SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Afskrivning - Nedrivning

  I afskrivningsmodulet er der taget højde for, at der kan nedrives en bygning (hel eller delvis nedrivning).

  I afskrivningsmodulet er der taget højde for, at der kan nedrives en bygning (hel eller delvis nedrivning). Der kan i en sådan situation angives en nedrivningsdato. Når nedrivningsdatoen anvendes, bliver der ikke beregnet afskrivninger, og objektet bliver ikke udskrevet blandt ejendommens øvrige afskrivningsobjekter fremover. 

  Hel nedrivning

  Ved hel nedrivning af en bygning eller installation skal I efterpostere den nedskrevne værdi. Beløbet vil svare til det, der står som "Rest afskr." i skatteregnskabets spec. 810 "Oversigt over foretagne afskrivninger på fast ejendom".

  Eksempel:

   

  Anskaffelsessum

  160.000

  Forlods afskrivning (inv.fond)

  100.000

  Almindelig afskrivning

  40.000

  Nedskrevne værdi der skal efterposteres

  20.000

  Bemærk at fra sommerajourføringen 2000 vil objektet blive gemt til eventuel senere beregning af ejendomsavance. Den nedrevne bygning vil blive vist i spec. 810.

  Nedrivning af blandet benyttet installation

  Der er i forbindelse med nedrivning af en blandet benyttet installation en speciel beregning på nedrivningsfradraget. Når nedrivningsfradraget et beregnet, skal det konteres på samme måde som for bygning.

  Ejertid under 5 år eller 100 pct. afskrevet

  Bemærk, at hvis objektet har været ejet i mindre end 5 år, er det ikke muligt at få nedrivningsfradrag. Det samme gælder, hvis der er 100 pct. afskrevet. I skal stadigvæk efterpostere et beløb for at få registreret nedrivningen. Det anbefales, at I efterposterer et beløb, der er mindre end 0,50 kr., da det ellers vil blive vist i regnskabet.

  I forbindelse med ejertid under 5 år er der et uafskrevet restbeløb som fremføres til brug ved ejendomsavance. Det anbefales, at der til skatteregnskabets spec. 810 "Oversigt over foretagne afskrivninger på fast ejendom" laves en bemærkning omkring nedrivningen.

  Delvis nedrivning

  Delvis nedrivning med skatteregnskab

  Ved delvis nedrivning af en bygning reduceres afskrivningsgrundlaget og nedrivningsfradraget reduceres med allerede foretagne afskrivninger. 

  Den del af bygningen, der er nedrevet skal fjernes fra afskrivningsobjektet. Dette gøres ved at reducere anskaffelsessummen med en efterpostering til 9115 til 4996.

  Dernæst reguleres saldoen på "Nedrivningsfradrag", så det er det reelle nedrivningsfradrag, der er tilbage på kontoen. De tidligere foretagne afskrivninger konteres via efterpostering til konto 7925 10 "Tidligere afskrivninger tilbageført inkl. forlods afskrivning mv."

  Regulering af foretagne afskrivninger

  I primo status (dvs. funktionen "Ret primo" [Alt] + F + O), skal alle tidligere foretagne afskrivninger reguleres så de ikke regnes med i genvundne afskrivninger.

  Opsummeret afskrevet beløb

  konto

  9109 xx

  Evt. foretaget ekstraafskrivning

  konto

  9122 xx

  Miljøstraksfradrag

  konto

  9127 xx

  Miljøstøtte

  konto

  9128 xx

  Straksfradrag

  konto

  9129 xx

  Etableringskonto

  konto

  9130 xx

  Investeringsfond

  konto

  9131 xx

  Ved delvis nedrivning gemmes oplysningerne om den nedrevne del ikke. Hvis I ønsker at gemme oplysningerne, vil den letteste måde at håndtere delvis nedrivning være den samme, som når man bruger skattebilag.

  Bemærk

  Der må ikke registreres nedrivningsdato i billede "Beregning - skat"  ved delvis nedrivning, da nedrivningsdatoen vil stoppe alle afskrivninger fra efterfølgende regnskaber.

  Delvis nedrivning med skattebilag

  Fordi primoværdierne fra afskrivningsmodulet bliver brugt i skatteafstemningen, kan metoden med rettelse af opsummerede og forlods afskrivninger i primo ikke bruges. I stedet skal du:

  • Del bygningen op i 2 intervaller: det nedrevne og det bestående
  • Postér hel nedrivning på det nedrevne interval som vist ovenfor
  • Ud over regulering primo på ovenstående konti, skal konto 9120 og 9138 reguleres

  Er denne vejledning nyttig?