SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Mark Online – Oprettelse og administration af bedrifter

  Læs her hvordan du opretter og administrerer bedrifter

  Opret en ny bedrift 

  I billedet Bedrifter trykker du Opret:

  Du kommer ind til billeder Opret bedrift . Hvis du kender brugernavnet, kan du indtaste det i feltet ’Brugernavn’ og herefter Hent bruger for at hente oplysninger fra DLI.


  Hvis du ikke kender brugernavnet, trykker du på Avanceret søgning.
  Du kommer til billedet ’Søg bruger’, hvor du kan søge på navn og/eller eller adresse.

  Klik på navnet og vælg OK.

  I billedet ’Opret bedrift’ får du kvitteret navne og adresseoplysninger. Her kan du tilrette og indtaste bedriftens oplysninger.

  Den nye dataejer (kunde) findes ikke

  Hvis brugeren/dataejeren ikke findes, kan du oprette en ny bruger via Landmand.dk.

  Nogle minutter efter brugeren er oprettet i Landmand dk, kan du finde den via ’Opret bedrift’.

  En bedrift skal skifte normsæt

  Under Bedriftsoplysninger --> Grundoplysninger --> Basis normsæt skifter du valgt normsæt ud med jeres normsæt fra det år, hvor bedriften skal anvende jeres normsæt.

  Det er vigtigt, at bedriften bevarer tilknytningen til det gamle normsæt i tidligere år, sådan at tidligere anvendte normer fortsat kan vises på bedriften i tidligere år.

  En kunde flytter

  Når en bedrift ophører under en rådgivningsvirksomhed og flytter et til en anden rådgivningsvirksomhed, så skal der både ændres i tilknyttet normsæt og der skal gives delegering (fuldmagt) til den nye rådgivningsvirksomhed.

  Den rådgivningsvirksomhed, som modtager kunden, skal under Bedriftsoplysninger, Grundoplysninger skifte bedriftens basis normsæt til rådgivningsvirksomhedens normsæt fra det år, de har ansvar for bedriften.

  Pt. kan delegeringer (fuldmagter) kun ændres af landmanden og SEGES.

  Det er vigtigt, at bedriften fortsat har det oprindelige normsæt som basisnormsæt i tidligere år, således at tidligere anvendte rådgivningsvirksomheds normer fortsat kan vises på bedriften i tidligere år.

  En bedrift ophører (status arkiveret)

  Når en bedrift ikke længere skal være aktiv, bør du ændre status for bedriften til ’(arkiveret)’. Det gøres i billedet Bedriftsstatus, som du finder under Funktioner. Når bedriften er fremsøgt, kan du ændre status i statusfeltet.

  Backup af en bedrift

  Ændrede data fra brugerfladen i Mark Online eller i FarmTracking (hvis denne ikke er offline) er gemt øjeblikkelig i Dansk Markdatabase, når du arbejder på en bedrift. Hvis du får behov for at fortryde de seneste data på bedriften, så kan der fremskaffes en backup af den aktuelle bedrift.

  Fremgangsmåden er

  • Kontakt Kundecenter hos SEGES og oplys bedriftsoplysninger og angiv en ca. dato for alderen af den backup, som du ønsker.
  • Kundecenter indlæser backup’en, og hvis den er ok, så kan du arbejde videre med udgangspunkt i denne. 

  Kopi af en bedrift (fx ved alternativ driftsanalyse, kopier til ny ejer)

  Skifter en bedrift ejer, kan du have brug for at lave en kopi af bedriften. 

  Klik på de tre prikker ved siden af landmandens navn - klik på Kopiér bedrift - udfyld oplysningerne i billedet Kopiér bedrift:

  I andre situationer kan du i rådgivningsvirksomheden have brug for en demo af bedriften. Under bruger/ejer skal du søge efter ’Demobruger rådgivningsvirksomhed’ og oprette bedriften med denne som dataejer.

  Anvendelse af Kundestatus' faciliteter

  Under Funktioner kan du via Bedriftsstatus udtrække en liste over dels Bedriftsstatus og dels Kundestatus.

  Nedenfor finder du eksempler på, hvad disse kan bruges til.

  Overblik over hvilke normsæt, jeres bedrifter anvender

  Hvis man under Funktioner, Kundestatus vælger Bedriftsstatus kommer der et billede hvori man kan søge efter specifikke bedrifter. Hvis man ikke skriver noget i søge-felterne får man en liste over alle de bedrifter, rådgivningsvirksomheden har fuldmagt til.

  Listen indeholder bl.a. kolonnerne Normsæt og Normsætejer. Det er relevant at lede efter de bedrifter, som ikke anvender jeres eget rådgivningsvirksomheds normsæt:

  Overblik over hvilke bedrifter, hvor du har lavet SJI-indberetning, mv.

  Hvis man under Funktioner, Kundestatus vælger Bedriftsstatus kommer der et billede hvori man kan søge efter specifikke bedrifter. Eller hvis man ikke skriver noget i søge-felterne får man en liste over alle de bedrifter rådgivningsvirksomheden har fuldmagt til.

  Listen indeholder bl.a. kolonner som fortæller om der er lavet EHA-fil til fællesskema, EHA-fil til efterafgrøder, GHI-fil og SJI indberetning.
  Kolonnerne viser dato for hvornår en fil er dannet og af hvilken bruger, eller for SJI indberetning hvornår indberetningen er udført.

  Her ser du et eksempel på SJI-indberetning:

  I listen kan man anvende de sædvanlige sorteringer og ikke mindst filtreringsmuligheder fra Mark Online. Hvis man f.eks. ønsker en liste over alle de bedrifter, hvor der endnu ikke er udført en SJI-indberetning, vælger man at filtrere på kolonnen Dato under SJI-indberetning til Tomme.

  Herefter indeholder listen alle de bedrifter, hvor der endnu ikke er udført en SJI-indberetning for i aktuelt høstår.

  NB: Vær opmærksom på at listen viser status for det aktuelle høstår. SJI-indberetning og GHI-fil skal man således findes i høståret før EHA-filerne. Altså ikke i samme liste.

  Summering af antal ha der er lavet gødningsplan for

  Hvis man under Funktioner, Kundestatus vælger Bedriftsstatus kommer der et billede hvori man kan søge efter specifikke bedrifter. Eller hvis man ikke skriver noget i søge-felterne får man en liste over alle de bedrifter rådgivningsvirksomheden har fuldmagt til.

  Listen indeholder bl.a. kolonner som fortæller bedrifternes areal i høståret. Både dyrket areal og Randzoneareal.

  Hvis du ønsker en sum af alle bedrifternes areal, kan du benytte den mulighed, at listen, som alle andre steder i Mark Online, kan kopieres til Excel, og udføre summering på arealkolonnen der.

  Er denne vejledning nyttig?