SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2021-51 – Omstrukturering skat

  For at kunne gennemføre enklere vedligehold og tuning af svartider mv., er der gennemført nogle ændringer på skatteområdet.

  Af hensyn til tuning af svartider og fremtidig vedligeholdelse er der lavet en omstrukturering af opsamlingen af regnskabstal til skatteregnskab og -bilag. Omstruktureringen sættes i gang med virkning fra fredag den 3. september 2021.

  Ændringen betyder, at Preview altid skal være beregnet for at få en rigtig udskrift. Det er nærmere beskrevet i Ø90-nyt Omstrukturering af opsamling af regnskabstal i årsrapporten

  Ny kontrol på ægtefællevirksomhed

  For at kunne lave en enkel opsamling, uden at I får følgefejl, har vi indført kontrol af konteringen på nogle områder.

  Ægtefællens virksomhed.

  Man kan stadig kontere en ægtefælles virksomhed, men der er indført kontrol af konteringen af balanceposter. Man skal altid anvende en 19xx konto til balanceposter med virksomhedskode 1 og personkode 3. I billedet Tværgående kontrol kommer der udfald med nr. 590.060 hvis man har posteringer i kontointervallerne 1000-1899, 2000-8399, 8440-8499 eller 8800-8999 med virksomhedskode 1 og personkode 3:

  Kontrollen kan accepteres, men vi anbefaler at ændre kontering.

  Hidtil har man kunnet bruge personkode 3 (ægtefælle) på virksomhedskonti. På nogle områder har det givet fejl, som bliver løst, hvis man følger anbefalingen om, at balancen skal placeres på konto 19xx

  Er denne vejledning nyttig?