SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2022-14 – Kontoplan marts 2022

  Konti og beregning til forbrug af el i elbil

  Ændringer i kontoplan og beregning i opgørelsesbilleder

  Kontoplanændringer marts 2022

  4895 75-76 og 8431 28 El overført til elbil
  Ændringerne gennemføres med virkning fra 10. marts 2022
  Konti der anvendes når el til el-bil flyttes til biludgift fra energi og eventuelt fra elafgift.

  3308 24 m.fl. Forrentning af andelskapital, mejeri og slagteri
  Konto 3308 24, 3366, 24 og 3463 24 er oprettet til den udbetalte del af efterbetalingen i Dataoverførsel på landsniveau. Beløbet svarer til forrentningen af andelskapitalen. I årsrapport og internt regnskab skal beløbet (hvis kapitalinteresse) indregnes under indtægt af kapitalinteresser i det regnskabsår de er tildelt, dvs. ikke i udbetalingsåret. 

  De udbetalte beløb skal blive stående skattemæssigt på konto 3xxx 24, da forrentningen er personlig indkomst i udbetalingsåret, dvs. beløbene må ikke konteres/flyttes til f.eks. konto 5375 xx Rente driftsfond. Det gælder skattemæssigt uanset om andelsselskabet er en kapitalinteresse eller ej. Husk at rette Dataoverførsel, hvis dette forekommer på kreds-og ejendomsniveau.

  Beregninger i opgørelsesbilleder

  Ændringerne gennemføres med virkning fra 10. marts 2022.
  I billedet Egne produkter, privat andel af udgifter er der lavet formler til kontering af el til elbil.
  Formlerne på kontonumrene 4895 75, 4895 76 og 8431 28 på landsniveau har virkning fra 1. marts 2022 så færdigkonterede afgiftstilsvar ikke bliver påvirket.

  Se vejledningen:    Ø90 – Moms – Forbrug af el i el- og hybridbil


  Er denne vejledning nyttig?