SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2022-31 – Indberetning fra Ø90 til Danmarks Statistik, regnskabsstatistik for jordbrug

  Udtræk med oplysninger fra Ø90 til brug for regnskabsudvælgelse hos Danmarks Statistik (DST)

  Ifølge aftale med Danmarks Statistik (DST) fremsender vi i lighed med tidligere år et udtræk til DST med oplysninger fra Ø90 til brug for regnskabsudvælgelse hos DST. Udtrækket omfatter oplysninger om:

  • Kredsnummer
  • Holdnummer
  • Ejendomsnummer
  • Navn
  • Adresse
  • Primo statusmåned skat og drift
  • Om der på ejendommen føres: Årsrapport / skatteregnskab
  • Dato for seneste indtastede kassepostering
  • CVR-nummer
  • Ejendommen indgår i et interessentskab
  • Ejendommen er et selskab
  • Ejendommen er overført til ØDB SEGES


  De Ø90-kredsansvarlige skal efter aftale med ledende konsulent oprette tilladelse til, at kredsens ejendomme er med i udtrækket. Derfor er informationen i dette Ø90-Nyhedsbrev også udsendt til økonomichefer.

  Ønsker kredsen at deltage i den automatiske overførsel til DST, skal der på kredsniveau i dialogen Periodens data – Beregninger og udskrifter under Datahåndtering være indberettet et Ja på oplysningen:

  • "Ønskes ejendomsnr. overført automatisk"


  Log ind med jeres kredslogin. 
  Vælg perioden 01.01.22 – 01.01.22 i opgavevalg før du åbner dialogen under Funktioner.


  Ret oplysningen under ”Automatisk liste til DST” fra Nej til Ja, hvis kredsens ejendomme skal være med i udtrækket. 

  Bemærk: Hvis der allerede står ”Ja” på perioden 01.01.22 – 01.01.22, så er det den tilladelse, I tidligere har givet til udtrækket, der blot fortsætter indtil I igen måtte indberette et ”Nej”.

  En eventuel ændring til kredstilladelsen skal ske senest torsdag den 3. november 2022.


  Er denne vejledning nyttig?