SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Billedtilstand

  Oversigt over et billedes tilstand

  Dialogen billedtilstand viser en oversigt over et billedes tilstande for hver at de fire opgaver (moms, skat, drift og likviditet). Dialogen findes i og til alle opgørelsesbilleder [alt+F+L] 


  Overblik over billedets tilstand

  Dialogen giver overblik over et billedes tilstand for hver af de fire opgaver, som den kan indgå i. Der vises kun tilstand for opgaver, hvor der er startet opgørelse, og hvor billedet er relevant på den pågældende ejendom.

  Billedet kan have disse tilstande: Berørt, Beregnet, Tjekket eller Låst.

  Hvad betyder datoen og initialerne?

  Datoen og klokkeslæt angiver, hvornår billedets tilstand blev ændret til den pågældende tilstand.

  Initialerne angiver, hvem der bevirkede tilstandsændringen.

  Billedets tilstand

  Billedets tilstand kan bestemmes ud fra datoerne i de enkelte tilstande, men det er lettest blot at se i statuslinjen, hvor Ø90 har afgjort billedets tilstand. Det sker på denne måde:

  Hvis billedet er låst, er tilstanden altid låst - uanset de andre datoer.

  Ellers har billedet den tilstand, som det sidst blev ændret til (det vil sige den nyeste dato).

  Hvordan opnås en given tilstand?

  Berørt

  Tilstanden kan ændres til berørt ved at:

  • Starte opgørelse
  • Indtaste postering eller andet der berører billedet, i et billede der har tilstand Beregnet eller Tjekket. Udover posteringer kan der være tale om en supplerende oplysning, en kontering af prisgruppe eller en prisgruppe
  • Bruge funktionen ”Slet alt”. Bemærk at denne funktion kun er beregnet til oprydning

  Beregnet

  Tilstanden kan ændres til beregnet ved at:

  • Bruge funktionen ”Beregn”
  • Ø90 automatisk genberegner når et tidligere beregnet billede bliver berørt
  • Ophæve tjek ved at ophæve accept på et kontroludfald eller fjerne et linjetjek

  Tjekket

  Tilstanden kan ændres til tjekket ved at:

  • Bruge funktionen ”Tjek billede”

  Låst

  Man kan ikke låse et enkelt billede, men alle billeder kan låses på én gang ved at:

  • Bruge funktionen ”Lås opgørelse”. Funktionen findes i dialogen ”Opgaveoversigt” [ctrl+P] på billedet ”Opgavevalg”.

  Lås kan kun ophæves ved indgreb fra den kredsansvarlige.

  Ofte stillede spørgsmål 

  Hvorfor er der forskel på datoerne for berørt i forskellige opgaver?

  Selv om man anvender fælles posteringer, kan der blive forskel på dato og initialer for berørt. Det skyldes at datoen fortæller, hvornår billedet fik ændret tilstanden til berørt - og altså ikke hvornår det sidst blev berørt.

  Eksempel: Hvis der er startet opgørelse for moms, skat og drift, og hvis man har valgt kun at have momsopgaven aktiv, så kan der være opstået den situation, at billedet har tilstand = Beregnet for moms, mens det stadig kun har tilstand = Berørt for skat og drift. Hvis man i denne situation indtaster en postering, som berører billedet, så er det kun moms, der får ændret tilstand til berørt, og derfor er det kun moms, der opdateres.

  Hvorfor er der ikke tilstand for alle opgaver?

  Der er flere forskellige forhold, der kan bevirke, at der ikke vises noget for en bestemt opgave, selvom opgaven er oprettet i opgavevalg: 

  Det kan være, at billedet ikke er relevant for opgaven.

  Eller at der ikke er data til billedet for den konkrete ejendom og periode.

  Eller der er endnu ikke brugt "Start opgørelse".

  Hvorfor kan jeg ikke se ”gamle tilstande”?

  Hvis man har anvendt funktionen ”Slet alt”, så vil alle datoer og initialer for tilstande også være slettet med undtagelse af berørtdatoen, der viser, at billedet blev berørt i forbindelse med ”Slet alt”.

  Er denne vejledning nyttig?