SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Benchmarking - FAQ

  FAQ - Benchmarking

  Fejlbesked ved overførsel til ØDB

  Følgende fejl er hyppige ved overførsel til ØDB. Det kan, for at kunne læse hele fejlbeskeden i meddelelsesfeltet, anbefales, at man fører musemarkøren hen over feltet og evt. klikker på beskeden. 

  1) 

  Anvendt produktionsgrensammensætning ved Grovfoder/Kvæg er ikke mulig, og der kan ikke ske overførsel til ØDB. Ret venligst i Ø90 og overfør igen.
  Ad 1) Fejlen kommer, fordi der i Opgørelse af regnskab - Markbrug/ Foder – Grovfoder er anvendt både produktionsgren 915 og 6000 som p-gren på intern overført grovfoder.  
  2)


  (790/6033/KPL) (kreds/ejendom/medarbejder) er fejlet. Ukendt kommunenummer (999). TJEK og ret kommunenummer i Ø90
   Ad 2) Der SKAL være indtastet et korrekt (gyldigt) kommunenummer på ejendommen, før den kan overføres til ØDB.
  Ø90 Benchmarking viser hvid skærm, når man forsøger at åbne programmet
  Mulig årsag: Silverlight er ikke installeret.
  Enten er Benchmarking / Silverlight slet ikke installeret eller så er det gjort "forkert".
  VIGTIGT! Tryk på "gem" knappen og ikke "kør" knappen. Først når Silverlight er gemt på computeren, må der trykkes på "kør". Hvis der trykkes "kør" i stedet for "gem", bliver programmet ikke installeret rigtigt, og derved opnås der "hvid skærm", når Benchmarking forsøges åbnet.

  Ved opstart af benchmarking kommer der en fejlmeddelelse om det kommende regnskabsår

  Mulig årsag: Der er startet en nyere opgave.
  Det kan skyldes, at der er startet en opgave for det nye år på ejendommen. Det er formentlig fordi, assistenten har udskrevet en statusseddel. Få evt. assistenten til at slette 2020-opgaven således, at 2019 igen er seneste regnskabsår. Du burde nu kunne foretage benchmarking på ejendommen. 

  Kan ikke se dele af skærmbilledet 

  Mulig årsag: Skærmopløsning
  Tjek at din skærmopløsning er minimum 1280 x 1024 på din pc.  Fordi det kan medføre at du ikke kan se dele af skærmbilledet i benchmarking programmet fuldt ud. Bemærk det er de færreste bærbare pc´er der kan opfylde dette krav.

  Mangel på egne tal i program og udskrifter

  Mulig årsag 1: Mangler på tilladelse (få tilfælde)
  Mulig årsag 2: Der mangler at blive overført regnskab til Økonomidatabasen (ØDB),  
  Mulig årsag 3: Ejendommen er udelukket fra sammenligningsgruppen
  Forklaring Mulig årsag 1:
  Åben: ”Menu” – ”Ejendom” – ”Stamdata” – Samtykker
  Herefter åbner denne side: 
  Tilføj samtykke vedr. ØDB - Benchmarking med Ref. Nr. 1711. 
  Husk at samtykket kun kan gives efter tilladelse fra kunden. 
  Forklaring Mulig årsag 3:
  Egne tal forsvinder fra udskriften, efter at have været der dagen før, kan skyldes at regnskabets data ikke egner sig til sammenligningstal og derfor slettes fra sammenligningsgruppen.
  Overfør regnskabet til ØDB igen og tallene vil være med igen indtil dagen efter hvor de igen vil blive slettet fra sammenligningsgruppen.
  Hvis der står INF på udskrifterne, kan det evt. skyldes:
  Mulig årsag 1: Der mangler at blive indberettet enheder, eller produktionsgrene på enhederne: 
  Mulig årsag 2: Der er forkert farve Ja under Uden ekstra indberetning i opgavestyring 
  Mulig årsag 3: Der er aktive samleproduktionsgrene på ejendommen
  Forklaring Mulig årsag 1:
  Åben: ”Funktioner” – ”Periodens data mv. ” – ”Produktionsoplysninger drift” 

