SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2023-30 – Ændring i skatteudskrifter august 2023

  Med virkning fra 10. august 2023 gennemføres nogle ønskede ændringer i skattebilag og personligt skatteregnskab

  Med virkning fra 10. august 2023 gennemføres ændringer i skattebilag og personligt skatteregnskab. Der er tale om følgeændringer til ønskede rettelser i årsrapport.

  Definitionerne er ajourført.

  Ændringer i Personligt skatteregnskab

  I resultatet:

  • Skattefri godtgørelse til medarbejdere bliver flyttet fra Note 283 Personaleomkostninger til Note 266 Øvrige personaleomkostninger. Det er konto 4708 og 4718.

  I balancen:

  • Langfristede strukturerede fordringer bliver flyttet fra note 419 Andre tilgodehavender til note 418 Værdipapirer. Det er konto 2050, 2052 og 2059 spec. 50-99.
  • Kortfristede strukturerede fordringer bliver flyttet fra note 430 Tilgodehavender til note 435 Værdipapirer. Det er konto 2050, 2052 og 2059 spec. 0-49.


  Ændring i Skattebilag personligt og selskab

  I resultatet:
  -    Forskelle i skattefri godtgørelse bliver flyttet fra note 64 Forskel personaleomkostninger til note 63 Forskel andre eksterne omkostninger.
  -    I note 490 Specifikationer jf. mindstekrav rettes tilsvarende.

  I skatteafstemning:
  -    Der er ingen ændringer i anlægsaktiverne, fordi værdipapirer og tilgodehavender vises i samme linje. Det vil de fortsat blive, indtil der viser sig et behov for adskillelse.
  -    I omsætningsaktiverne bliver de strukturerede fordringer flyttet fra linjen Andre tilgodehavender til linjen Andre værdipapirer og kapitalandele
  -    Hvis der er afsat udskudt skat på konto 2295 sp. 42 eller 46, skal den flyttes til sp. 65-68 for at blive vist i den rigtige linje.
   

  Er denne vejledning nyttig?