SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Dataoverførsel - Særlige forhold ved terminsafregninger fra Realkredit Danmark

  Krav om samtykke mv.

  Samtykke

  Realkredit Danmark stiller krav om, at det er samtykket der benyttes, men tillader dog at det enkelte regnskabskontor anvender eget brevpapir. Anvendes eget brevpapir, skal teksten være identisk med teksten i samtykket.

  Realkredit Danmark oplyser ved start på overførsel direkte over for landmanden, at vedkommende er tilmeldt elektronisk overførsel af data. Tilsvarende sender Realkredit Danmark en bekræftelse til landmanden ved aftalens ophør.

  Samtykke oprettes på det 8-cifrede pantnummer

  Kundenumre

  Som kundenummer anvendes det 8-cifrede pantnummer. Hvis en landmand har flere pantnumre, kan de hver især tilmeldes Dataoverførsel. Alle tilmeldte pantnumre skal oprettes i Samtykkebilledet

  Ændring i navn eller kundeforhold

  Realkredit Danmark sammenholder løbende navneoplysninger og adresse med de oplysninger, som sendes fra Ø90 i forbindelse med oprettelse af en ny tilladelse. 

  Hvis der på et tidspunkt bliver forskel mellem navn og adresse fra Ø90 og navn og adresse hos Realkredit Danmark, fx ved ejerskifte (også i tilfælde hvor der er tale om uskiftet bo), så stopper Realkredit Danmark samtykket og udsender orienterende brev til kunden. I denne situation skal overførsel suspenderes i en måned.

  Hvis Realkredit Danmark stopper dataoverførslen på grund af ovennævnte, og der fortsat er tale om samme landmand, så skal navneoplysningerne bringes i overensstemmelse med Realkredit Danmarks kundekartotek.

  Anbefalet arbejdsgang:

  1. Kontroller navn og adresseoplysninger (fx stavemåde på navn og vejnavn), hvis der er forskel mellem Ø90 og Realkredit Danmark, så ret navn i Medlemsdata.
  2. Slet samtykke på ejendommen i Ø90 i en måned, inden den 25. i måneden, fx pr. 31.03. Herved suspenderes overførslen for en måned. Herved slettes samtykket hos Realkredit Danmark. (Realkredit Danmark checker, hver måned om der er træk på alle samtykker. Hvis der er samtykker, der ikke er træk på, så bliver de slettet.
  3. Opret samtykke igen med ny startdato fx pr. 01.04 (efter den 25. i måneden). Herefter vil Realkredit Danmark betragte det som en ny tilmelding, med udskrivning af nyt tilladelsesbrev fra Realkredit Danmark til kunden.

  Samtykkeliste findes her.

  Er denne vejledning nyttig?