  Herefter åbner denne side:
  Husk at tjekke alle relevante opgaver.
  På Billede 4 markerer den røde boks prod. grene og den grønne boks enheder. 
  Udfyld de relevante linjer og overfør regnskabet igen.  
  Du skal være opmærksom på, at ved valg af DE som enhedstype vedr. husdyr (0915) er Er sammenligningsgruppen væsentlig mindre end hvis årsdyr er valgt.
  Forklaring Mulig årsag 2:
  Hvis der stadig, står INF i egne tal på udskrifterne i benchmarking, kan det skyldes forkert farve Ja under Uden ekstra indberetning i opgavestyring. 
  Åben: ”Ejendom” ¬– ”Stamdata” – ”Opgavestyring”:
  Herefter åbner denne side: 


  Hvis der står et grønt Ja, skal det ændres til sort. Først ændrer det til Nej, og derefter slet Nej igen og forlad linjen. Der skulle nu komme til at stå et sort Ja. Herefter skal regnskabet overføres igen. 
  Grønt ja = Ejendomsniveau kan give problemer
  Sort ja = Landsniveau   
  Forklaring Mulig årsag 3: 
  • Benyttes Samleproduktionsgrene, så kan der ikke benchmarkes. Det skyldes, at konti kan blive samlet op flere gange og derved give fejl i analyserne.
  • Der burde komme fejlkontroller, hvis man forsøger - se billede 8. Lykkes det alligevel, kan der evt. ses fordobling af værdien på nogle af konti og INF i andre tilfælde.
  • Ønsker man at benchmarke, skal Samleproduktionsgrene slettes, og regnskabet skal bestilles igen og overføres til ØDB.

   
  Analyserne kan ikke vælges på fanen Valg af analyser 
  Mulig årsag 1: Aktivering af udskrifter – afsnit og noter
  Mulig årsag 2: Aktivering af udskrifter – Udgave A
  Mulig årsag 3: Manglende overførsel til ØDB
   
  Forklaring mulig årsag 1:
  Åben: ”Menu” – ”Færdiggørelse af udskrifter” – ”Bestilling af udskrift” 
  Klik herefter på ”Afsnit/Noter:
   
  Her bestemmes det, om analyserne er aktive eller passive (se billede 8). Analyserne skal være aktive for, at det muligt at vælge dem på første side i benchmarking (Valg af analyser).
  1. I feltet, der er markeret med en grøn ring, skal du skrive udskrift 511 og herefter trykke ”Enter”.
  2. Gå ned til nr. 20 og klik på ”Resultatopgørelse intern”, der er markeret med en rød pil.
  3. Herefter skal du tjekke feltet, der er markeret med den sorte pil, om der står A for aktiv, hvis det er en virksomhedsanalyse, du ønsker at lave. 
        Står der P, er Resultatopgørelse intern passiv.
  Det samme skal du tjekke ved dækningsbidrag, kapacitetsomkostninger og driftsgrenanalyse, der foregår på samme måde. De står på nr. 26, der er markeret med en blå boks på billede 11.
  Herefter skal regnskabet overføres igen.
  Forklaring Mulig årsag 2: Aktivering af udskrifter – udgave A
  Det er altid en årsrapport udgave A, der bliver overført til økonomidatabasen. Det vil sige, hvis du arbejder i en anden udskriftsudgave end A fx en E udgave (markeret med grøn boks på billede 10), skal du være opmærksom på, at de analyser, du ønsker at benchmarke på, også er aktive i A udgaven (se mulig årsag 1).  
  Dette gøres ved at klikke på ”Ret alle udgaver”, der er markeret med en rød ring. Herefter bliver dine valg af aktiv og passiv ændret i alle udgaver.  (OBS: kun aktuelt, hvis der er valgt en anden udgave end A).  
  Herefter skal regnskabet overføres igen.
  Forklaring Mulig årsag 3:
  Det kan også skyldes, at der ikke er overført til ØDB, eller der er overført, uden at regnskabet har ligget i "vis Udskrift". Når man gør det kan man risikere at aktiv-/passiv-koderne ikke kommer med og derved vil alle analyser være passiveret.
  Der skal låses op for færdiggørelse (og KUN FOR FÆRDIGGØRELSE, tjek evt. Ctrl+Q inden for at sikre, at regnskabet kan låses igen efterfølgende), og regnskabet skal bestilles igen, så det atter ligger i "Vis udskrift", og så overføres til ØDB igen. Herefter låses der igen for færdiggørelse. 
  Når regnskabet igen er overført til ØDB, kommer aktiv-/passiv-koderne med over og analyserne er nu igen tilgængelige.
  For at regnskabet bliver liggende i "Vis udskrift" kan sletningsdatoen evt. flyttes.

  Er denne vejledning nyttig?