SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Salg / afgang af anlægsaktiver i året (100%)

  Læs vejledning til Afskrivninger årsrapport og Salg/afgang af anlægsaktiver i året.

  Når et aktiv sælges, skal det tages ud af anlægskartoteket.

  Først skal der beregnes en gevinst eller et tab. Derefter skal øvrige værdier tilbageføres.

  Det er vigtigt, at alt tilbageføres, ellers vil aktivet blive ved med, at fremgå af anlægskartoteket. Der er en lille uhensigtsmæssighed i beregningerne i afskrivningsmodulet, der gør, at aktivet stadig står i billedet året efter et salg med værdi 0 og først forsvinder fra billedet to år efter.

  I ”opret/ret primo afskrivninger” kan du se den bogførte værdi primo (=den regnskabsmæssige værdi primo).

  Nedenfor er der to eksempler. Det første er et simpelt eksempel, hvor der er en anskaffelsessum, en nedskrivning og akkumulerede afskrivninger. Det andet eksempel er yderlig med -opskrivninger og scrapværdi.

  Eksempel - anskaffelsessum, nedskrivning og akkumuleret afskrivninger

  Forudsætninger

  Salgspris kr. 200.000

  Fortjenesten/tab beregnes til:

   

  Konto

   

  Anskaffelsessum

  200.000

  9x27

   

  Nedskrivning

  - 50.000

  9x40

   

  Akkumuleret afskrivninger

  - 20.000

  9x30

   

  Årets afskrivning - 6 mdr. - 5.000 Ø90 automatik understøtter ikke afskrivning i salgsåret, så beløbet er ikke med i efterfølgende beregning.

  Bogført værdi

  125.000

  9x26

   

  Salgspris

  -200.000

  9x20 Kommer fra investeringsbilledet

   

  Fortjeneste

    75.000

  9x21

   

   

   

   

   

  Efterposteringer:

   

  Konto

  Modkonto

  Afskrivninger tilbageføres

  -20.000

  9x30

  9x39 Dialogen foreslår dette nummer

  Nedskrivning over

  resultatet tilbageføres *)

   -50.000

  9x38

  9x39

  Fortjeneste skal bogføres *)
  (uden årets afskrivning)

    -70.000

  9x21

  494x

  82x7 zz (hvis det er salg af aktiver i anden virksomhed)

  Brug F4 i slutpostering

  Levetid skal tilbageføres

  (Tast 0 i levetid, der vil så stå 1, når der er beregnet)

  -18

  9x01

  9x39 Dialogen foreslår dette nummer

   

   

   

   

  Fjern Anskaffelsesdato

  ”delete”

  9x02

  9x39 Dialogen foreslår dette nummer

  Hvis du indtaster dine efterposteringerne i de hvide felter under bevægelser, kommer en del af modposterne automatisk. Dog er der ikke en automatisk modpost til gevinst/tab, denne findes i kontoplanen under konto 4940-4946.

  Ø90s automatikken understøtter ikke afskrivninger i salgsåret. Derfor skal det manuelt efterposteres. Vær opmærksom på, at når denne efterpostering laves, så vil Pengebindingen / pengestrømsopgørelsen, som udgangspunkt ikke stemme. Der er foreløbigt til objekter under primær virksomhed (49xx) lavet specifikke konti under gevinst/tab på kontoplan 1 og 5, som kan få Pengebindingen / pengestrømsopgørelsen til at stemme. Se tabellen efterfølgende.

  Efterpostering af dette års afskrivning - 6 mnd.

   -5.000

  49x4x

  Afskrivning

   

   +5.000

  494x

  Gevinst

    Gevinst/tab konti, der for pengebindingen/pengestrømsopgørelsen til at stemme:

  Område primær virksomhed

  Gevinst/tab konto

  Afskrivningskonti

  Grundforbedring

  4940 14 / 4943 14

  4960 00 – 4962 99

  Stamplanter

  4940 19 / 4943 19

  4963 00 – 4963 99

  Goodwill

  4940 29 / 4943 29

  4948 01 – 4948 09

  Andre rettigheder

  4940 49 / 4943 49

  4948 20 – 4948 29

  Udvikling

  4940 99 / 4943 99

  4948 30 – 4948 49

  Beboelse

  4941 39 / 4944 39

  4951 00 – 4951 99

  Driftsbygninger

  4941 59 / 4944 59

  4950 00 – 4950 89

  Installationer

  4941 79 / 4944 79

  4955 00 – 4955 89

  Staldinventar/bygningsinventar

  4942 19 / 4945 19

  4965 00 – 4965 99

  Markinventar/produktionsinventar

  4942 39 / 4945 39

  4966 00 – 4966 99

  Andet inventar

  4942 59 / 4945 59

  4964 00 – 4964 99

  Biler

  4942 79 / 4945 79

  4970 00 – 4971 99

  Andre bl. drifsmidler

  4942 99 / 4945 99

  4970 00 – 4971 99

  Område anden virksomhed

   

   

   

  Ingen pt.

