SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Control – Billede Control afvigelser

  Billede Control afvigelser

  Indhold

  FAQ

  Eksempel vist i intern opstilling med fokus i ’afvigelser’

  Det næste billede, du kommer til i Control, er Control afvigelser. Læg mærke til at du skal flytte radioknappen mellem resultat og Investering/finansiering for at se alle konti.

  Ø90 har her udsøgt alle de konti, der er posteringer på og vises i et træ. Du kan anvende mus, pile eller Ctrl+F9 for at åbne træet ude til venstre.

  Billedet er opdelt i 3 kolonner. 

  1. kolonne: Control periode (valgte periode) med kvantum 1 og beløb
  2. kolonne: Sidste år (samme periode sidste år) med kvantum 1 og beløb
  3. kolonne: Afvigelser (valgte periode) med kvantum1 og beløb – afvigelser vises i %

  Ø90 vil vise de konti, der er udvalgt til Control (se kontoplan) og de konti som afviger med mere end 100 % 

  Eksempel hvor konto 4588 er valgt som altid at skulle igennem Control

  I Control afvigelser kan du kan vælge mellem at få vist 

  • Alle konti
  • Anvendte konti
  • Afvigelser (Default)

  Hvis der er afvigelse på en konto, vil teksten være rød. Beløb/kvantum vil være rød hvis afvigelsen er over 100%. Beløb/kvantum vil være blå hvis der er sat markering på kontoplanen i kolonnen Control. 

  Afvigelserne er beregnet efter følgende formel: (Control periode - Sidste år) / Sidste år i %

  Når du vil undersøge, hvordan der er konteret på et kontonummer, kan du med fordel lægge dit Control afvigelser billede over på skærm 2 og så arbejde på skærm 1. 

  • Du kan anvende Kontokort [F12] hvis du ønsker et hurtigt overblik over posteringerne.
  • eller
  • Sæt fokus på linjen og tryk overfør [Alt+E].
  • Du vil nu komme til konto xxxx xx hvor du kan rette, hvis der skal rettes.
  • Hvis du vil tjekke saldoen på det valgte kontonummer, efter at der er rettet, trykkes opfrisk [Alt+P] og Ø90 genberegner summen nederst til højre.
  • Hvis du vil se hvordan bilaget er konteret stil dig på bilagsnummer og tryk [F5]+[enter] og derefter opfrisk for at komme tilbage.
  • Når du vil returnere til Control Afvigelses billedet trykkes næste [Alt+Æ] og du har nu fokus på din skærm 2.

  Hvis du vil have afvigelserne genberegnet, skal du trykke Genberegn [Ctrl+F11]  

  Eksemplet viser konto 4588

  Fra afvigelsesbilledet kan du via funktioner tilgå:

      Kontering, kundesegmenter [alt+F+K]
      Leverandør, mellemregning [alt+F+L]
      Varetekst individuel [alt+F+Y]
      Bilagskontering, regler [alt+F+B]

  FAQ

  Hvis du kun arbejder på en skærm, vil Control afvigelser forsvinde, når du klikker i billede konto xxxx xx. Du får det frem igen ved at trykke Næste.

  Er denne vejledning nyttig?