SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2021-49 - Diverse ændringer i Summax ved igangsætning den 8. juli

  Diverse ændringer i Summax i forbindelse med igangsætning den 8. juli 2021.

  I e-faktura er det nu muligt på en simpel måde at markere om en faktura er godkendt/kontrolleret

  Ved opdelte roller mellem betaler og godkender får betaler et godkendt materiale, da det nu er muligt at opdatere en faktura med ”Godkendt”. Betaler kan på denne måde se hvad der er godkendt/kontrolleret og klar til betaling.

  I Summax har det været og er stadig muligt at anvende applikationen Corpay One (tidligere kaldt Roger) til at håndtere et godkendelsesflow. For at anvende dette skal man have samtykke til Corpay One.
  Der har været ønske om en mere simpel form for godkendelse som alternativ til Corpay One løsningen, og dette er nu muligt.

  I e-faktura ses kolonnen ”Godkendelse”. Der kan sorteres og filtreres på indholdet i denne kolonne.

  I det simple godkendelsesflow kan man markere en faktura som ”Godkendt” i billedet ”Vis faktura” under fanen ”Faktura”

  Feltet ”Godkendelse” kan i det simple godkendelsesflow antage værdierne ’ ’(Blank) eller ”Godkendt”. Indholdet kan kun ændres så længe fakturaen ikke er ”Bogført ”/ ”Bogført og betalt” og hvis der for dette CVR nummer ikke anvendes Corpay One godkendelses flowet.

  For yderligere information følg link til vejledning under ”Seges Software”

  I e-arkiv er det nu muligt på en simpel måde at markere om et bilag er godkendt/kontrolleret

  Ved opdelte roller mellem betaler og godkender får betaler et godkendt materiale, da det nu er muligt at opdatere et bilag med ”Godkendt”. Betaler kan på denne måde se hvad der er godkendt/kontrolleret og klar til betaling.

  I Summax har det været og er stadig muligt at anvende applikationen Corpay One (tidligere kaldt Roger) til at håndtere et godkendelses flow. For at anvende dette skal man have samtykke til Corpay One.
  Der har været ønske om en mere simpel form for godkendelse som alternativ til Corpay One løsningen, og dette er nu muligt.

  I e-arkiv under Regnskabsbilag eller under Indbakke ses kolonnen ”Godkendelse”. Der kan sorteres og filtreres på indholdet i denne kolonne.

  I det simple godkendelsesflow kan man markere et bilag som ”Godkendt” i billedet ”Vis dokument”.

  Feltet ”Godkendelse” kan i det simple godkendelsesflow antage værdierne ’ ’(Blank) eller ”Godkendt”.
  Feltet kan kun ændres for et bilag som ikke er en bogført e-faktura og hvis der for dette CVR nummer ikke anvendes Corpay One godkendelses flowet.
  For yderligere information følg link til vejledning under ”Seges Software"

  I e-arkiv under ”Vis dokument” visning af feltet ”Godkendelse” samt ændring til placering af feltet ”Fakturastatus”

  Feltet ”Godkendelse” vises nu i billedet ”Vis dokument”. Yderligere er feltet ”Fakturastatus” flyttet op og er placeret lige under feltet ”Godkendelse”

  Opdaterede kommentarer fra e-arkiv vises nu i Ø90 uanset hvornår kommentaren er kommet ind

  Hvis en kommentar i e-arkiv ændres efter arkivdokumentet er linket til en postering, da vil ændringer til denne kommentar nu blive vist i Ø90. Dette således at assistenter bliver opmærksom på kommentarer, som kan sikre korrekt/ønsket kontering.
  Kommentaren i e-arkiv ændres i billedet ”Vis dokument”, i feltet ”Kommentar”

  Ændringen gælder hvor man i dag får vist den ”røde trekant”

  Sammen med selve kommentaren vises ajourføringsdatoen for oprettelse, eller hvis ændret da ændringsdatoen
  Hvis kommentaren fjernes i e-arkiv efter arkivdokumentet er linket til en postering da vil den ”røde trekant” forsvinde i Ø90.

  Paragraf ”§” kommentarer vises igen rigtig på Nemfaktura Plus bilag i e-faktura

  Kommentarer der er sendt med Nemfaktura Plus bilag per mail via ”§” i emnefeltet også kendt som §-kommentarer vises igen rigtig i e-faktura. Vi har en periode haft en fejl der gjorde at kommentarerne kun blev vist i feltet i efakturaen kaldet ”yderligere oplysninger” og derved ikke kom med videre over i e-arkiv og Ø90 ved bogføring. Denne fejl er nu rettet så kommentaren vises både i Kommentar feltet og i ”yderligere oplysninger”. Derved kommer kommentarerne nu igen synligt med fra mail til ø90, når § tegnet bruges i emnefeltet på mailen.

  Nu er det muligt at logge ud af Summax


  Når man er færdig med at arbejde i Summax kan man nu logge ud ved at vælge knappen log ud øverst i skærmbilledet. Når man logger ud, sker det ved at man logger ud af sit AgroID og dermed også Summax.
  Brugeren vil lande på Summax forsiden og skal logge på igen, hvis man ønsker at arbejde i Summax.

   

  Automatisk log ud hvis brugeren ikke har været aktiv i Summax et stykke tid

  Hvis man i 25 min ikke har været aktiv i Summax vil følgende lille vindue blive vist, hvor tiden starter ved 4:00 minutter:

  Hvis man ikke reagerer inden tiden er løbet ud, vil man automatisk blive logget ud efter 29 min.
  Brugeren vil lande på Summax forsiden og skal logge på igen, hvis man ønsker at fortsætte arbejdet i Summax.
  Hvis resultatet er at der logges ud, da bør man være opmærksom på, at hvis man har flere faner åbne med Summax, vil den første fane, hvor AgroID er logget ud, være styrende for de andre faner, som da også vil blive inaktive.
  Vi anbefaler at man kun arbejder med Summax åben i en fane.

  Digitale Peter

  Tidligere har der været meldinger om at Digitale Peter dukkede med samme information igen og igen, selvom han havde fået et flueben i ”vis ikke denne meddelelse igen”. Dette er nu fixet, så han først kommer igen når han har ny information at dele ud af.

  Er denne vejledning nyttig?