SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Benchmarking - Kontroludfald til fordelingsanalyserne

  Fordelingskontroller er kontroller, som er oprettet til fordelingsanalyserne, som kan benyttes i Ø90 Benchmarking.

  Fordelingskontroller er kontroller, som er oprettet til fordelingsanalyserne, som kan benyttes i Ø90 Benchmarking. Forklaring på udvalgte kontroller gives. 

  Fordelingskontroller

  Der er oprettet ”fordelingskontroller” til analyserne Fordelt DB og Driftsgrensanalyse i supplerende opgørelse. Fordelingskontroller er lavet for at forbedre datakvaliteten i Ø90 Benchmarking. Hvis der er kontroludfald på kontrolnumre mellem 801.000 og 807.999, indgår disse bedrifter ikke i sammenligningsgrupperne for produktionsanalyserne i Ø90 Benchmarking.

  Fordelingsanalyse procedure

  Proceduren ved at lave en "fordelingsanalyse" er:

  1. De ønskede standardkolonner vælges i kolonneopsætning. Alle standardkolonner i dialogen kan vælges, men hvis man vil være sikker på, at der er tilstrækkeligt med regnskaber i sammenligningsgruppen, se anbefalingen.
  2. Tryk ”beregn”; udbytte og omkostninger med en tilknyttet produktionsgren vil falde på plads i kolonnerne.
  3. Udbytte og omkostninger fordeles i fordelingsbilledet efter anbefalingerne.
  4. Tryk næste efter de valgte fordelingsbilleder er udfyldt.
  5. I billedet ”Fordelingskontroller” (som er det sidste billede i Supplerende opgørelse) trykkes ”beregn”.
  6. Hvis der er kontroludfald, vises de nu i kontroludfaldsbilledet.
  7. Fejlen, der har udløst et kontroludfald, rettes.
  8. Gå igen til fordelingskontrolbilledet og tryk "Beregn" (evt. "Fortryd beregn" efterfulgt af "Beregn").
  9. Fordelingskontrollerne er væk, og årsrapporten med analyser kan nu overføres til Økonomidatabasen.

  I forhold til Ø90 Benchmarking medfører både en uhåndteret og en accepteret kontroludelukkelse fra sammenligningsgrupperne. Det giver i forhold til Ø90 Benchmarking ikke fordele at acceptere en kontrol. 

  Man kan se, at en accepteret kontrol ikke længere giver udslag ved, at der over kontrollen står: "Intet udfald på kontrollen – Slet tidligere accepteret kontrol". Se figur 1.

  Figur 1. Kontroludfald for en accepteret kontrol som ikke længere giver udfald


   

  Har der været et behov for at acceptere en kontrol, skal denne accepterede kontrol slettes inden årsrapporten overføres til Økonomidatabasen. Gå til kontrolbilledet med [Ctrl+Q]. I kontroludfaldsbilledet skal markeringen være på den kontrol, som ønskes slettet, se figur 2. Vælg funktioner – Slet kontroludfald. 

  Figur 2. Sletning af accepterede kontroludfald

  Opbygning af kontroludfaldsteksterne

  Der er som udgangspunkt tre typer af kontroller:

  1. Den første type sikrer, at der ikke er udbytte eller omkostninger, som ikke vedrører den pågældende produktion.

    
  2. Den anden type sikrer, at når en given standardkolonne (produktionsgren/driftsgren) er valgt, så skal udvalgte poster også være tilknyttet denne produktion. Der skal f.eks. være salg af afgrøder, hvis man har valgt at lave en standardkolonne ”5910 – salgsafgrøder”.

