SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2024-21 – Funktion- og datatilpasninger til ind- og udlæsning af eksterne data

  Efter ønsker til Ind- og udlæs eksterne data er vejledninger opdateret og flere funktioner tilpasset

  Funktion- og datatilpasninger til ind- og udlæsning af eksterne data

  Efter flere ønsker fra DLBR er der lavet tilpasninger af vejledninger til ind- og udlæsning af eksterne data.

  Ved igangsætningen den 16. maj er der også sket nogle tilpasninger af ind- og udlæsningsfunktioner, som hidtil har krævet ekstra manuelt arbejde.

  Vær opmærksom på interne arbejdsgange og evt. filopsætninger, som kan være lavet i de forskellige kredse.

  Vejledninger opdateret

  Opsætning af importfiltre

  Opsætning af kontoplan

  Kontorelationer

  Indlæs kassedata (på vej)

  Udlæs debet/kredit (på vej)

  Nye funktionstilpasninger i indlæsning

  1. Bilagsnr. er nu ikke længere begrænset af kun 4 cifre og indtil 8999. Det er rettet til at være 1-99999

  Nye funktionstilpasninger i Debet/kredit udlæsning

  1. Bilagsnr. er nu ikke længere begrænset af kun 4 cifre og indtil 8999. Det er rettet til at være 1-99999
  2. Udlæsning af postering med blank posteringstekst påsættes kontotekst
  3. Kolonner, der udlæses, påsættes kolonneoverskrift
  4. Data, der udlæses, påsættes Link hvis det findes på postering
  5. Kvantum 1, der udlæses, vendes fortegn som standard – så fortegn stemmer med fortegn på tilhørende postering
  6. Hvis opgaven ikke var tjekket, var det ikke muligt at udlæse opgørelse drift. Det er ændret til, at der kommer en advarsel med tekst 509.010. Vær opmærksom på, at opgaven ikke er tjekket.
  7. Konto 7994 Kursregulering Gæld og konto 5790 20 Beregnet værdiændring indeholdes ikke længere i udlæsningsfilen
  8. Hvor der er kartoffelrettigheder, er konto 2152 50-59 indtægter af kapitalinteresser tilføjet beregning af værdiændring
  9. Hvis der er valgt postering uden bilag, blev det tidligere udskrevet som bilag 0 – det ændres nu til blankt bilagsnr.*
  10. Der tilføjes en kolonne med posteringsundertype, så man kan se, hvilke der er de indlæste (RX). 


  *Vi er bekendt med, at nogle programmer, der indlæses til, ikke tillader blankt bilagsnr. Så i de regnskaber, som skal ’tale sammen’ med andre programmer, må denne funktion ikke anvendes i Control – der skal man i stedet sørge for, at der ALTID er et bilag på ALLE posteringer.


  Er denne vejledning nyttig?