SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2021-53 – Omstrukturering af opsamling af regnskabstal i årsrapporten

  Af hensyn til tuning af svartider og fremtidig vedligeholdelse er der lavet en omstrukturering af opsamlingen af regnskabstal til årsrapporterne.

  Af hensyn til tuning af svartider og fremtidig vedligeholdelse er der lavet en omstrukturering af opsamlingen af regnskabstal til årsrapporterne (=eksternt regnskab). Omstruktureringen sættes i gang med virkning fra fredag den 3. september 2021.

  Før ændringen er det sådan, at vi samler data op fra posteringskartotekerne to gange

  1.     Når I beregner indholdet til logningerne til sidste års tal i billede Preview drift – f.eks. nettoomsætning korn (495010 i sidste års tal dialogen)

  2.     Når udskriften bestilles for aktuelt år, så samler vi igen posteringerne op på kontonumrene, der indgår i summen for f.eks. nettoomsætning korn.

  Efter ændringen er punkt 2 ovenfor helt erstattet af punkt 3 nedenfor

  3.     Når udskriften bestilles, så samler vi det loggede tal under punkt 1. (f.eks. nettoomsætning korn) op for aktuelt år, dvs. på helt samme måde, som hvis tallene var til en tidligere periode.

  Konsekvens, når I tester en rettelse af posteringer i forhold regnskabstal i udskriften

  Ændringen har den konsekvens, at hvis I f.eks. flytter et beløb med en efterpostering til en konto, der ikke længere indgår under nettoomsætning, men f.eks. under andre driftsindtægter, så får flytningen ikke effekt i udskriften, før billede Preview drift er blevet genberegnet – så husk det. Indtil da vil I få ”Fejl note contra summer dette år” i begge noter, og i resultatopgørelsen vil beløbet ikke være blevet flyttet mellem de 2 linjer.

  Omstruktureringen kan kun berøre tallene for det aktuelle regnskabsår, og kun for regnskabstal, der indgår i eller stammer fra/genbruges fra resultatopgørelsen eller pengestrømsopgørelsen. Der er ingen ændring i opsamling af regnskabstal til balancen og noterne hertil.

  Følgende afsnit i årsrapporten er berørt af ændringerne:

  • Hoved- og nøgletalsoversigt
  • Anvendt regnskabspraksis
  • Resultatopgørelse
  • Egenkapitalopgørelse
  • Pengestrømsopgørelse
  • Noter til resultatopgørelse

  Regnskabstallene skal være som før, og har I spørgsmål bedes I som altid rette henvendelse til Ø90-Support.

  Er denne vejledning nyttig?