SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2020-83 – Årlig tilpasning af statusseddel

  Statusseddel er forbedret på grundlag af inspiration fra brugerne, så der kan opnås en nemmere opgørelse.

  Der er gennemført ændringer efter forskellige brugerønsker. 

  Ændringer til DST, Økonomidatabasen (ØDB) og analyser i årsrapport
  Der er tilføjet nye oplysninger til markbrug og kvæg:

  • Grønkorn areal og udbytte
  • Permanent miljøgræs (-arealafst.) areal 
  • Økologisk areal blandet konv./økologisk, ha 
  • Slagtekvæg, Dage fra indgang til slagtning, ungdyr
  • Slagtekvæg, Gennemsnits slagtevægt solgte slagtekvier

  Derudover er der tekstrettelser og betingelser. Der udsendes særskilt Information om rettelserne og effekten på billeder og udskrifter.

  Noter i Markbrug bliver udfyldt ved nystartet ejendom

  Noterne 210, 220, 230 og 235 vedrørende arealer, bonitet og økologi vil nu være udfyldt for nye ejendomme, og ejendomme der opfylder kravene.

  430 FAMILIENS SAMMENSÆTNING

  Vi har fået et ønske om at slette disse oplysninger, men kun fra en enkelt kreds. Vi anbefaler derfor indtil videre, at man i stedet passiverer noten på kredsniveau, hvis den ikke ønskes vist for kunden.

  Med kreds-logon: Menu > Færdiggørelse > Bestilling af udskrift kreds, Ctrl+A, Bst.nr. 685

  442 PRIVAT ANDEL AF UDGIFTER – FRI TELEFON

  Efter ønske bliver det muligt at fravælge 7 linjer med andel af telefon mv. og fri telefon i note 442.
  Hvis I intet gør, ser statussedlen ud som sædvanlig.
  For at fravælge, skal man sige Nej til ”Vis oplysn. om tlf, computer, internet”

   

  Derefter bliver de 7 linjer vedrørende telefon, computer og internetforbindelse ikke vist.


  442 PRIVAT ANDEL AF UDGIFTER - VAND

  Efter ønske bliver det muligt at vise antal personer i stedet for antal m3 på statussedlen.
  Hvis I ønsker det, skal I sige ja til ” Privat vandforbrug angives med antal personer”, ellers ser statussedlen ud som sædvanlig.


  Der er angivet Nej på landsniveau, så der er ingen ændringer på statusseddel, medmindre I selv vælger det.

  I billedet Egne produkter, privat andel af udgifter, kan man bruge oplysningen til at fastlægge og indtaste det private forbrug i m3, som beregningen bruger.


  490 SÆRLIGE FORHOLD – BØRNEFAMILIEYDELSE

  Efter ønske er det blevet muligt at angive det beløb, der er modtaget i børnefamilieydelse.


  Oplysningen findes i billede Formue: Indtægt, udgift, reguleringer når statussedlen er overført til Ø90.


  Også efter ønske kan man helt fravælge de to linjer på statussedlen ved at sige nej til Vis linjer med børnefamilieydelse.

   

  Er denne vejledning nyttig?