SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Erklæringer

  Der er fire typer af erklæringer, som kan vælges til årsregnskabet. I denne vejledning finder du svar på, hvordan du vælger dem i Ø90. Dokumentationskravet stiger for hvert niveau, du stiger i erklæringsniveau.

  Anbefalet arbejdsgang

  1. Stamdata – beregninger og udskrifter, vælg N til alle typer erklæring.
  2. Virksomhedsoplysninger – foretag alle relevante valg og indtast alle relevante oplysninger.
  3. Afsnit / Noter – sammensæt din årsrapport, tag bl.a. stilling til om der skal udskrives pengestrømsopgørelse.
  4. Lav opgørelsen - når du kommer til Preview, kan du gennemgå og tilpasse teksterne for de relevante udgaver. 
   Vær opmærksom på at Udgave H altid er default for selskaber og Udgave B for personlige virksomheder

  Valg af revisorerklæring

  Du har mulighed for at vælge følgende erklæringer til årsrapporten

  • Erklæring om opstilling
   1. Erklæring uden sikkerhed (laveste niveau af erklæring)
  • Review erklæring
   1. Erklæring med begrænset sikkerhed – der er mulighed for at tage forbehold
  • Udvidet gennemgang
   1. Erklæring med sikkerhed – Der stilles større krav til dokumentation end for de to foregående erklæringstyper. 
  • Revisors påtegning
   1. Erklæring med sikkerhed – højeste niveau af erklæring og det største krav til dokumentation

  Der skal vælges en erklæring med sikkerhed, hvis

  1. Hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår overstiger 2 af 3
   • 12 heltidsansatte / Balancesum > 4 mio. / Nettoomsætning > 8 mio. kr. 
  2. Hvis virksomheden i to på hinanden følgende år har
   • Balancesum over 50 mio. kr. (Uanset antal ansatte og omsætning)

  Til skattebilaget og -regnskabet er der mulighed for at vælge Erklæring om opstilling. 

  Det er erklæringen for Review, der er forvalgt på landsniveau for årsrapporten. 

  Styringen af hvilken revisorerklæring, der udskrives, sker øverst i ”Stamdata – beregninger og udskrifter” opgave = Erklæringsoplysninger.

  Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse  J/N kombinationen skal være således.

   
  Erklæring om opstilling
  Review
  Udvidet gennemgang
  Revisors påtegning
  Der anvendes review-erklæring
  N
  J
  N
  N
  Regnskabet påtegnes af revisionen
  N
  N
  N
  J
  Der anvendes erklæring om udvidet gennemgang
  N
  N
  J
  N

  Det er ALTID erklæring om opstilling, der udskrives i udskriften Specifikationer til årsrapporten.

  Personlige regnskaber (regnskabsklasse A)

  Anbefalingen er, at der anvendes erklæring om opstilling eller review i personlige regnskaber. Men der er lavet en mulighed for at få erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten for et personligt regnskab. Erklæringen er dog blank fra landsniveau, og du skal derfor selv oprette teksten.

  Revisors underskrift

  Revisors navn kan ikke udskrives automatisk på erklæringerne. 

  Det betyder, at du under virksomhedsoplysninger skal skrive navn og titel manuelt i feltet ”SKRIV REVISOR PÅ ÅRSRAPPORT”. Ønsker du navnet på assistenten udskrevet, henter Ø90 det automatisk fra stamdata. Skal der stå to revisorer på erklæringen, skal du skrive et andet navn i feltet <Assistent>, som så udskrives i stedet. De to navne vil blive udskrevet ved siden af hinanden.

  Navnene kan udskiftes med oplysningerne fra felterne omkring brug af ekstern revisor.

  Der er samme underskriver på Specifikationer til årsrapporten som på årsrapporten.


  Assistentens navn hentes fra Stamdata.


  Specielt i selskaber

  I selskaber, skal revisorens underskrift indeholde revisorens MNE-nr. MNE-nr. indtastes i dialogen virksomhedsoplysninger under punktet Ekstra oplysninger til Erhvervsstyrelsen.


  En anden underskriver i det interne regnskab end i det eksterne

  Fra opgavevalg gå i Funktioner – Stamdata mv. – Virksomhedsoplysninger. 

  Her er kommet to nye oplysninger om underskriver i det interne regnskab. Udfyld med Navn og titel i første felt. Vælges der Ja, er det denne person, der står som underskriver i de interne erklæringer. Vælges der Nej, er der samme underskriver på internt regnskab som i det eksterne årsregnskab.


  Revisor er ikke uafhængig

  Teksten ”Vi er ikke uafhængig i forhold til erklæringsafgivelsen.” kommer ud i Erklæring om opstilling i årsrapporten, skattebilag, -regnskab og det interne regnskab, når I har svaret Nej til ”Revisor er uafhængig” under erklæringsoplysninger.


  Konklusioner

  I Review-erklæring, Udvidet gennemgang og Revisors påtegning er der mulighed for at afgive forskellige konklusioner. Under erklæringsoplysninger, kan du vælge om der skal være konklusion med forbehold, afkræftende konklusion eller manglende konklusion. Der er som default på landsniveau valgt en alm. Konklusion.

  Der er fra landsniveau lavet forslag til forskellige tekster hvis du åbner regnearket oversigt bemærkninger, kan du her se de forskellige tekster samt hvilket af ovenstående udsagn, du skal svare JA til. 

  Du kan tilgå regnearket ”oversigt bemærkninger” fra Bemærkninger-oversigt” eller via. Help.seges.dk

  Fremhævelse af forhold i regnskabet

  I erklæringen om udvidet gennemgang og i reviewerklæring er der mulighed for at fremhæve forhold i regnskabet omkring going concern. Har du brug for denne tekst, skal du under Erklæringsoplysninger vælge JA udfor ”Vedrørende forhold i regnskabet”

   

  Øvrige forhold, der skal med i Udvidet gennemgang og revisionspåtegningen 

  I Udvidet gennemgang og i revisionspåtegningen skal du som revisor, ud over ansvar og konklusion, erklære dig indenfor følgende områder:

      Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

      Fremhævelse af forhold i regnskabet

      Fremhævelse af forhold ved revisionen

      Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

      Fremhævelse af andre forhold

  Der er lavet eksempler til hver af overskrifterne på landsniveau. Du får de enkelte overskrifter og teksteksempler ud ved at vælge JA ud for de forskellige punkter under Supplerende oplysninger i erklæringer i dialogen erklæringsoplysninger. 

   

  Læs og tilret erklæringen

  Læs erklæringen igennem. Hvis der er behov for at tilpasse teksterne fra landsniveau, kan du gøre dette i Preview – Husk at rette på den korrekte udgave, da teksterne er der kommer ud i det endelige regnskab afhænger af sammensætningen i den valgte udskrift.   Er denne vejledning nyttig?