SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2021-60 – Besætning og varelager i skattebilag

  I samarbejde med nogle brugere har vi ændret i linjer og noter vedrørende besætning og varelagre i skattebilag, så de bliver lettere at læse.

  Ændringer i Virksomhedens indkomst

  For besætning og varelagre følges samme princip som for afskrivninger: Årsrapportens poster tilbageføres og de skattemæssige tilføjes. Det giver 4 linjer

  • 420 Tilb.ført regnsk.mæss. ændring besætning
  • 420 Skattemæssig ændring besætning
  • 421 Tilb.ført regnsk.mæss. ændring varelagre
  • 421 Skattemæssig ændring varelagre

  Linjerne med tilbageførsel kan ikke findes i årsrapportens resultat, men i note 420 og 421 kan man se, hvordan beløbet er fremkommet. I disse noter kan man stadig se de regnskabsmæssige værdier af hver type af besætning og beholdning, og disse værdier kan genfindes i årsrapportens balance. 

  Note 420 og 421 Ændring i besætning og varelagre

  For begge noter gælder:

  1. Notens navn er ændret, fordi den ikke længere viser forskellen.
  2. Navnet kan som hidtil rettes i dialogen Tekster og sumlinjer.
  3. Linjerne, der viste forskel på årsrapportens værdier og de skattemæssige værdier, samt årets ændring i forskellen, er fjernet.
  4. Forskellen fra primo til ultimo tilføjet for både skat og årsrapport, så noten viser de tal, som står i virksomhedens indkomst.

  Specielt for varelager

  For at vise den nye opstilling er der lavet nye logninger. I sidste års tal findes kun summen af de to linjer, og den bliver vist i linjen ”Tilb.ført regnsk.mæss. ændring varelagre”.

  Beløbet bliver fordelt mellem de to linjer, hvis man kører logning af sidste års tal.

  Varelager i anden virksomhed

  Vi har indført kontrol for at understøtte konteringen af ændring i varelager i Anden virksomhed. 

  Kontrollen ligger i tværgående kontrol, fordi den går på tværs af flere billeder. 

  • Den har nr. 590.010.
  • Den slår ud, hvis statusforskydningen på 1910, 1916 og 82x1, 82x3, 82x5 og 82x6 varelager i anden virksomhed ikke svarer til saldoen på 82x4 lagerfremgang / tilbagegang.
  • Kontrollen kan accepteres af hensyn til ejendomme, der ikke bruger skattebilag
  • Hvis kontrollen ignoreres vil det give afstemningsfejl i virksomhedens indkomst.

  Tidligere tog vi højde for at ændringen kunne stå i andre linjer vedrørende anden virksomhed. Det skete for eksempel hvis en statusforskydning på konto 8203 ikke var efterposteret til 8204. 

  Er denne vejledning nyttig?