    
  3. Den tredje type skal sikre, at der ikke tilknyttes urealistiske udbytter eller omkostninger til produktionen. 

  Eksempel på type 1 ses i tabel 1, nr. 3

  Første del af kontrollen lyder: ”Der er fordeling på mark”, hvilket vil sige, at der er valgt en standardkolonne indenfor intervallet 3.000 til 5.960, som alle vedrører planteproduktion/mark. Anden del af kontrollen lyder: ”og der er fordelt foderomkostninger”. Altså, på denne standardkolonne / analyse af planteproduktionen er der konteret omkostninger til foder, som ligger i kontonummerintervallet 4400 00 til 4499 99. Eller der er fordelt foderomkostninger på planteproduktion direkte i fordelingsbilledet.

  • Dette er ikke tilladt, da vi ikke vil have en omkostning, der vedrører husdyr, ind i analyserne for planteproduktion/mark.

  Eksempel på type 2 ses i tabel 1, nr. 1

  Første del af kontrollen lyder: ”Der er fordeling på slagtesvin”, hvilket vil sige, at der er valgt standardkolonne 7.200 - slagtesvin. Anden del af kontrollen lyder: ”men ingen køb af smågrise”. Altså på denne standardkolonne / analyse af slagtesvineproduktionen er der ikke konteret omkostninger til køb af smågrise, som ligger i kontonummerintervallerne 4217 00 til 4217 10 eller 4218 00 til 4261 99 eller 4274 00 til 4275 09 eller 4276 00 til 4299 99, og der er heller ikke fordelt omkostninger til køb af smågrise direkte i fordelingsbilledet.

  • Dette er ikke tilladt, da man ved analyse af slagtesvineproduktionen skal have indkøb / intern omsætning af smågrise. 

  Eksempel på type 3 ses i tabel 1, nr. 2

  Kontrollen lyder: ” Maskinomk. pr. ha før renter på salgsafgrøder i driftsgrensanalysen ligger uden for grænser”, hvilket vil sige, at der er valgt standardkolonne 5.910 – salgsafgrøder, men summen af energi, maskinstation, vedligehold, afskrivninger, løn, ejeraflønning vedrørende salgsafgrøder i driftsgrensanalysen delt med arealet med salgsafgrøder ligger uden for de definerede grænser. De ligger under 1.000 kr. eller over 10.000 kr. pr. ha.

  • Grænsen er lavet for at sikre os, at der faktisk er maskinomkostninger tilknyttet analysen af salgsafgrøder. Omkostninger til drift af arealet kan enten være i form af kapacitetsomkostninger eller som maskinstationsomkostninger.

  Den øvre grænse er pr. 20/3 2012 hævet til 15.000 kr. pr. ha. Ignorer derfor denne kontrol, hvis værdien ligger mellem 10.000 og 15.000 kr. pr. ha, og regnskabet er overført før den 20/3 2012.

  Tabel 1. Hyppigst forekommende kontroludfald.

    Kontroltekst Antal accept. Antal ikke accept Sum
  1 Der er fordeling på slagtesvin, men ingen køb af smågrise  39 23 62
  2 Maskinomk. pr. ha før renter på salgsafgrøder i driftsgrensanalysen ligger uden for grænser 21 36 57
  3 Der er fordeling på mark, og der er fordelt foderomkostninger  26 11 37
  4 Maskinomk. pr. ha før renter på kartofler i driftsgrensanalysen ligger uden for grænser 24 12 36
  5 Maskinomk. pr. ha før renter på grovfoder i driftsgrensanalysen ligger uden for grænser 14 21 35
  6 Der er fordeling på salgsafgrøder, men ingen bruttoudbytte vedr. salgsafgrøder  25 8 33
  7 Der er fordeling på kartofler i driftsgrensanalysen, men ingen omkostninger til gødning 17 11 28
  8 Der er fordeling på kartofler i driftsgrensanalysen, men ingen omkostninger til planteværn 17 11 28
  9 Der er fordeling på mark, og der er fordelt vedligehold/afskrivninger vedr. husdyr 24 4 28
  10 Der er fordeling på husdyr, og der er fordelt bruttoudbytte vedr. planteavl  16 11 27
  11 Der er fordeling på salgsafgrøder i driftsgrensanalysen, men ingen omkostninger til gødning 9 17 26

  Herunder følger en beskrivelse af kontrollerne, hvor kontrolnummeret i overskriften refererer til nummeret, som kan ses i kontroludfaldsbilledet jf. figur 1. 

