SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – I/S opstart - Tilpasninger på I/S ejendom

  Arbejdet med I/S går nemmest hvis en række tilpasninger foretages fra starten. Det forebygger for eksempel afstemningsfejl at få rettet "Kontering af prisgrupper" helt igennem fra start.

  Tilpasninger

  Arbejdet med I/S går nemmest, hvis en række tilpasninger foretages fra starten. Det forebygger for eksempel afstemningsfejl at få rettet "Kontering af prisgrupper" helt igennem fra start. 

  Tjekliste

  Tjeklister til opstart kan hentes her

  Sammensætning af I/S

  Den kredsansvarlige skal  sammensætte I/S, før de særlige billeder til I/S og interessenter kan bruges.

  Stamdata

  Når I/S vælges første gang, skal stamdata for I/S udfyldes som for andre ejendomme, dog er CPR-nr. ikke nødvendigt. Husk Nej til både virksomheds- og kapitalafkastordning.

  Kontoplan

  For at få et overskueligt regnskab, der kan læses af kunderne, anbefales det at rette nogle kontotekster.

  Hvor der står xx, skal der rettes for hver deltager, sådan at xx i kontonumret erstattes af deltagerens nummer fra KIS-billedet, og nnn i kontoteksten erstattes af deltagerens navn.

  Konto

  Tekst

  8800 xx

  nnn (Til overskrifter i I/S-regnskabet)

  2180 xx

  Mellemregning nnn

  7150 xx

  Hævet / Indbetalt af nnn

  7155 xx

  Udbetalt driftsoverskud nnn

  7524 00

  Inventar overført til deltagerne

  7540 00

  Bil mv. overført til deltagerne

  7549 10

  Rettigheder overført til deltagerne

  Hvis der indgår fast ejendom med stuehus, så ret virksomhedskoden på stuehus 1007 xx til V=1.

  Prisgrupper - Besætning

  Hvis der er besætning i I/S, skal du rette prisgruppen for nedskrivning, så der beregnes med 0 %. Husk at rette slutdato til 31.12.99 så skal procentsatsen ikke rettes hvert år. Ved at vælge en procentsats på 0 frem for at undertrykke beregningen, får I vist grundlaget for nedskrivning 

  Kontering af prisgrupper - Bil

  Hvis der er bil i I/S, skal fordelingsprocenten være 100 % erhvervsmæssig. Bilen skal være placeret i virksomhed, kode V=1.

  Indbyrdes mellemregninger for privat brug føres over mellemregning lige som øvrige private andele af udgifter. 

  Skattemæssige afvigelser fra den aftalte fordeling konteres hos deltageren.

  Kontering af prisgrupper - Investeringer

  Ingen særlige hensyn i årsrapport.

  Investeringen skal ikke tages op til skattemæssig afskrivning i I/S, fordi deltagerne frit kan vælge hvordan de vil afskrive. I stedet skal investeringen fremgå af kapitalkonto, og konteringen skal rettes til:

  Beregningskonto

  Investering

  Modkonto skat

  Kontointerval fra - til

  8149 00

  Grundforbedring

  7501 00

  8140 00 - 8148 99

  8154 00

  Beboelse

  7502 00

  8150 00 - 8153 99

  8159 00

  Driftsbygninger

  7501 00

  8155 00 - 8158 99

  8164 90

  Rettigheder (1)

  7549 10

  8160 00 - 8163 99

  8166 90

  Rettigheder (2)

  7549 10

  8165 00 - 8165 99

  8179 90

  Inventar

  7524 00

  8170 00 - 8178 99

  8199 90

  Biler mv.

  7540 00

  8190 00 - 8198 99

  Der laves skattemæssige konteringer, så hele intervallet efterposteres automatisk.

  Husk at passivere alle andre. 

  Eksempel - grundforbedring

  På konto 8149 er der D-konteringer med formel 0 og S-konteringer med formel 30.

  • På én af S-linjerne: Ret modkonto skat og ret grundlag til hele intervallet.
  • De øvrige S-linjer passiveres, og D-linjen med formel 0 på samme beregningskonto gøres fælles.

  Eksempel - rettigheder:

  På konto 8164 er der mange F-konteringer og nogle få S-konteringer.

  • F-konteringerne ændres til D
  • S-konteringerne "passiveres" ved at aktivere formel 0
  • På konto 8164 90 oprettes S-kontering med 7549 10 som modkonto og hele intervallet som grundlag
  • På konto 8166 90 oprettes S-kontering med 7549 10 som modkonto og 8165 som grundlag.

  Tekster og sumlinjer
  Gå til billedet udskriftsbestilling [Alt + M + F + U] og vælg Tekst/sumlinjer [Ctrl + T].

  Ret teksterne i skatteregnskab til

  Note

  Tekst

  Landstekst, der overskrives

  150

  Produkter udtaget af interessenter

  Egne produkter

  280

  Interessenternes andel af udgifter

  Privat andel af udgifter

  279

  Bil udgifter

  Driftens andel af biludgifter

  520

  Investering i inventar mv.

  Konjunktur andre aktiver

  710

  Indskudt af interessenterne
  Hvis indskud dokumenteres via mellemregning

  Køb af fast ejendom inkl. løsøre

  Bemærkninger

  Generel bemærkning til årsrapport og skatteregnskab

  Hvordan har interessenterne aftalt at dele overskuddet – er der nogen af deltagerne, der skal have noget forlods for ekstra indsats af forskellig art.?

  Regnskabsprincipper skat

  Det anføres, hvor de enkelte aktiver og gældsposter er placeret – enten i I/S-regnskabet eller hos den enkelte interessent.

  Forslag til bemærkning i note 410 bil

  Den skattemæssige værdi af biler mv. fremgår af hver enkelt interessents regnskab. Årets køb og salg er ligeledes overført til de enkelte interessenter. 

  Kontering 

  Kasseregistrering primo

  Det er vigtigt, at primosaldo oprettes på regnskabsårets primodag (f.eks. 01.01.17). Dette gælder også, selv om I/S først oprettes senere på året. Hvis primo oprettes på en anden dato, vil det give problemer ved beregning af automatisk mellemregning. 

  Andre konti primo

  Det er nødvendigt med en primosaldo for at kunne trække regnskab. Hvis der arbejdes uden åbningsbalance, kan man indsætte nogle øre på konto 2270 i primo.

  Indskud af aktiver og gæld

  Kontering af indskud mv. kan foregå med eller uden åbningsbalance

  Er denne vejledning nyttig?