SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Salg / afgang af anlægsaktiver i året (100%)

  Læs vejledning til Afskrivninger årsrapport og Salg/afgang af anlægsaktiver i året.

  Når et aktiv sælges, skal det tages ud af anlægskartoteket.

  Først skal der beregnes en gevinst eller et tab. Derefter skal øvrige værdier tilbageføres.

  Det er vigtigt, at alt tilbageføres, ellers vil aktivet blive ved med, at fremgå af anlægskartoteket. Der er en lille uhensigtsmæssighed i beregningerne i afskrivningsmodulet, der gør, at aktivet stadig står i billedet året efter et salg med værdi 0 og først forsvinder fra billedet to år efter.

  I ”opret/ret primo afskrivninger” kan du se den bogførte værdi primo (=den regnskabsmæssige værdi primo).

  Nedenfor er der to eksempler. Det første er et simpelt eksempel, hvor der er en anskaffelsessum, en nedskrivning og akkumulerede afskrivninger. Det andet eksempel er yderlig med -opskrivninger og scrapværdi.

  Eksempel - anskaffelsessum, nedskrivning og akkumuleret afskrivninger

  Forudsætninger

  Salgspris kr. 200.000

  Fortjenesten/tab beregnes til:   Konto  
  Anskaffelsessum 200.000 9x27  
  Nedskrivning - 50.000 9x40  
  Akkumuleret afskrivninger - 20.000 9x30  
  Årets afskrivning - 6 mdr. - 5.000 Ø90 automatik understøtter ikke afskrivning i salgsåret, så beløbet er ikke med i efterfølgende beregning.
  Bogført værdi 125.000 9x26  
  Salgspris -200.000 9x20 Kommer fra investeringsbilledet  
  Fortjeneste   75.000 9x21  
         
  Efterposteringer:   Konto Modkonto
  Afskrivninger tilbageføres -20.000 9x30 9x39 Dialogen foreslår dette nummer

  Nedskrivning over

  resultatet tilbageføres *)

   -50.000 9x38 9x39
  Fortjeneste skal bogføres *)
  (uden årets afskrivning)
    -70.000 9x21

  494x

  82x7 zz (hvis det er salg af aktiver i anden virksomhed)

  Brug F4 i slutpostering

  Levetid skal tilbageføres

  (Tast 0 i levetid, der vil så stå 1, når der er beregnet)

  -18 9x01 9x39 Dialogen foreslår dette nummer
         
  Fjern Anskaffelsesdato ”delete” 9x02 9x39 Dialogen foreslår dette nummer

  Hvis du indtaster dine efterposteringerne i de hvide felter under bevægelser, kommer en del af modposterne automatisk. Dog er der ikke en automatisk modpost til gevinst/tab, denne findes i kontoplanen under konto 4940-4946.

  Ø90s automatikken understøtter ikke afskrivninger i salgsåret. Derfor skal det manuelt efterposteres. Vær opmærksom på, at når denne efterpostering laves, så vil Pengebindingen / pengestrømsopgørelsen, som udgangspunkt ikke stemme. Der er foreløbigt til objekter under primær virksomhed (49xx) lavet specifikke konti under gevinst/tab på kontoplan 1 og 5, som kan få Pengebindingen / pengestrømsopgørelsen til at stemme. Se tabellen efterfølgende.

  Efterpostering af dette års afskrivning - 6 mnd.  -5.000 49x4x Afskrivning
     +5.000 494x Gevinst

    Gevinst/tab konti, der for pengebindingen/pengestrømsopgørelsen til at stemme:

  Område primær virksomhed Gevinst/tab konto Afskrivningskonti
  Grundforbedring 4940 14 / 4943 14 4960 00 – 4962 99
  Stamplanter 4940 19 / 4943 19 4963 00 – 4963 99
  Goodwill 4940 29 / 4943 29 4948 01 – 4948 09
  Andre rettigheder 4940 49 / 4943 49 4948 20 – 4948 29
  Udvikling 4940 99 / 4943 99 4948 30 – 4948 49
  Beboelse 4941 39 / 4944 39 4951 00 – 4951 99
  Driftsbygninger 4941 59 / 4944 59 4950 00 – 4950 89
  Installationer 4941 79 / 4944 79 4955 00 – 4955 89
  Staldinventar/bygningsinventar 4942 19 / 4945 19 4965 00 – 4965 99
  Markinventar/produktionsinventar 4942 39 / 4945 39 4966 00 – 4966 99
  Andet inventar 4942 59 / 4945 59 4964 00 – 4964 99
  Biler 4942 79 / 4945 79 4970 00 – 4971 99
  Andre bl. drifsmidler 4942 99 / 4945 99 4970 00 – 4971 99
  Område anden virksomhed    
    Ingen pt.  

