SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2022-05 – Oplysningsskema for 2021 klar

  Den version, der var klar til brug fra torsdag den 18. november 2021, er stadig gældende

  Med virkning fra torsdag den 6. januar 2022 er ”UDKAST” fjernet fra 2021 Oplysningsskemaet.

  Nedenfor er gengivet de rettelser der er lavet til Oplysningsskema 2021 i forhold til 2020.

  Se i øvrigt definition af 2021 Oplysningsskema i Ø90 her.

  Rubrik 348”Renteudgifter offentlig gæld” udgår

  Feltet udgår da der ikke længere kan forekomme fradrag.

  Kontiene der tidligere indgik i feltet, er nu med i rubrik 44 ”Renteudgifter af anden gæld”.

  Rubrik 460 splittes i to til ”Håndværkerfradrag” og ”Servicefradrag”

  For at holde styr på det ekstra 35% fradrag på udgifter til serviceydelser så er fradraget splittet i to felter på Oplysningsskema for 2021. Felt 460 og 461 er placeret under Ligningsmæssige fradrag.

  Ny rubrik 128 ”Rentekorrektion, ved udlejning af fast ejendom til nærtstående”

  Rentekorrektion vedr. udlejning af fast ejendom til nærtstående som også kaldes ”Forældrekøbsordning” har fået sit eget felt på Oplysningsskema for 2021. Feltet er placeret under Virksomhedsordningen:


  TIDSPLAN FOR R75 OG OVERFØRSEL AF OPLYSNINGSSKEMA MED SA PRO 

  Overførsel af selvangivelser med SA Pro

  Skattestyrelsen har lovet, at de for 2021-selvangivelsen vil åbne for overførsel med SA Pro samtidig med, at der åbnes for indberetningen i TastSelv.

  Skattestyrelsen forventer at åbne den 14. marts 2022 og SA Pro lukker igen den 4. juli 2022 klokken 9:00.

  Skattestyrelsen har kun oplyst få systemændringer til 2021, så vi forventer en hurtig start af overførsler i år.

  R75 for 2021

  Skattestyrelsen forventer at åbne for hentning af 2021-oplysninger den 1.februar 2022.

  Bemærk dog at nogle oplysninger først bliver opdateret senere, bl.a. ejendomsoplysninger forventes først tilgængelige ca. den 2. marts 2022.

  Er denne vejledning nyttig?