   

  *) Hvis nedskrivningen har været modregnet i opskrivning skal der konteres på en anden måde. De to markerede posteringer skal erstattes af:

  Nedskrivning over

  egenkapitalen tilbageføres

   -50.000

  9x40

  494x  Brug F4 i slutpostering 494x

  Resten af fortjenesten

  skal bogføres *)

    -20.000

  9x21

  494x 

  82x7 zz (hvis det er salg af aktiver i anden virksomhed)

  Brug F4 i slutpostering

  Desuden skal modregnede nedskrivninger på egenkapitalkontoen flyttes. (Hvis du glemmer det, kommer der kontroludfald i billedet egenkapital)

  Nedskrivning over

  egenkapitalen tilbageføres

  50.000

  2272xx

  2274 1x

  Husk at beregne objektet, når du har indtastet de forskellige efterposteringer, før kan du ikke se, om alle beløb er tilbageført korrekt.

  Når du har lavet efterposteringerne, vil ”åben specifikation” se ud som her.

  Det er kun primo værdien, der må stå i kolonnen Saldo, når der er foretaget et salg.

  Som et ekstra tjek til, om alt er tilbageført korrekt, kan dialogen ”Vis bevægelser ultimo navnekonto” åbnes, Der må ikke stå nogen beløb i kolonnen ultimo, udover anskaffelsesår og levetid på 1.

  Eksempel - opskrivninger og scrapværdi

  Forudsætninger

  Salgspris kr. 200.000

  Fortjenesten/tab:

   

  Konto

   

  Anskaffelsessum

  300.000

  9x27

   

  -Akkumuleret afskrivninger

  45.000

  9x30

   

  Bogført værdi

  255.000

  9x26

   

  -Salgspris

  200.000

  9x20 Kommer fra investeringsbilledet

   

  Tab

    55.000

  9x21

   

   

   

   

   

  Fortjeneste/tab opskrivninger:

  Konto

   

   

  Anskaffelsessum

    70.000

  9x36 og 2272 zz

   

  -Akkumuleret afskrivninger

    10.500

  9x37

   

  Bogført værdi

    59.500

  9x35

   

  -Salgspris

             0

   

   

  Tab

   

    59.500

  9x33

   

   

   

   

  Efterposteringer:

   

  Konto

  Modkonto

  Afskrivninger tilbageføres

   -45.000

  9x30

  9x39 Dialogen foreslår dette nummer

  Tab skal bogføres

  +55.000

  9x21)

  494x

  82x7 zz (hvis det er salg af aktiver i anden virksomhed)

  Brug F4 i slutpostering

  Levetid skal tilbageføres

  -17

  9x01

  9x39  Dialogen foreslår dette nummer.

  Fjern Anskaffelsesdato

  ”delete”

  9x02

  9x39 Dialogen foreslår dette nummer

  Scrapværdi

   +30.000

  9x29

  9x13  Dialogen foreslår dette nummer.

  Bogførtværdi. Opskrivning

   +59.500

  9x33

  494x Brug F4 i slutpostering

  Afskrivninger opskrivning

    -10.500

  9x37

  9x39  Dialogen foreslår dette nummer

  Opskrivningshenlæggelse

  -70.000

  2272 zz)

  2274 zz  Brug indtast posteringer

  Opskrivningshenlæggelsen på 2272 zz skal reguleres for opskrivningen på det solgte aktiv. Reguleringen sker ved en efterpostering til frie reserver. 

  Skal reguleringen flyttes til øvrige reserver skal du bruge konto 2274 10-18, skal reguleringen til over-/underskud skal du bruge konto 2275 43 eller 2276 43.

  Før indtastninger af alle efterposteringer ser ”åben specifikation” således ud:

  Efter indtastning af alle efterposteringer ser ”åben specifikation” således ud:

  Billedet Egenkapital vi se således ud ved flyt til øvrige reserver:


  Er denne vejledning nyttig?