SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Erklæringer - Revisionspåtegning

  "Revisionspåtegningen, er den mest omfattende erklæring, der kan laves til en årsrapport. Den uafhængige revisors revisionspåtegning, vender modsat af de andre erklæringer, revisionspåtegningen starter med Konklusionen."

  Revisionspåtegningen er den mest omfattende erklæring, der kan laves til en årsrapport. 

  Den uafhængige revisors revisionspåtegning vender modsat af de andre erklæringer, Revisionspåtegningen starter med Konklusionen.

  Anbefalet arbejdsgang

  1.      Sæt slutdato på ejendomsbemærkninger i bemærkningsbilledet, før det foreløbige regnskab bestilles

  2.      Afsnit / Noter – tag stilling til bl.a. om der udskrives pengestrøm

  3.      Virksomhedsoplysninger – foretag alle relevante valg og indtast alle relevante oplysninger

  4.      DLF – ret/tilføj evt. til teksterne

  Til punkt 1: Gå i ”Bemærkninger – oversigt” ([ALT] + [M] + [F] + [B]). Sæt markering i ”Vis rettede” og marker ”Vis alle” eller ”Vis alle gyldige” og se om nogle af bemærkningerne i afsnit 1-7 er grønne. Er de grønne indsætter du slutdato og aktiverer landsbemærkningen.

  Når punkt 1 er lavet, er det ikke længere nødvendigt at bruge bemærkningsbilledet. 

  Når regnskabet er lavet trækkes en udskrift, hvor de forskellige tekstafsnit gennemgås. Dvs. alle erklæringer, beretninger og anvendt regnskabspraksis samt tekster i noter mv. 

  Hvis erklæringer skal være ens for alle udgaver, kan du med fordel bruge udgaven Rediger tekster. Men er udgaverne forskellige - fx Udgave A og H - anbefales det, at de forskellige udgaver hver især bestilles som DLF og der rettes i hver af udgaverne. Der er eksempelvis forskel på udgaverne, når pengestrømsopgørelsen er valg til i udgave A og ikke i udgave H. Derved bliver teksterne i erklæringen også forskellige.

  Valg af revisionspåtegning

  Styringen af hvilken revisorerklæring der udskrives, sker øverst i erklæringsoplysningerne

  Det er erklæringen for Review, der er forvalget på landsniveau.  Når du skal bruge revisionspåtegningen, skal du vælge Nej ud for ”Der anvendes review erklæring” og JA ud for ”Regnskabet påtegnes af revisionen”

  Revisors underskrift

  Revisors navn kan ikke udskrives automatisk på erklæringerne

  Det betyder, at du under virksomhedsoplysninger skal skrive navn og titel manuelt i feltet ”SKRIV REVISOR PÅ ÅRSRAPPORT”. Ønsker du navnet på assistenten udskrevet, henter Ø90 det automatisk fra stamdata. Skal der stå to revisorer på erklæringen, skal du skrive et andet navn i feltet <Assistent>, som så udskrives i stedet. De to navne vil blive udskrevet ved siden af hinanden.
  Navnene kan udskiftes med oplysningerne fra felterne omkring brug af ekstern revisor.


  Grundlag for konklusion og konklusion

  I revisionspåtegningen er der mulighed for at afgive forskellige konklusioner. Under erklæringsoplysninger kan du vælge, hvilken type det skal være. Der er som default på landsniveau valgt en alm. Konklusion.

  Der er fra landsniveau lavet forslag til forskellige tekster. Hvis du åbner regnearket Oversigt bemærkninger, kan du her se de forskellige tekster samt hvilket af ovenstående udsagn, du skal vælge JA til.

  Øvrige forhold, der skal med i revisionspåtegningen

  I revisionspåtegningen skal du som revisor, ud over ansvar og konklusion, erklære dig indenfor følgende områder:

  • Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
  • Fremhævelse af forhold i regnskabet
  • Fremhævelse af forhold ved revisionen
  • Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
  • Fremhævelse af andre forhold

  Der er lavet eksempler til hver af overskrifterne på landsniveau. Du får de enkelte overskrifter og teksteksempler ud ved at vælge JA ud for de forskellige punkter under Supplerende oplysninger i erklæringer i dialogen erklæringsoplysninger. Se skærmprintet ovenfor.

  Når du har valgt at få nogle af de supplerende tekster ud, er det vigtigt, at du læser revisionspåtegningen igennem, og i DLF-udskriften kan du fravælge og tilpasse de enkelte eksempler.

  Er denne vejledning nyttig?