SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning – Flyt renter i låste felter på selvangivelse

  Manuel eller automatisk flyt af renter i selvangivelsens låste felter.

  Flyt renter i låste felter på selvangivelse

  Skattestyrelsen har låst flere felter på selvangivelsen, så man skal angive en korrektion i bilag til selvangivelsen.

  Nedenfor er en beskrivelse af beregningen og en afgrænsning af ,hvilke renter der flyttes.

  I Ø90 er det lavet, så man kan vælge at beregne ud fra de hentede Kontroloplysninger (R75) eller selv taste det beløb, der skal flyttes.

  Manuel flytning af renter

  I Indkomstdisponeringen - fanen Selvangivelse - kan du selv taste beløb til bilaget til selvangivelsen så renterne bliver korrekte i årsopgørelsen fra Skattestyrelsen.

   
   

  Automatisk beregning flytter renter til virksomheden

  Automatikken kan bruges, når der hentes Kontroloplysninger, og der skal flyttes fra privat til virksomhed.

  Beregningen flytter kun private renter fra rubrik 31, 41 og 42 til virksomhedens rubrik 114 og 117. Der kan flyttes fra ejers renter til ejers virksomhed og fra ægtefælles renter til ejers virksomhed. Ø90 flytter renter iht. R75-kontroloplysninger, hvis de er hentet.

  Automatikken flytter kun positive beløb, så hvis beregningen giver et negativt resultat, kommer der en kontrol, og der flyttes ikke noget på selvangivelsen. Det vil sige, at I manuelt skal taste flytning mellem ægtefæller, eller at der er en fejl i konteringen.

  Kontrol ved negative beløb

  Hvis der bliver beregnet negative beløb, skyldes det, at SKAT har et mindre beløb på private renter, end der er registreret i Ø90. Der kommer så denne kontrol:

  Der er lagt en fast bagatelgrænse på 3,00  i kontrollen, da mindre beløb ikke har nogen betydning. Negative beløb bliver ikke udskrevet på selvangivelsen og bliver heller ikke overført med SA Pro.

  Flyt renter fra virksomhed eller mellem ægtefæller

  Hvis der skal flyttes renter mellem ægtefæller eller fra virksomhed til privat, skal det normalt gøres manuelt ved at sige Nej til beregningen og taste de supplerende oplysninger.

   

  I kan dog supplere beregningen, hvis det er til en anden rubrik end den, automatikken beregner.

  Flyt negative renter skal gøres manuelt

  I TastSelv og SA Pro kan man altid indberette flytning af negativ renteindkomst.

  Vi har haft nogle sager, hvor der er problemer med at indberette flytning af negativ rente fra privat til virksomhed. Flytningen fungerer fint, så længe rubrik 31/felt 233 er lig med eller mere negativ end det flyttede beløb, men hvis f.eks. feltet ifølge Skattestyrelsens oplysninger er positivt, så kan der ikke flyttes et negativt beløb til virksomheden.

  SKAT oplyser, at man manuelt må ændre den private kapitalindkomst ved i TastSelv at indberette rentebeløbet i ”Anden kapitalindkomst” rubrik 39/felt 214. Hvis man bruger SA Pro, kan selvangivelsen først overføres (uden flytningen af renter fra felt 233) og så bagefter indberette de manglende renter i TastSelv på felt 214.

  Hvis der f.eks. skal flyttes -2.100 fra felt 233 til virksomhed, så opvejes det ved at indberette 2.100 i felt 214.

  Der er oprettet kontrol 568704 og 568705 (ejer og ægtefælle), som slår ud i ovennævnte situationer ved den automatiske beregning.

  Forudsætninger for beregningerne

  Beregningen bliver lavet i billedet Indkomstdisponering og skatteberegning og kræver, at I henter R75-kontroloplysninger fra SKAT.

  Oplysningerne kan ses i Indkomstdisponering og skatteberegning i fanen til selvangivelsen i underfanen Tilknyttede supplerende oplysninger:

   

  I underfanen Supplerende oplysninger kan I så sige Ja til automatisk beregning af det beløb, der er forskellen på oplysningen hos SKAT og den faktiske kontering:

   

  I kan se resultatet af beregningen i underfanen Tilknyttede konti:

   

  Kontrol hvis beregningen flytter for meget til virksomheden

  Hvis beregningen flytter et beløb der er større end der i Ø90 er registreret på virksomhedens renteindtægter eller –udgifter, så kommer der en kontrol:
   

   

  Beregnede tal dropper manuelle indtastninger 

  Når man har sagt Ja til at få beregnet og har hentet oplysningerne fra R75, så bliver indtastningerne vedrørende låste felter på renter (rubrik 31, 41 og 42) ikke brugt i skatteregnskab og SA Pro:

   

  Men det er KUN, hvis der er hentet R75, at de annulleres. Så hvis I vil tilvælge automatikken på kredsniveau, så har det kun betydning for de ejendomme, hvor I også har tilladelse og henter R75.

  Beregnede tal i udskriften af selvangivelsen 
  I skatteregnskabets selvangivelse kommer der en lille note om, at beløbene er automatisk beregnede:

  Advarsel nederst om automatisk beregnede beløb.

  Hos ægtefælle:

   

  Sådan henter du R75-kontroloplysninger

  For at bruge den automatiske beregning ovenfor, så skal I hente R75 kontroloplysninger. Landmanden skal give jer tilladelse til at hente dem på SKAT’s hjemmeside.
   

  Her er en guide til, hvordan tilladelsen oprettes: Opret tilladelse til SA Pro

  Derudover skal I oprette samtykke i Ø90 på kundens CPR-nr.:

  I opgavevalg kan I hente R75-Kontroloplysninger via menuen Funktioner -> Periodens data -> Hent kontroloplysninger.

  Er denne vejledning nyttig?