SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Online – Checkliste til opstart i Ø90 Online

  Checklisten kan danne grundlag for en lokal tilpasset checkliste, der bruges i forbindelse med, at kunden tegner abonnement på DLBR Ø90 Online.

  Checkliste til opstart i Ø90 Online

  Checklisten kan danne grundlag for en lokal tilpasset checkliste, der bruges i forbindelse med, at kunden tegner abonnement på DLBR Ø90 Online.

  • Tekniske krav til Ø90 Online
  • Aftale mellem kunden og regnskabskontoret om arbejdsfordelingen, tidsfrister mv. Samtidig skal det aftales, hvordan ændringer i aftalen skal meddeles.
   • Information til kunden om, at han ikke skal vente til sidste øjeblik med at føre kassebogen. Han kan ikke forvente, at kontoret har tid til at overtage registreringsarbejdet i et vist antal dage op til en tidsfrist (moms, mv.). Det kunne være i forbindelse med problemer med nedbrud af teleforbindelser, pc-nedbrud mv.
   • Problemet med tidsfrister bliver mere presserende, jo flere der selv forestår registreringen.
  • Der skal tages stilling til, hvilken legalisering landmanden skal have.
   • Online brugertype 31. Kunden har adgang til ”Bogholderi”. Det vil sige adgang til Dataoverførsel, Indlæsning af digital kontoudtog, Fakturering og Momsopgørelse.

  Øvrige brugertyper udfases og erstattes af ny modulopbygning i 2022.

  • Online brugertype 90. Kunden får kun adgang til at afstemme indtastede posteringer, samt udskrive afstemningslister og revisionslister drift/skat.
  • Online brugertype 85. Kunden får adgang til det samme som brugertype 90, plus mulighed for at tjekke og låse kasse-, om- og interne posteringer. Kunden kan yderligere udskrive kasselister.
  • Online brugertype 80. Kunden får adgang til det samme som brugertype 85, plus mulighed for at lave momsopgørelse for de perioder der ikke vedrører afslutningen af regnskabsåret. Der kan udskrive momsopgørelsen.
  • Online brugertype 79. Kunden får adgang til det samme som brugertype 80, plus mulighed for at lave momsopgørelse for hele regnskabsåret. Der kan udskrive momsopgørelsen.
  • Hvis kunden skal have adgang til PDF-print, skal e-mailadresse anføres i legaliseringen. Hvis den ikke anføres, får kunden ikke besked om, at PDF-print er bestilt. Hvis der ikke er oplyst nogen e-mailadresse, kan regnskabsassistentens e-mailadresse anføres i stedet. Kontoret bliver så automatisk underrettet når kunden begynder at anvende PDF-print.
  • Få oprettet Ø90 Online adgang til DLI-identen/landmand.dk for kunden ved at kontakte Kundeservice på 70 15 50 15
  • Orienter kunden om, at der kan være problemer i forbindelse med brug/installation af VPN-klienten, hvis han har hjemmearbejdsplads i forbindelse med andet arbejde og denne forbindelse også bruger en VPN-forbindelse.
  • Undersøge om kunden har Antivirus og firewall på pc’en. Der kan opstå problemer i forbindelse med, at få opstartsprogrammet, VPN-klient og Ø90-klient til at fungere.
   Kontorets mulighed for support på de tekniske problemer, kan fås hos Kundeservice på tlf. 7015 5015.
  • Hvordan skal programmet installeres?
   • Skal kunden selv installere programmet sendes en mail eller et brev med link med oplysninger om Bruger-ID og kodeord til kunderne (både til Landmand.dk og Ø90). samt link til installationssite www.090.dk/install_o90_online.html. Regnskabskontoret kan eventuelt følge op ved at gå ind i legaliseringsbilledet og se, om landmandens midlertidige adgangskode er ændret.
  • Etabler en måde hvorpå man generelt kan informere Ø90 Online brugere om nyheder, uregelmæssigheder og andre vigtige oplysninger
   • Informere kunden om informationer på startsiden
   • Orienter om Ø90 vejledningen på www.o90.dk.
   • Orienter kunden om at der holdes korte vejledningsmøder, hvor faciliteterne i Ø90 Online bliver præsenteret.
  • Backup / Service
   • Information til kunden om at service rekvireres hos den lokale DLBR-virksomhed, der skal ikke ske henvendelse til SEGES, medmindre det er DLBR-virksomheden, der etablerer kontakten. Hvis der henvises til SEGES, skal henvendelse ske til Kundeservice på 7015 5015, hvis det er tekniske problemer med kommunikationsprogrammet Cisco og Ø90 Online. Er det faglige problemstillinger i Ø90 Online, skal henvendelse rettes til Ø90 support.
   • Information til kunden om hvem han skal henvende sig til, hvis der er problemer i forbindelse med installationen.
   • Information til kunden om hvor henvendelse skal rettes til, hvis der er faglige problemer i forbindelse med Ø90 Online.

  Er denne vejledning nyttig?