SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2023-36 – Ændrede arbejdsgange i momsopgørelse

  Fra 14. september 2023 ændres momsopgaverne i Ø90. Dels for at imødekomme SKAT's krav dels som forberedelse til moms i InterCount.

  Ændrede arbejdsgange i momsopgørlse

  Med virkning fra den 14. september 2023 er der nye regler for opgaven Moms og arbejdsgangene ved udarbejdelse af momsangivelser i Ø90. Det sker dels på grund af SKAT's krav om at efterangive til den rigtige periode og dels af hensyn til InterCount. Vi vil opnå en logisk sammenhæng mellem de posteringer, der arbejdes med og den periode, som der skal indberettes moms for. Det vil også betyde, at kunden kun skal se på en given momsafvigelse én gang.

  For nogle få ejendomme vil der i en overgangsperiode være behov for ekstra opmærksomhed på de momstilsvar man kan se i dialogen "Momstilsvar". Dette er beskrevet som specialsituation nederst.

  Opgaveperiode

  I fremtiden vil momsopgaver kun omfatte den periode, der skal indberettes moms for. Dog med undtagelse af den sidste moms i regnskabsåret, som stadig vil se på hele året. Det betyder, at 

  • De korte momsopgørelser, som kunden udarbejder i InterCount, har en logisk periode i forhold til momsen, og der ses kun på posteringer og momsafvigelser for denne periode
  • Årets sidste momsopgørelse, som DLBR udarbejder, vil dække hele året, og I vil ikke mærke nogen ændring i disse

  Ændringen vil have effekt på momsopgaver, der oprettes efter igangsætningen, både hvis de oprettes i Ø90 med "Kun moms", og når InterCount opretter dem automatisk. Hvis man opretter en opgave i opgaveoversigt med "Ny opgave", anbefaler vi, at der bruges samme princip.

  Eksempler:

   

  Momsopgaver

  Før blev perioden

  Kalenderårsregnskab 

  Eller 01.07 til 30.06

  Moms: Halvår

  01.01.23 til 31.12.23

  01.01.24 til 30.06.24

  01.01.24 til 31.12.24

  Det samme

  Det samme

  Det samme

  Skatteregnskab: 01.10 til 30.09

  Moms: Halvår

  01.10.23 til 31.12.23

  01.01.24 til 30.06.24

  01.10.23 til 30.09.24

  Det samme

  01.10.23 til 30.06.24

  Det samme

  Kalenderårsregnskab

  Moms: Kvartal

  01.07.23 til 30.09.23

  01.01.23 til 31.12.23

  01.01.24 til 31.03.24

  01.04.24 til 30.06.24

  01.01.23 til 30.09.23

  Det samme

  Det samme

  01.01.24 til 30.06.24

  Skatteregnskab: 01.11 til 31.10

  Moms: Måned

  01.10.23 til 31.10.23

  01.11.23 til 30.11.23

  01.12.23 til 31.12.23

  01.01.24 til 31.01.24

  01.02.24 til 29.02.24

  01.11.22 til 31.1.23

  Det samme

  01.11.23 til 31.12.23

  01.11.23 til 01.01.24

  01.11.23 til 29.02.24

  I de situationer, hvor perioden nu bliver anderledes, betyder det, at hvis der er foretaget rettelser i bogføringen før den aktuelle periode, så bliver rettelserne ikke medregnet. Dette stemmer godt overens med princippet om, at eventuelle rettelser skal angives til SKAT for den rettede periode.


  Momsdokumentation

  Med ovenstående rettelser til perioder, så vil jeres momsdokumentation fremover også blive dannet for momsperioden (i stedet for fra primo). Lige bortset fra den sidste momsperiode som af regnskabstekniske grunde dækker fra primo. Vi arbejder dog på at rette det til næste igangsætning, så den også kun dækker momsperioden.


  Efterangivelse

  Som hidtil skal man vælge den rigtige opgave for at få beregnet efterangivelse.
  Hvis der findes en låst momsangivelse, så danner Ø90 og InterCount nu altid en korrektionsangivelse. Man kan ikke længere vælge at få overført til næste periode.

  Vær opmærksom på at I skal beregne eventuelle efterangivelser FØR årets sidste angivelse.

  Hvis I har tjekket momsopgaver, er det let at se på opgaveoversigten om, der er kommet rettelser, fordi tjek så vil være bortfaldet. Hvis I ikke har tjekket momsopgaver, så gør det først – så vil I også være nødt til at beregne momsbilledet igen, hvis der er foretaget rettelser.


  Praksis ved rettelser – kontrol passiveres

  Det har hidtil været muligt at medtage moms af ikke bogførte bilag ved at indtaste en ultimo på konto 8104 30 eller 8402 30. Det vil stadig virke, men fordi det ikke er Best Practice, passiverer vi kontrollen, der minder om at gøre det. Kontrollen har nr. 580050, og hvis I har brug for det i en overgangsperiode, kan I aktivere den på kredsniveau.


  Tjek og lås

  Det er ikke længere nødvendigt at låse momsopgaver løbende, for de kan nu blive stående ulåste, indtil skatteregnskabet skal låses. Det betyder at det er let at vælge og beregne den momsopgave, der skal have beregnet en efterangivelse uden at låse op først.


  Specialsituation: Både måneds- og kvartalsmoms på samme ejendom

  I en særlig situation skal man oprette momsopgave med funktionen "Ny opgave" i Opgavevalg. 

  • Hvis man skal arbejde med moms som slutter 30.09.23
  • Hvis ejendommen både indeholder månedsmoms og kvartalsmoms

  Opgaven skal oprettes efter de gamle principper 

  • fra primodato i skatteregnskab 
  • til 30.09.23

  Derefter skal man arbejde som hidtil.
   

  Er denne vejledning nyttig?