SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2023-10 – Skatterettelser februar 2023

  Beregningen af grøn check rettes, og der tilføjes nye kontroller i Virksomhedsordningen

  Grøn check beregninger for 2022 af tillæg pr. barn

  Fra 2022 rettes der administrativt, så der beregnes tillæg til grøn check hos begge ægtefæller, når hele børne- og ungeydelsen er delt. 

  Udbetalingen af den supplerende grønne check for børn følger udbetalingsreglerne for børne- og ungeydelse. Frem til og med 2021 var det som udgangspunkt barnets mor, der fik børne- og ungeydelsen og dermed også den supplerende grønne check.

  Fra og med 2022 har børne- og ungeydelsen som udgangspunkt været delt lige mellem barnets forældre, og dermed er den grønne check ligeledes som udgangspunkt delt lige mellem barnets forældre. 

  Samtidig med ligedelingen er satsen halveret, således at udbetalingen pr. barn er uændret. 

  Så fra 2022 skal der oplyses ét barn hos både ejer og ægtefælle, når der er ligedeling af ydelserne.

  Hvis der ikke sker ligedeling, dvs. hvis hele børne- og ungeydelsen - og dermed også den supplerende grønne check - udbetales til én modtager, udbetales det dobbelte beløb.

  I Ø90 tilføjes derfor et ekstra felt til antal børn, hvor der ikke sker ligedeling:

  Nedenfor eksempel hvor der er ét fælles barn, og ægtefælle er enemodtager af ydelsen for ét barn:

  (beregningen ovenfor er medsatser som pensionist)

  Der kan stadig kun beregnes for maksimalt 2 børn, uanset om man deler ydelsen eller er enemodtager.

  Skatteberegning Grøn check pensionist

  Med virkning fra igangsætning den 16. februar 2023 retter vi beregningen af tillæg til grøn check for pensionister. Indtil da beregner Ø90 Tillæg til grøn check ens for pensionister og ikke-pensionister. 

  For pensionister, der ikke overskrider indkomstgrænsen, betyder det, at den grønne check er 140 kr. for lille.

  Nye kontroller i Virksomhedsordningen

  568004 ”Der er positiv saldo på mellemregning og negativ indskudskonto.  Du bør overveje om saldoen helt eller delvist skal overføres til indskudskonto ultimo.”

  Hvis saldoen på mellemregningen kan gøre indskudskontoen positiv, så vil det være muligt at lave opsparing året efter. 

  Bemærk dog, at saldoen på mellemregningen kan være en god buffer for hævninger, der medfører hævet opsparing.

  568007 ”Indskudskonto er blevet mere negativ. Skatteyder er derfor ikke omfattet af bagatelgrænse på -500.000. Du skal sige Ja til at nulstille bagatelgr. ved. L200.”

  For at undgå fejlagtig opsparing i efterfølgende år skal bagatelgrænsen nulstilles.


  Er denne vejledning nyttig?