES Innovations Kundecenter på Kundecenter@seges.dk eller telefon 7015 5015.

  Er denne vejledning nyttig?