SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2023-26 – nye skattemæssige afskrivningsregler på bygninger og installationer

  Nedsat afskrivningsprocent

  Afskrivningsprocent for bygninger og installationer

  Skatteministeriet har i Lov om ændring af afskrivningsloven på bygninger og installationer der er anskaffet 1. januar 2023 eller senere nedsat afskrivningsprocenten fra 4% til 3%. 

  Bygninger og installationer anskaffet før 1. januar 2023 kan fortsat afskrives med 4%.

  Fordi forbedringer, tilbygninger ol. til en bygning skal afskrives særskilt, kan der fremover være to forskellige afskrivningsprocenter på bygninger i samme bygningskompleks. Den oprindelige bygning, der er anskaffet før 1. januar 2023, vil fortsat kunne afskrives med 4%, mens tilbygningen, der er anskaffet efter 1. januar 2023, kan afskrives med 3 %.

  Kort levetid giver stadig mulighed for højere afskrivningsprocent. Hvis levetiden er højst 33 år, kan afskrivningerne fordeles over levetiden. For eksempel vil 20 års levetid give afskrivning på 100% divideret med 20 = 5% årligt.

  Grunden til nedsættelsen er, at skattemæssige afskrivninger bringes i bedre overensstemmelse med bygningernes, og installationernes forventede økonomiske levetid. Ændringen i afskrivningsprocenten bevirker, at man skattemæssigt forventer, at bygninger og installationer afskrives over 34 år i stedet for 25 år.

  Ø90 håndtering

  Afskrivningsprocenten ændres IKKE på landsniveau. Det betyder, at hvis der er nyanskaffede bygninger og installationer 1. januar 2023 eller senere, skal afskrivningsprocenten manuelt ændres til 3 % på den pågældende bygning/installation.

  Grunden til vi ikke foretager ændring på landsniveau i den nuværende løsning er, at vi har fokus på at udvikle et nyt anlægskartotek, hvori der tages højde for den nye procent.

  Der er lavet en kontrol, som slår ud, hvis anskaffelsestidspunktet er 1. januar 2023 eller senere, og der afskrives med mere end 3%.
   

  Er denne vejledning nyttig?