SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  FarmTracking Premium - Vandingsmodulet

  Læs om opsætning og tilpasning af vandingsmodulet

  Vandingsmodulet dækker hovedsageligt to konkrete behov for landmænd, som markvander:

  • Det hjælper landmanden med at se, hvad vandingsbehovet er for hans afgrøder, og hvordan man kan optimere tildelingen af vand. 
  • Det gør det nemmere at holde overblik over mange vandingsmaskiner, da landmanden kan se, hvor de er placeret, hvornår de skal flyttes, og hvor de skal flyttes hen.

  Opsætning og tilpasning af modul

  Før brugeren kan anvende modulet, skal der foretages en opsætning af:

  Vandingssystemer (trin 1)

  Pumper (trin 2)

  Vandingsspor (trin 3) 

  I trin 4 og 5 findes vejledning til brug og aflæsning af vandingsspor. 

  Trin 1: Oprettelse af vandingssystemer

  Et system skal forstås som de jordledninger, der forbinder de forskellige pumper og vandingsspor. Et vandsystem kan have flere pumper og mange spor.

  Sådan opretter du et vandingssystem:

  Tryk på Menu og herefter på Vanding

  Tryk nu på + nederst i højre hjørne

  Giv systemet et navn og en farve - tryk på Gem.

  Trin 2: Oprettelse af pumper 

  Sådan opretter du en pumpe:

  Tryk på + og herefter på Pumpe

  Navngiv pumpe, relater den til et vandingssystem og angiv den geografiske lokalitet på kortet 

  Du har nu mulighed for at angive et telefonnummer og en SMS-tekst. Det er valgfrit. Gør du det, har du mulighed for at starte pumpen automatisk ved at sende en SMS til pumpen. Du kan også tilføje et billede og noter til pumpen.

  Tryk på Gem.

  Trin 3: Oprettelse af vandingsspor  

  Sådan opretter du et vandingsspor:

  Tryk på + og herefter på Vandingsspor

  Vælg et vandingssystem, så det relaterer sig til et vandingsspor. Herefter tildeles sporet automatisk et fortløbende bogstav. 

  Tilføj herefter diameter af vandingszonen samt geografi og markrelation.

  Der er også mulighed for at tilføje en kommentar eller billede, hvis der er opmærksomhedspunkter relateret til sporet.

  Tryk på Gem.


  Trin 4: Oprettelse af vanding og overblik over aktive vandinger

  Opsætningen er nu overstået, og du er klar til at oprette en vanding i systemet.

  1. Tryk på det spor på kortet, du ønsker at vande 
  2. Tryk derefter på plusset i højre hjørne
  3. Angiv dato for vanding (som udgangspunkt er dato sat til dags dato) 
  4. Angiv vandingsmængde i millimeter
  5. Angiv estimeret tidspunkt for udført, dvs. hvornår vandingen er forventet afsluttet
  6. Vælg pumpe fra systemet

  Hvis pumpen er relateret til et telefonnummer og en sms-tekst, så vises sms-teksten for brugeren ved tryk på Gem. 

  Vandingen vil nu indgå i beregning af sporets vandbalance. 

  Når brugeren trækker listen Aktive vandinger op, vil han se en liste med aktive vandinger, og hvornår de forventes afsluttet:

  Grøn indikerer, at vandingen stadig er aktiv.

  Rød indikerer, at vandingen er afsluttet. 

  Hvis brugeren trykker på en af vandingerne på listen med et 3-sekunders tryk, vil han få mulighed for at få vist vej til sporet, eller han kan vælge at få vist sporet på kortet.

  Trin 5: Vurdering af vandbalancen

  Systemet kan automatisk beregne vandbalancen for alle spor for de fleste gængse landbrugsafgrøder. I beregningen af vandbalancen tages der højde for:

  1. Markens afgrøde og JB-nummer
  2. Vejrdata for lokaliteten fra DMI inkl. temperatur og nedbør
  3. Så-dato af vårsæd, som det er registeret i dyrkningsjournalen.

  Vigtig info om aflæsning af det enkelte spor:

  Åbner brugeren det enkelte spor, kan han se en grafisk fremstilling af vandbalancen i dag og 7 dage frem. Nedenfor vises en grafisk fremstilling af vandbalancen over tid.  

  Farveskala: Rød, gul og grøn

  Figurens farvede område dækker perioden fra henholdsvis fremspiring i vårafgrøder og vækststart i overvintrende afgrøder og frem til fuldmodenhed af afgrøden. Afgrøden gennemgår i perioden en eller flere udviklingsfaser (fænologiske faser), hvori afgrøden har forskellige tolerancer for tørke og udbyttemæssig respons på vanding. 

  Overgangen mellem disse faser ses i figuren som skift i tærskelværdierne for de grønne, gule og røde felter. 

  Aflæsning af farverne

  Når vandbalancekurven befinder sig i det grønne område, er afgrøden ikke tørkestresset, eller vanding har ikke nogen udbyttemæssig effekt – som f.eks. i modningsfasen.

  Når vandbalancekurven befinder sig i det gule område, er der risiko for, at afgrøden er tørkestresset. Graden af stress vil afhænge af både jordtype og det aktuelle fordampningstryk – en solrig dag medfører et højere niveau af stress end en overskyet dag. Ergo: Marken trænger sandsynligvis til at få vand. 

  Når vandbalancekurven befinder sig i det røde område, er det sandsynligt, at der vil ske en udbyttenedgang som følge af tørkestress, men det afhænger af både jordtype, det aktuelle fordampningstryk og varigheden af tørkestress. Ergo: Marken trænger akut til at få vand.

  På kortet kan brugeren vælge at få farvelagt sporene i henholdsvis rød, gul eller grøn alt efter sporets vandingsstatus i dag eller om 7 dage. Dette giver et godt overblik over vandingsstatussen for alle markens afgrøder.

  Er denne vejledning nyttig?