SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Driftsfonde – konteringseksempler

  Sådan virker kontering når der er dataoverførsel på en driftsfond, der er kapitalinteresse, og sådan kan man kontere, hvis der ikke er dataoverførsel.

  Driftsfonde – konteringseksempler

  Fra fredag den 23. april 2021 blev det muligt at flytte andelsselskabernes henlæggelse til driftsfonde til kapitalinteresser i Årsrapport og skat. Man skal selv ændre beregning og kontering, hvis man vil bruge muligheden. 

  Kort konteringsvejledning
  På ejendomme med driftsfonde i Arla og Danish Crown, der skal behandles som kapitalinteresser, er det nødvendigt at:

  • Rette modkonto drift i Kontering af prisgruppe, så den tilbageholdte del af efterbetalingen efterposteres til 2152 ”Driftsfond, der er kapitalinteresse” i stedet for 2150 xx.
  • Indtaste ekstra efterpostering af den tilbageholdte del fra nettoomsætning (konto 3308 11, 3366 23 eller 3463 23) til konto 5012 50 ”Indtægt driftsfonde, der er kapitalinteresser”

  På ejendomme, hvor man reklassificerer kapitalinteresser, skal man huske tilgodehavender og gæld, renter mv. Jf. definitionen af årsrapport skal man bruge:

  5395 25-29 Renteindtægt mv. kapitalinteresser
  5695 25-29 Renteudgift mv. kapitalinteresser
  2187 75-99 Mellemregning kapitalinteresser, lang (tilgodehavende eller gæld afhængigt af fortegn)
  2188 75-99 Mellemregning kapitalinteresser, kort (tilgodehavende eller gæld afhængigt af fortegn)

  Konti med manuel kontering
  I Ø90 har vi kun automatik på 2150 31 og 32 Danish Crown og 2150 35 Arla.
  Hvis man på kreds eller ejendom har andre konti, der er kapitalinteresser, skal man rette sin kontering på tilsvarende måde. Se eksemplet.

  Konteringseksempel på en anden kapitalinteresse (driftsfond), hvor der sker tilbageholdelse

  Grundlag for eksemplet:

  • Overskud eller tilsvarende kr. 10.000 er bogført på konto 3xxx AA
  • Der er tilbageholdt kr. 2.000, som er tilskrevet kapitalinteressen. Bogført på 3xxx BB
  • Netto udbetalt kr. 8.000.
  • I kontering af prisgrupper er den tilbageholdte del flyttet driftsmæssigt til konto 2150 XX, eller der er indtastet en driftsmæssig efterpostering.
  • Skattemæssigt er tilskrivningen først skattepligtig ved udbetaling 

  TIDLIGERE BLEV KONTERET:

  Beløb

  Konto

   

  Kasseregistrering

  +10.000,00

  3xxx AA

   

  Kasseregistrering

  -2.000,00

  3xxx BB

   

   

  Driftsmæssig efterpostering

  2.000,00

  3xxx BB

  Denne efterpostering

  kan være indtastet

  eller via automatik

   

   

  -2.000,00

  2150 XX

  Skattemæssig efterpostering

  2.000,00

  75xx xx

  Denne efterpostering

  er indtastet

   

   

  -2.000,00

  2150 XX

  Fælles ultimo

  2.000,00

  2150 XX

  Ultimo er beregnet

  Denne kontering betød at både årsrapport og internt regnskab indeholdt en nettoomsætning på kr. 10.000 og balancen en post på kr. 2.000 i Andre værdipapirer og kapitalandele.

  Nu skal balancen indeholde kapitalinteresse, og resultatet være en nettoomsætning på kr. 8.000 i årsrapport, og skatteopgørelse, mens internt regnskab stadig skal være kr. 10.000. Det kan man opnå ved ændre balancekontoen til 2152 xx Kapitalinteresse i de ”gamle” posteringer og tilføje to ekstra posteringer, som tilsammen flytter den tilbageholdte del fra nettoomsætning til indtægt af kapitalinteresse i årsrapporten. 

  NU TILFØJES

  Beløb

  Konto

   

  Driftsmæssig efterpostering

  -2.000,00

  3xxx CC

  Denne efterpostering

  er indtastet

   

   

  2.000,00

  5012 DD

  Intern postering

  2.000,00

  3xxx CC

  Denne interne postering

  indtastes eller beregnes

   

  -2.000,00

  5012 DD

   

  Nu bliver det samlede resultat:

   

   

  Årsrapport

  Internt regnskab

  Skat

  3xxx AA

  Overskud eller tilsvarende

  10.000,00

  10.000,00

  10.000,00

  3xxx BB

  Tilbageholdt og tilskrevet

  -2.000,00

  +2.000,00

  -2.000,00

  +2.000,00

  -2.000,00

  3xxx CC

  Tilbageholdt og tilskrevet

  -2.000

  -2.000,00

  +2.000,00

   

   

  Nettoomsætning

  8.000,00

  10.000,00

  8.000,00

   

   

   

   

   

  5012 DD

  Indtægt kapitalinteresse

  2.000,00

  2.000,00

  -2.000,00

   

   

  Indtægt kapitalinteresse

  2.000

  0

  0

  Er denne vejledning nyttig?