  Figur 1. Kontroludfaldsbillede med kontrolnummer

  Vedr. kontrol 1 (kontrolnummer 805.056 – 805063)

  Denne kontrol skal sikre, at der for slagtesvin er indkøb af smågrise. Indkøb af smågrise skal stå i linjen Køb smågrise og må ikke stå med negativt fortegn under salg/overførsel af smågrise. Se figur 2. 

  Figur 2. Intern omsætning af smågrise skal ske på den rigtige linje i fordelingsbilledet

  Vedr. kontrol 2 (kontrolnummer 804.000 – 804.003)

  Se beskrivelse øverst på siden.

  Vedr. kontrol 3 (kontrolnummer 801.300 – 801.307)

  Se beskrivelsen øverst på siden. 

  Vedr. kontrol 4 (kontrolnummer 804.008 – 804.011)

  Som kontrol nummer 2, men hvor der er valgt 3300 – kartofler som standardkolonne. Grænserne har indtil 21/3 2012 været 15.000 kr., men er hævet til 20.000 kr. pr. ha.

  Vedr. kontrol 5 (kontrolnummer 804.040 – 804.043)

  Som kontrol nummer 2, men hvor der er valgt 5950 – grovfoder som standardkolonne. Grænserne har indtil 20/3 2012 været 10.000 kr., men er hævet til 15.000 kr. pr. ha.

  Vedr. kontrol 6 (kontrolnummer 802.008 – 802.015)

  Kontrollen er af type 2, som skal sikre, at der er bruttoudbytte for den standardkolonne, som er valgt. Der er valgt standardkolonne 5910 – salgsafgrøder, men for den standardkolonne er der ikke konteret eller fordelt bruttoudbytte vedrørende salgsafgrøder.

  Vedr. kontrol 7 (kontrolnummer 803.136 – 803.143)

  Kontrollen er af type 2, som skal sikre, at der er stykomkostninger for den standardkolonne, som er valgt. Der er valgt standardkolonne 3300 – kartofler, men for den standardkolonne er der ikke konteret eller fordelt omkostninger til gødning vedrørende kartofler.

  Vedr. kontrol 8 (kontrolnummer 803.184 – 803.191)

  Kontrollen er af type 2, som skal sikre, at der er stykomkostninger for den standardkolonne, som er valgt. Der er valgt standardkolonne 3300 – kartofler, men for den standardkolonne er der ikke konteret eller fordelt omkostninger til planteværn vedrørende kartofler. 

  Vedr. kontrol 9 (kontrolnummer 801.700 – 801.707)

  Kontrollen er af type 1, som skal sikre, at der ikke er omkostninger, som vedrører en anden standardkolonne end den valgte. Der er valgt en standardkolonne i intervallet 3000 – 5960, som alle vedrører planteproduktion/mark, men der er konteret eller fordelt vedligehold eller afskrivninger vedrørende husdyr. 

  Vedr. kontrol 10 (kontrolnummer 801.050 – 801.057)

  Kontrollen er af type 1, som skal sikre, at der ikke er omkostninger som vedrører en anden standardkolonne end den valgte. Der er valgt en standardkolonne i intervallet 6000 – 9400 som alle vedrører husdyr, men der er konteret eller fordelt bruttoudbytte vedrørende planteproduktion/mark. 

  Vedr. kontrol 11 (kontrolnummer 803.040 – 803.047)

  Kontrollen er af type 2, som skal sikre, at der er bruttoudbytte for den standardkolonne, som er valgt. Der er valgt standardkolonne 5910 – salgsafgrøder, men for den standardkolonne er der ikke konteret eller fordelt omkostninger til gødning vedrørende salgsafgrøder.  

  Er denne vejledning nyttig?