SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90– Erklæringer - Erklæring om opstilling af årsrapporten

  Assistanceerklæringen

  Erklæring om opstilling er den mest simple erklæring der kan vælges til en årsrapport. Erklæring om opstilling kaldes i daglig tale assistanceerklæringen. I erklæring om opstilling, har du ingen mulighed for at skrive om forhold i regnskabet eller supplerende oplysninger.

  Anbefalet arbejdsgang

  1.      Sæt slutdato på ejendomsbemærkninger i bemærkningsbilledet før det foreløbige regnskab bestilles.

  2.      Afsnit / Noter – tag stilling til bl.a. om der skal udskrives pengestrøm.

  3.      Virksomhedsoplysninger – foretag alle relevante valg og indtast alle relevante oplysninger.

  4.      Bestil den eksakte udgave som DLF (flueben under PDF fjernes i bestillingsbilledet) - ret/tilføj evt. til teksterne.

  Til punkt 1: Gå i ”Bemærkninger – oversigt” ([ALT] + [M] + [F] + [B]). Sæt markering i ”Vis rettede” og marker ”Vis alle” eller ”Vis alle gyldige” og se, om nogle af bemærkningerne i afsnit 1-7 er grønne. Er de grønne, indsætter du slutdato og aktiverer landsbemærkningen.

  Når punkt 1 er lavet, er det ikke længere nødvendigt at bruge bemærkningsbilledet. 

  Når regnskabet er lavet, trækkes en udskrift, hvor de forskellige tekstafsnit gennemgås. Dvs. alle erklæringer, beretninger og anvendt regnskabspraksis samt tekster i noter mv. 

  Hvis erklæringer skal være ens for alle udgaver, kan du med fordel bruge udgaven Rediger tekster. Men er udgaverne er forskellige eks. Udgave A og H, anbefales det, at de forskellige udgaver hver især bestilles som DLF, og der rettes i hver af udgaverne. Der er eksempelvis forskel på udgaverne, når pengestrømsopgørelsen er valgt til i udgave A og ikke i udgave H. Derved bliver teksterne i erklæringen også forskellige.

  Valg af revisorerklæring

  Styringen af hvilken revisorerklæring, der udskrives, sker øverst i erklæringsoplysningerne.

  Det er erklæringen for Review, der er forvalgt på landsniveau. 


  For at få Erklæring om opstilling udskrevet i årsrapporten, skal J/N kombinationen være således.

  Der anvendes review-erklæring                                        Nej
  Regnskabet påtegnes af revisionen                                 Nej
  Der anvendes erklæring om udvidet gennemgang           Nej 

  Det er ALTID erklæring om opstilling, der udskrives i udskriften Specifikationer til årsrapporten.

  Revisors underskrift

  Revisors navn kan ikke udskrives automatisk på erklæringerne. 

  Det betyder, at du under virksomhedsoplysninger skal skrive navn og titel manuelt i feltet ”SKRIV REVISOR PÅ ÅRSRAPPORT”. Ønsker du navnet på assistenten udskrevet, henter Ø90 det automatisk fra stamdata. Skal der stå to revisorer på erklæringen, skal du skrive et andet navn i feltet <Assistent>, som så udskrives i stedet. De to navne vil blive udskrevet ved siden af hinanden.

  Navnene kan udskiftes med oplysningerne fra felterne omkring brug af ekstern revisor.

  Der er samme underskriver på Specifikationer til årsrapporten som på årsrapporten.


  En anden underskriver i det interne regnskab end i det eksterne

  Fra opgavevalg gå i Funktioner – Stamdata mv. – Virksomhedsoplysninger. 

  Her er kommet to nye oplysninger om underskriver i det interne regnskab. Udfyld med Navn og titel i første felt. Vælges der Ja, er det denne person, der står som underskriver i de interne erklæringer. Vælges der Nej, er der samme underskriver på internt regnskab som i det eksterne årsregnskab.


  Revisor er ikke uafhængig

  Teksten ”Vi er ikke uafhængig i forhold til erklæringsafgivelsen.” kommer ud i Erklæring om opstilling i årsrapporten, skattebilag, -regnskab og det interne regnskab, når I har svaret Nej til ”Revisor er uafhængig” under erklæringsoplysninger.


  Er denne vejledning nyttig?