SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Erklæringer - Udvidet gennemgang

  Ø90 - I forhold til erklæringer er udvidet gennemgang det næste erklæringsniveau efter assistance og review.

  Større krav til dokumentation

  Udvidet gennemgang er det næste erklæringsniveau efter assistance og review. Til en erklæring om udvidet gennemgang, stilles der derfor også større krav til dokumentation og hvad der skal med i selve erklæringen. 

  Nedenfor gennemgås der generelt hvordan arbejdsgangen er og hvordan du får aktiveret de forskellige typer at konklusion og supplerende oplysninger.

  Anbefalet arbejdsgang

  1. Sæt slutdato på ejendomsbemærkninger i bemærkningsbilledet før det foreløbige regnskab bestilles.
  2. Afsnit / Noter – tag stilling til bl.a. om der udskrives pengestrøm.
  3. Virksomhedsoplysninger – foretag alle relevante valg og indtast alle relevante oplysninger.
  4. DLF – ret/tilføj evt. til teksterne.

  Til punkt 1: Gå i ”Bemærkninger – oversigt” ([ALT] + [M] + [F] + [B]). Sæt markering i ”Vis rettede” og marker ”Vis alle” eller ”Vis alle gyldige” og se om nogle af bemærkningerne i afsnit 1-7 er grønne. Er de grønne, indsætter du slutdato og aktiverer landsbemærkningen. 

  Når punkt 1 er lavet, er det ikke længere nødvendigt at bruge bemærkningsbilledet. 

  Når regnskabet er lavet trækkes en udskrift, hvor de forskellige tekstafsnit gennemgås. Dvs. alle erklæringer, beretninger og anvendt regnskabspraksis samt tekster i noter mv. 

  Hvis erklæringer skal være ens for alle udgaver, kan du med fordel bruge udgaven Rediger tekster. Men er udgaverne er forskellige, eksempelvis Udgave A og H, anbefales det, at de forskellige udgaver hver især bestilles som DLF, og der rettes i hver af udgaverne. Der er eksempelvis forskel på udgaverne, når pengestrømsopgørelsen er valgt til i udgave A og ikke i udgave H, derved bliver teksterne i erklæringen også forskellige.

  Valg af revisorerklæring

  Styringen af hvilken revisorerklæring der udskrives sker øverst i erklæringsoplysningerne.

  Det er erklæringen for Review, der er forvalget på landsniveau.  Når du skal bruge erklæringen for udvidet gennemgang, skal du vælge Nej ud for ”Der anvendes review erklæring” og JA ud for ”Der anvendes erklæring om udvidet gennemgang”

  Revisors underskrift

  Revisors navn kan ikke udskrives automatisk på erklæringerne.

  Det betyder, at du under virksomhedsoplysninger skal skrive navn og titel manuelt i feltet ”SKRIV REVISOR PÅ ÅRSRAPPORT”. Ønsker du navnet på assistenten udskrevet, henter Ø90 det automatisk fra stamdata. Skal der stå to revisorer på erklæringen, skal du skrive et andet navn i feltet <Assistent>, som så udskrives i stedet. De to navne vil blive udskrevet ved siden af hinanden.
  Navnene kan udskiftes med oplysningerne fra felterne omkring brug af ekstern revisor.

  I selskaber, skal revisorens underskrift indeholde revisorens MNE-nr. MNE-nr. indtastes i dialogen virksomhedsoplysninger under punktet Ekstra oplysninger til Erhvervsstyrelsen.


  Grundlag for konklusion og konklusion

  I erklæringen om udvidet gennemgang er der mulighed for at afgive forskellige konklusioner. Under erklæringsoplysninger, kan du vælge, hvilken type det skal være. Der er som default på landsniveau valgt en alm. Konklusion.

  Der er fra landsniveau lavet forslag til forskellige tekster. Hvis du åbner regnearket Oversigt bemærkninger, kan du her se de forskellige tekster samt hvilket af ovenstående udsagn, du skal vælge JA til.

  Fremhævelse af forhold i regnskabet

  I erklæringen om udvidet gennemgang er der ligesom i en reviewerklæring mulighed for at fremhæve forhold i regnskabet omkring going concern. Har du brug for denne tekst, skal du under Erklæringsoplysninger vælge JA udfor ”Vedrørende forhold i regnskabet” - se skærmprintet ovenfor.

  Fremhævelse af andre forhold

  I erklæringen om udvidet gennemgang har du også mulighed for at fremhæve andre forhold, såsom hvis generalforsamlingen er afholdt for sent, og hvis der er ydet lån i strid med selskabslovens § 210. 

  Du får aktiveret afsnittet i erklæringen ved at vælge JA til ”Vedrørende andre forhold” jf. skærmprint ovenfor.

  Personlige regnskaber (regnskabsklasse A)

  Anbefalingen er, at der anvendes erklæring om opstilling eller review i personlige regnskaber. Men der er lavet en mulighed for at få erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten for et personligt regnskab. Erklæringen er dog blank fra landsniveau, og du skal derfor selv oprette teksten.

  Læs og tilret erklæringen

  Læs erklæringen igennem. Hvis der er behov for at tilpasse teksterne fra landsniveau, kan du gøre dette ved at bestille en DLF-udskrift. HUSK at bestille hver udgave som DLF.

  Er denne vejledning nyttig?