SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Ægtefællevirksomhed

  Ægtefællevirksomhed - personligt drevet virksomhed

  Anbefaling, hvis ægtefælle/samlever også driver virksomhed

  Hvis der er tale om væsentlige beløb, anbefaler vi at bruge to ejendomsnumre.
  • Det giver et langt bedre produkt til kunden.
  • Det skyldes også at kreditinstitutterne, der modtager regnskaber, skal foretage kreditvurdering pr.
        person.
  Brug af to ejendomsnumre betyder også, at man får det fulde udbytte af mulighederne i Ø90. Det gælder for eksempel brug af årsrapport og brug af automatikkerne ved besætningsværdier og –nedskrivning, hvis ægtefællen har besætning.
  Hvis der er tale om en mindre virksomhed, hvor mulighederne for specifikation i ”Anden virksomhed” er tilstrækkelige, anbefaler vi at bruge to ejendomsnumre eller personligt skatteregnskab. I denne situation kan skattebilag IKKE anvendes fordi:
  • Skatteafstemningen tager ikke hensyn til personkode, og vi kan ikke opfylde mindstekravene, hvis vi
         ”blander” virksomheder med forskellig ejer/driftsherre.
  • Indkomsten er næsten umulig at gennemskue, fordi de regnskabsmæssige tal bliver fordelt i relevante
         linjer i årsrapporten, selv om de vedrører ægtefællens/samleverens virksomhed.

  Kasseregistrering

  Konteringen af ægtefælles virksomhed skal foregå på 8200 xx og med V-P kode 1-3 og det rette stednummer – de skal oprettes på ejendomsniveau.

  Moms

  Hvis der er moms i ægtefælles virksomhed, skal der oprettes stedkode på de enkelte konti. Vær opmærksom på betaling af moms – det anbefales dog ikke at oprette stedkode på 8405 xx, men i stedet at taste sted og v-p kode ved ind- og udbetaling.

  Sted oprettes under steder, og her vælges også momsprincip

  Virksomhedsordningen og kapitalafkastordning

  Der er mulighed for at anvende personskat, virksomheds- og kapitalafkastordning. For at kunne bruge ordningerne kræves det, at virksomheden posteres med virksomhedskode = 1, og at du oplyser hvilken ordning ægtefælles virksomhed skal bruge i stamdata.

  Oplysning indtastes under Ejendom/stamdata/opgavestyring

  Hvis det er en igangværende kunde, skal opgavevalg herefter opdateres for, at det virker.

  Når du indtaster en eksisterende ægtefællevirksomhed i ejers regnskab, skal du indtaste VSO/KAO-oplysninger i primo. Dette gøres ved at anvende samme konti som ved ejer. Det anbefales at oprette konti med fx spec 05 og så V-P-kode1-3, men man kan også blot anvende de samme konti og så skrive oveni V-P-koden. 

  Indkomstdisponering og skatteberegning

  Når der er valgt beskatningsprincip større end 1, bliver det muligt at vælge ægtefælle øverst til højre.


   

  Overbliksfanen gælder dog kun ejer, og du skal derfor gå ind i de enkelte faner, hvis du vil se oplysninger vedr. fx VSO for ægtefællen.

  Vær opmærksom på, at hvis der er underskud til fremførsel, skal det indtastes på 278x xx i primo.

  Rådgiverside

  Det er ikke muligt at se ægtefælles VSO/KAO-oplysninger på rådgiversiden. 

  Selvangivelse

  Af hensyn til virksomhedsoplysningerne på selvangivelsen anbefales det at anvende 8200-8209 00, da det så kan komme på selvstændig virksomhed.

  Ø90 kan kun håndtere en ekstra supplerende regnskabsoplysning.

  Udfordring: Hvis der er mere end en virksomhed - fx ejer har anden virksomhed samtidig med, at ægtefælle har virksomhed.

  Løsning: Hvis ejers anden virksomhed og ægtefælles virksomhed ikke skal indgå i hovederhvervets regnskabsoplysninger, skal man sige nej under stamdata og så hos SKAT selv indtaste for de enkelte virksomheder. Du får altså kun supplerende regnskabsoplysninger for den virksomhed, som er placeret på 82xx 00

    


   

  Udskrift

  Finansielle poster i ægtefællens virksomhed bliver vist som subtotaler i de sædvanlige noter. 
  I indkomstopgørelsen viser vi ægtefællens samlede kapitalindkomst i virksomhed, men den er fordelt i flere noter med kapitalindkomst note 29x


   

  Udskrifterne for ægtefælles virksomhed ser sådan ud ved VSO:
   
   

  Er denne vejledning nyttig?