SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2021-19 – Ny note 2 og 3 til bemærkninger i Årsrapport

  Med virkning fra torsdag den 11. marts 2021 opretter vi to nye noter: 2 "Væsentlig usikkerhed ved beregning og måling" - og note 3: "Begivenheder efter balancedagen". I balancen bliver der efter passiverne henvist til de to nye noter samt noten "Going Concern".

  Tilretninger i årsrapport i forbindelse med minkregnskaber

  Rettelserne nedenfor kommer i forbindelse med igangsætningen den 11. marts 2021.

  I forbindelse med stop for minkdrift er det blevet aktuelt at kunne skrive bemærkninger til ”Væsentlig usikkerhed ved indregning og måling” og/eller ”Begivenheder efter balancedagen”. I minkregnskaberne skal erstatningen indregnes ud fra en foreløbig opgørelse af erstatningerne. Derfor skal der skrives om væsentlige usikkerheder ved indregning og måling, samt hvis der f.eks. er besluttet ændringer i principperne for erstatningsopgørelsen efter balancedagen, så også under Begivenheder efter balancedagen.

  Vi opretter derfor to nye noter:

  • 2 ”Væsentlig usikkerhed ved beregning og måling”, til jeres bemærkninger.
  • 3 ”Begivenheder efter balancedagen”

  Der vil fremover blive henvist til både de nye noter og noten ”Going concern” i balancen efter passiverne:


   

  Ved valg af fortløbende noter i udskriften, så vil noterne være med i den omnummerering der laves. 
  I ovenstående eksempel vil de 3 første noter have nummer 1, 2 og 3, når fortløbende noter er valgt.

  Note 2 og 3 bliver udskrevet og henvisningen i balancen kommer i de udgaver af Årsrapporterne hvor I aktiverer noterne.

  Note 0 ”Going Concern” skal fortsat aktiveres i dialogen ”Stamdata – beregninger og udskrifter” i opgaven ”Erklæringsoplysninger”.

   

  Er denne vejledning nyttig?