SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2022-32 – Fusion mellem AKS og AKM

  Hvordan skal de beløb, der udbetales eller tilbageholdes i forbindelse med fusionen, konteres?

  Fusion mellem AKS og AKM

  Vejledningen er udarbejdet på baggrund af fakturaer fra Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark (AKD)

  I forbindelse med fusionen skal ændringer i Andelskapital og Reserver konteres.
  De nye konti og beregninger oprettes med virkning fra 27.10.2022

  I mange regnskaber er konteringen allerede sket, så der er tale om rettelse af de eksisterende posteringer. 
  Der er oprettet nye specifikationsnumre på 3848 til udbetaling af andelskapital og særlig reserve. Hvis I omposterer til dem, opnår I 

  • En sigende tekst i skatteopgørelser. 
  • Automatisk driftsmæssig efterpostering til 5012 50 Indtægt af kapitalinteresser (driftsfonde).

  Skattemæssig behandling

  Alle udbetalinger og værdireguleringer i forbindelse med fusionen er skattepligtig indkomst. 

  Udbetaling af andelskapital (AKS)

  Udbetaling af kr. 2,50 pr. andel sker i forbindelse med nedsættelse af kapital i AKS.
  Beløbet er udbetalt uden moms og skal indregnes som indtægt kapitalinteresse på 5012 50, uanset om værdiansættelsen er til kostpris eller dagsværdi. 

  Der er oprettet konto 3848 46 Udbetaling andelskapital AKS, med automatisk driftsmæssig efterpostering til 5012 50 Indtægt af kapitalinteresser (driftsfonde).

  Tillæg iht. Fusion (AKS)

  Der er tale om et tillæg til restbetaling.
  Beløbet er udbetalt med moms og skal indgå i nettoomsætningen.
  Det er afklaret med Økonomi og Ledelse, at beløbet skal indgå i bruttoudbyttet i det interne regnskab. 

  Der er oprettet konto 3089 12 Efterbetalingstillæg iht. fusion AKS.

  Værdiregulering (15 kr. over 5 år) (AKM)

  Nedsættelse af restbetaling på grund af skævdeling. 
  Beløbet er udbetalt uden moms og skal indgå i nettoomsætningen.
  Det er afklaret med Økonomi og Ledelse, at beløbet skal indgå i bruttoudbyttet i det interne regnskab.

  Der er oprettet konto 3089 13 Værdiregulering AKM (15 kr. over 5 år) med momsforvalg 9.
  Dataoverførsel er rettet, så den er klar til næste år.

  Udbetaling af særlig reserve (AKM)

  I regnskaber, hvor kapitalen er indregnet til kostpris eller dagsværdi, og hvor den særlige reserve ikke har været indbetalt af avleren tidligere, er udbetalingen ”Indtægt af kapitalinteresser”

  Der er oprettet konto 3848 47 Udbetaling af særlig reserve AKM, med automatisk driftsmæssig efterpostering til 5012 50 Indtægt af kapitalinteresser (driftsfonde).

  Der er tale om en særlig post, hvortil der er et notekrav i årsrapporten


  Er denne vejledning nyttig?