SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2020-70 – Udskudte betalingsfrister (COVID-19)

  Hvordan skal man budgettere og bogføre moms, A-skat mv., hvis man benytter de udskudte betalingsfrister – og hvis man ikke gør?

  Hvis man benytter udsættelsen, skal der bogføres som sædvanlig ved betaling. Ved årsafslutning inden betaling er det kun moms, der kræver noget ekstra.

  Moms

  Husk ultimo-postering på konto 8405 30 for de gamle perioder, hvor udsættelsen benyttes. Hvis man glemmer det, får man afstemningsfejl i momsbilledet.

  A-skat og AM-bidrag

  Beregningen i billede Lønudgifter vil automatisk beregne den samlede gæld inklusiv udsatte beløb.

  Hvis man ikke benytter udsættelsen

  Nogle ønsker at foretage betalingen på den sædvanlige dato. Vi anbefaler at konteringen sker som sædvanlig på 8405 Momsafregning indbetalt, 8455 AM-bidrag indbetalt eller 8465 A-skat indbetalt. 

  Skattekonto

  Hos SKAT vil forudbetalingerne fremstå som saldo på skattekontoen – husk at hæve udbetalingsgrænsen. Se for eksempel SKATM-2020-00-05. Udskydelse af betalingsfrister for skat og moms.

  Vi valgte, da skattekontoen blev indført, at lade gælden stå på de sædvanlige konti. Det blev valgt ud fra en forventning om, at det stadig er væsentligt for brugeren at se de enkelte gældsposter, fordi det giver en bedre forklaring på, hvordan gælden er opstået. I denne situation vil det vise sig ved en mindre gæld vedrørende moms, A-skat mv., hvis man har betalt før den udsatte frist.

  Man skal være opmærksom på:

  • Dokumentere hvordan skattekontoen hos SKAT stemmer med posterne i regnskabet.
  • SKAT bruger et FIFO princip. Det betyder, at man skal ompostere gælden i regnskabet, hvis man har andre gældsposter, der er forfaldne, men ikke betalte. For eksempel forfalden tinglysningsafgift, der forfalder før den udsatte momsfrist. SKAT vil betragte tinglysningsafgiften som betalt, så når regnskabet skal vise det samme, skal man:
   • efterpostere mellem betalt moms og betalt tinglysningsafgift
   • lave ultimopostering på 8405 30

  Hvis der er budget på ejendommen

  Budget og opfølgning følger som udgangspunkt standardfristerne til regnskabet, derfor er der ingen grund til at gøre noget ekstra, hvis man benytter sig af de udskudte frister. 

  Ønsker man derimod ikke at anvende udsættelsen, så kan dette korrigeres i budget og opfølgning ud fra vejledningerne i tidligere udsendt information.

  Er denne vejledning nyttig?