SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2022-21 – Udvikling og afprøvning af erstatningen for DLF fortsætter

  Afprøvningen af erstatning for DLF fortsætter. Alle har adgang til at afprøve det, men bør være opmærksomme på overgangsproblemer frem til den endelige konvertering.

  Udvikling og afprøvning af erstatningen for DLF fortsætter

  Vi er meget glade for den indsats, som piloter fra næsten alle DLBR-virksomheder har bidraget med i projektet. 

   

  Vi har fået mange gode tilbagemeldinger, som vi vil bruge i det fortsatte arbejde. 

  Den 11. maj 2022 holdt vi et møde, hvor alle DLBR-virksomheder var inviteret, om evt. at igangsætte løsningen i juni. Her var der dog en meget klar melding fra jer: 

  • Det er en god løsning, og vi er på rette spor, men den er endnu ikke klar til at erstatte de funktioner, vi har i DLF i dag.

   

  Vi fortsætter pilotfasen

  Vi fortsætter udviklingen af den løsning med Preview og RTF, som skal erstatte den nuværende DLF. Det betyder, at alle fortsat er velkomne til at ændre styreoplysningen i Ø90 og afprøve det nye.


  Der vil ske en løbende afprøvning af de nye funktioner, som foretages af den oprindelige pilotgruppe. 

   

   Testpilot:

   Et billede, der indeholder tekst, clipart

Automatisk genereret beskrivelse

   

  Hvis I på et tidspunkt vælger at afprøve den nye løsning og vil beholde de rettelser, som I har lavet, så anbefaler vi, at I noterer, hvilke ejendomme det drejer sig om.

   

  Plan for konvertering af kreds- og ejendomstekster

  Når vi til september igangsætter første version af rettelsen, så vil vi konvertere alle jeres tekster.

   

  • Kredstekster bliver konverteret (igen) for at få eventuelle rettelser med, som er lavet siden sidst.

   

  • Ejendomstekster bliver som udgangspunkt konverteret, med mindre I har meddelt os, at I vil beholde det, I har lavet i Preview og Bemærkninger oversigt på kunder markeret som piloter. Det betyder, at vi som udgangspunkt sletter alt det, I har lavet på den nye måde. 
    For at lette jeres opgave med at finde de ejendomme, hvor I evt. vil beholde det arbejde, der er lavet på kunder markeret som piloter, så vil vi udsende en liste til hver kreds med de ejendomme, der er relevante.

   

  Vores fokus efter første pilotfase

  Vi har lige nu fokus på følgende opgaver frem til igangsætningen:

  • Løsning af udfordringer med ejendomstekster fra sidste år.
  • Automatisk passivering bemærkninger når I kopierer
  • Skitsere en løsning på erstatningen for Dokumentation af opgørelse i DLF.
  • Næste fane i Preview bliver ud fra jeres afstemning ”Anvendt regnskabspraksis”

  Den endelige plan og eventuelle datoer frem til igangsætningen er først klar i juni - efter vi har lavet den næste 10-ugers plan.


  Vær opmærksom på, at jeres rettelser, som er lavet efter den nye metode, ikke bliver kopieret, hvis I kopierer eller flytter ejendomme. Det vil først kunne ske efter igangsætningen (det vil stå på ”Vær opmærksom” fra næste udsendelse).

  Er denne vejledning nyttig?