  *) Hvis nedskrivningen har været modregnet i opskrivning skal der konteres på en anden måde. De to markerede posteringer skal erstattes af:

  Nedskrivning over

  egenkapitalen tilbageføres

   -50.000 9x40 494x  Brug F4 i slutpostering 494x

  Resten af fortjenesten

  skal bogføres *)

    -20.000 9x21

  494x 

  82x7 zz (hvis det er salg af aktiver i anden virksomhed)

  Brug F4 i slutpostering

  Desuden skal modregnede nedskrivninger på egenkapitalkontoen flyttes. (Hvis du glemmer det, kommer der kontroludfald i billedet egenkapital)

  Nedskrivning over

  egenkapitalen tilbageføres

  50.000 2272xx 2274 1x

  Husk at beregne objektet, når du har indtastet de forskellige efterposteringer, før kan du ikke se, om alle beløb er tilbageført korrekt.

  Når du har lavet efterposteringerne, vil ”åben specifikation” se ud som her.

  Det er kun primo værdien, der må stå i kolonnen Saldo, når der er foretaget et salg.

  Som et ekstra tjek til, om alt er tilbageført korrekt, kan dialogen ”Vis bevægelser ultimo navnekonto” åbnes, Der må ikke stå nogen beløb i kolonnen ultimo, udover anskaffelsesår og levetid på 1.

  Eksempel - opskrivninger og scrapværdi

  Forudsætninger

  Salgspris kr. 200.000

  Fortjenesten/tab:   Konto  
  Anskaffelsessum 300.000 9x27  
  -Akkumuleret afskrivninger 45.000 9x30  
  Bogført værdi 255.000 9x26  
  -Salgspris 200.000 9x20 Kommer fra investeringsbilledet  
  Tab   55.000 9x21  
         
  Fortjeneste/tab opskrivninger: Konto    
  Anskaffelsessum   70.000 9x36 og 2272 zz  
  -Akkumuleret afskrivninger   10.500 9x37  
  Bogført værdi   59.500 9x35  
  -Salgspris 0    
  Tab     59.500 9x33
         
  Efterposteringer:   Konto Modkonto
  Afskrivninger tilbageføres  -45.000 9x30 9x39 Dialogen foreslår dette nummer
  Tab skal bogføres +55.000 9x21)

  494x

  82x7 zz (hvis det er salg af aktiver i anden virksomhed)

  Brug F4 i slutpostering

  Levetid skal tilbageføres -17 9x01 9x39  Dialogen foreslår dette nummer.
  Fjern Anskaffelsesdato ”delete” 9x02 9x39 Dialogen foreslår dette nummer
  Scrapværdi  +30.000 9x29 9x13  Dialogen foreslår dette nummer.
  Bogførtværdi. Opskrivning  +59.500 9x33 494x Brug F4 i slutpostering
  Afskrivninger opskrivning   -10.500 9x37 9x39  Dialogen foreslår dette nummer
  Opskrivningshenlæggelse -70.000 2272 zz) 2274 zz  Brug indtast posteringer

  Opskrivningshenlæggelsen på 2272 zz skal reguleres for opskrivningen på det solgte aktiv. Reguleringen sker ved en efterpostering til frie reserver. 

  Skal reguleringen flyttes til øvrige reserver skal du bruge konto 2274 10-18, skal reguleringen til over-/underskud skal du bruge konto 2275 43 eller 2276 43.

  Før indtastninger af alle efterposteringer ser ”åben specifikation” således ud:

  Efter indtastning af alle efterposteringer ser ”åben specifikation” således ud:

  Billedet Egenkapital vi se således ud ved flyt til øvrige reserver:

   

  Er denne vejledning nyttig?