SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Erklæringer - Review

  Review-erklæringen er et niveau over opstilling for regnskab

  Er der eksempelvis tvivl om going concern, skal du hæve erklæringen til review, hvor du i din erklæring har mulighed for at skrive om going concern. Dokumentationskravet bliver også højre, når du går et niveau op i erklæring. 

  Nedenfor gennemgås generelt, hvordan arbejdsgangen er, og hvordan du får aktiveret afsnittet om forhold i regnskabet og de forskellige typer af konklusion.

  Anbefalet arbejdsgang

  1.      Sæt slutdato på ejendomsbemærkninger i bemærkningsbilledet før det foreløbige regnskab bestilles

  2.      Afsnit / Noter – tag stilling til bl.a. om der udskrives pengestrøm

  3.      Virksomhedsoplysninger – foretag alle relevante valg og indtast alle relevante oplysninger.

  4.      DLF – ret/tilføj evt. til teksterne

  Til punkt 1: Gå i ”Bemærkninger – oversigt” ([ALT] + [M] + [F] + [B]). Sæt markering i ”Vis rettede” og marker ”Vis alle” eller ”Vis alle gyldige” og se om nogle af bemærkningerne i afsnit 1-7 er grønne. Er de grønne, indsætter du slutdato og aktiverer landsbemærkningen. 

  Når punkt 1 er lavet, er det ikke længere nødvendigt at bruge bemærkningsbilledet. 

  Når regnskabet er lavet trækkes en udskrift, hvor de forskellige tekstafsnit gennemgås. Dvs. alle erklæringer, beretninger og anvendt regnskabspraksis samt tekster i noter mv. 

  Hvis erklæringer skal være ens for alle udgaver, kan du med fordel bruge udgaven Rediger tekster. Men er udgaverne forskellige - fx Udgave A og H - anbefales det, at de forskellige udgaver hver især bestilles som DLF, og der rettes i hver af udgaverne. Der er eksempelvis forskel på udgaverne, når pengestrømsopgørelsen er valg til i udgave A og ikke i udgave H. Derved bliver teksterne i erklæringen også forskellige.

  Valg af revisorerklæring

  Styringen af hvilken revisorerklæring, der udskrives sker øverst i erklæringsoplysningerne. 

  Det er erklæringen for Review, der er forvalget på landsniveau. 

  Revisors underskrift

  Revisors navn kan ikke udskrives automatisk på erklæringerne. 

  Det betyder, at du under virksomhedsoplysninger skal skrive navn og titel manuelt i feltet ”SKRIV REVISOR PÅ ÅRSRAPPORT”. Ønsker du navnet på assistenten udskrevet, henter Ø90 det automatisk fra stamdata. Skal der stå to revisorer på erklæringen, skal du skrive et andet navn i feltet <Assistent>, som så udskrives i stedet. De to navne vil blive udskrevet ved siden af hinanden.

  Navnene kan udskiftes med oplysningerne fra felterne omkring brug af ekstern revisor.

  I selskaber, skal revisorens underskrift indeholde revisorens MNE-nr. MNE-nr. indtastes i dialogen virksomhedsoplysninger under punktet Ekstra oplysninger til Erhvervsstyrelsen.


  Grundlag for konklusion og konklusion

  I en review-erklæring er der mulighed for, at afgive forskellige konklusioner. Under erklæringsoplysninger, kan du vælge hvilken type det skal være. Der er som default på landsniveau valgt en alm. Konklusion.

  Der er fra landsniveau lavet forslag til forskellige tekster hvis du åbner regnearket oversigt bemærkninger, kan du her se de forskellige tekster, samt hvilken af ovenstående udsagn du skal vælge JA til. 

  Fremhævelse af forhold i regnskabet

  I reviewerklæringen er der kun mulighed for, at fremhæve forhold i regnskabet omkring going concern. Har du brug for denne tekst, skal du under Erklæringsoplysninger, indtaste JA udfor ”Vedrørende forhold i regnskabet” se skærmprintet ovenfor.

  Er denne vejledning nyttig?