SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Egenkapital

  Denne vejledning beskriver, hvilke opgaver der er i forbindelse med opgørelsen af egenkapitalbilledet

  2270 xx

  Virksomhedskapital er ejerens indskud i virksomheden.

  2272 xx

  Opskrivninger skal reguleres i forbindelse med reguleringer af anlægskartoteket i billedet Afskrivninger - oversigt drift

  2273 xx

  Hensat skat skal svare til de beløb, der er konteret på konto 2296 xx i billedet udskudt skat.

     

  2275

  2276

  Tidligere års over-/underskud er forskellen mellem egenkapital til fordeling og (virksomhedskapital, opskrivninger og hensat skat). Beregnes automatisk.

  Virksomhedskapital

  Skal som udgangspunkt ikke berøres.

  Opskrivninger

  Årets ændringer af opskrivninger konteres i forbindelse med gennemgang af anlægskartoteket.

  1. Jord, bygninger, og stuehuse
  2. Mælkekvote

  Indtastning laves i dialogen ”Åben specifikation” i afskrivningsbilledet..

  Eksempel Opskrivning

   

  Opskrivning jord primo

  8.000.000

  Opskrivning jord ultimo

  9.500.000

    

  Ændring i opskrivning

   

  1.500.000

  konto

  2272 40

   
     

  1.500.000

  modkonto

  9683 3x

   
             

    

  Eksempel tilbageført opskrivning

   

  Opskrivning jord primo

  8.000.000

  Opskrivning jord ultimo

  6.000.000

     

   

  Ændring i opskrivning

   

  2.000.000

  konto

  9683 3x

   
     

  2.000.000

  modkonto

  2272 40

   
             

  Der må ikke tilbageføres mere over egenkapitalen end saldo på opskrivningen. Skal aktivet nedskrives yderligere, skal det gøres over resultatet.

  Se evt. vejledningen til afskrivningen  Årets opskrivninger i anlægskartoteket og  Årets nedskrivning i anlægskartoteket

  Oversigt – kontosammenhæng i anlægskartoteket og i egenkapitalbilledet

  Opskrivninger under egenkapitalen skal stemme med opskrivningerne i anlægskartoteket. I nedenstående tabel kan du få et overblik over, hvilke kontosammenhænge der er mellem anlægskartoteket og egenkapitalbilledet.

   

  Anlægskartotek

  Egenkapital

  Opskrivninger goodwill

  9636 sp 00-03

  2272 02

       

  Opskrivninger mælkekvote

  9636 sp 10-14

  2272 05

       

  Opskrivning betalingsrettigheder

  9636 sp 15-18

  2272 08

       

  Opskrivninger andre rettigheder

  9636 sp 20-38

  2272 10

       

  Opskrivninger udvikling

  9636 sp 60-69

  2272 15

       

  Opskrivning beboelse

  9636 sp 70-78

  2272 21

       

  Opskrivning grundforbedring

  9686 sp 00-28

  2272 25

       

  Opskrivning Jord

  9686 sp 30-58

  2272 30

       

  Opskrivning Grunde og bygninger

  9736 sp 00-58

  2272 40

       

  Opskrivning Installationer

  9736 sp 60-88

  2272 45

       

  Opskrivning bygningsinventar

  9836 sp 00-38

  2272 51

       

  Opskrivning produktionsinventar

  9836 sp 40-98

  2272 55

       

  Opskrivning produktionsanlæg mv.

  9886 sp20-48

  2272 60

       

  Opskrivning Bl. Driftsmidler

  9936

  2272 75

       

  Opskrivning AE goodwill

  9636 sp 80-82

  2272 82

       

  Opskrivning AE rettigheder

  9636 sp 83-87

  2272 83

       

  Opskrivning AE udvikling

  9636 88

  2272 84

       

  Opskrivning AE beboelse

  9636 sp 90-98

  2272 86

       

  Opskrivning AE grundforbedring

  9636 sp 80-88

  2272 87

       

  Opskrivning AE jord

  9686 sp 90-99

  2272 88

       

  Opskrivning AE driftsbygninger

  9786 sp 80-89

  2272 89

       

  Opskrivning AE inventar

  9886 sp 50-98

  2272 92

       

  Opskrivning AE beboelse

  9936 sp 50-89

  2272 98

       

  Opskrivning AE bl. Driftsmidler

  9936 sp 90-98

  2272 99

  Hensat skat

  • Vejledning til Udskudt skat
  • Den hensatte skat skal beregnes
  • Indtastninger foretages i billedet udskudt skat [Alt] + [M] + [O] + [L] + [U]
  • Indtastninger laves i [Ctrl + I] som DE-postering

  Eksempel

   

  Hensat skat primo

  2.000.000

  Hensat skat ultimo

  3.000.000

   

  Ændring i hensat skat

   

  1.000.000

  konto

  2296 xx

   
     

  1.000.000

  modkonto

  2273 xx

   
             

  Ultimo beregnes automatisk.

  Årets overskud/underskud

  Årets resultat bliver automatisk overført fra resultatopgørelsen og bogført på henholdsvis overskud eller underskud.

  Er denne vejledning nyttig?