SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Moms - FAQ

  Svar på områder indenfor moms, der kan drille i opgørelsen og overførslen

  Ændring af momsprincip

  Du skal stå i den rigtige periode, når du ændrer momsprincip. Den rigtige periode er den sidste periode, for hvilken det princip du ændrer fra, skal gælde.

  Og - du skal først ændre princip, når den sidste periodes momstilsvar med det gamle princip er låst. Hvis du f.eks. skal ændre momsprincip fra halvår til kvartal fra og med 1/1 2024, skal du først sikre dig, at momstilsvaret for 2. halvår 2023 (med halvårsmoms) er afsluttet.

  Når det er sket, skal du vælge en periode, der har ultimodato = 31/12 2023 og gå til fanen Opgavestyring på Stamoplysninger. Her kan du ændre momsprincip ved at taste '2' (kvartal), hvor der står '1' (halvår).

  Det resulterer i en pop-up dialog, hvor du vil kunne se gyldighedsperioderne for de 2 forskellige principper og dermed kunne få verificeret, at du får momsprincippet skiftet på den rigtige dato.

  En ændring beskrevet ovenfor vil kvittere, at momsprincip "halvår" stopper 30/12 2023, og at momsprincip "kvartal" starter 31/12 2023. Herefter er momsprincippet ændret til kvartalsmoms fra og med 1/1 2024.

  Hvis du har fået ændret momsprincippet i en forkert periode, skal du vælge den periode, hvor du fejlagtigt fik ændret momsprincippet i. Herefter skal du gå til fanen Opgavestyring på Stamoplysninger og fjerne (blanke) det nye momsprincip. Det resulterer i en pop-up dialog, hvor du får kvitteret, hvilket momsprincip der er gældende, samt hvilket momsprincip der er slettet. Herefter kan du gå ind i den rigtige periode og ændre momsprincippet som ovenfor beskrevet.  

  Vær opmærksom på, at når du ændrer princip, vil filen i Momsportalen vise dig nogle underlige datoer. Overblikket går nemlig tilbage til sidste gang, du havde dette princip (hvis du har haft det før) og vil derfor også vise en underlig næste momsfrist. 
  Når du starter momsen, så er det den korrekte periode, og du vil næste gang der laves moms få vist den korrekte sidst godkendte periode.

  Ægtefælles virksomhed

  Hvis ægtefællen driver virksomhed, skal den konteres på sit eget stednummer, og stedet skal have det rette SE-nummer, momsprincip og kode for fremskyndet tilbagebetaling.
  Posteringerne skal laves med den valgte stedkode, kode for virksomhed (V=1) og personkode 3.

  Hvis tidligere perioder ikke er betalt endnu

  Den eneste gældspost ultimo, som Ø90 kan beregne, er Saldo ultimo, som er lig med tilsvaret i den sidste periode. Men på visse ultimodatoer vil der også være en tidligere angivelse, der ikke er betalt. Du skal selv tage denne gæld eller tilgodehavende op i ultimo på konto 8405 30. 

  Eksempel på yderligere gæld eller tilgodehavende:
  Kvartalsmoms for første kvartal skal betales 1 juni. I regnskaber der slutter 30. april, skal du tage saldoen fra første kvartal op i balancen.

  Hvis der er gammel momsgæld, som ikke er betalt

  Brug konto 8405 20 Momsgæld tidligere år.
  Kontoen er oprettet for at kunne holde den gamle gæld adskilt fra årets moms, men alligevel få beløbet medregnet på selvangivelsen. Kontoen indgår ikke i afsnittet med specifikation af moms i regnskaberne.

  Kontoen medregnes i den samlede momsafstemning i momsbilledet. Du får altså afstemningsfejl, hvis du ikke har konteret ultimo på den nye konto, men der er en kontrol i momsbilledet, der viser, hvis den ikke stemmer. 

  Steder og moms

  I Ø90 anvendes steder til 2 forskellige ting:

  • Sted anvendes til at opdele virksomheden i flere indtjeningscentre. Det kan fx være 2 gårde, hvor man ønsker en selvstændig opgørelse for hvert sted.
  • Sted anvendes til at opdele regnskabet i flere "juridiske enheder" med selvstændige SE-numre hos SKAT. Det kan være landmandens landbrugsejendom og ægtefællens selvstændige virksomhed, eller landmandens landbrugsvirksomhed og hans tømrervirksomhed.

  Ovenstående muligheder kan kombineres, men således at der for en "juridisk enhed" altid skal anvendes et selvstændigt stednummer. Den "juridiske enhed" kan så underopdeles på flere steder (jf. punkt 1 ovenfor).

  Kontering

  I den løbende kontering vil man normalt oprette de nødvendige konti, hvor der er forvalgt de relevante stednumre (se Kontoplan).

  Når der er påsat forvalgt stednummer, vil moms, der beregnes ud fra momskoden i de enkelte posteringer, automatisk blive registreret for det korrekte stednummer.

  Ved al anden kontering – også fra kontokoblinger – skal man være opmærksom på, at der skal indtastes korrekt stednummer i alle posteringer. Dette gælder også for alle manuelt benyttede moms- og afgiftskonti i kontointervallet 8400-8439.

  Momsopgørelse – ingen steder anvendt

  Momsopgaver oprettes uden stedopdeling:

  • Der skal være angivet ”Nej” til ”Der udarbejdes stedopdelt momsopgørelse” på billedet ”Stamdata” – under Opgavestyring.

  Momsopgørelse – steder anvendt, kun et momsnummer

  Der skal være oprettet koder til beregningsstyring pr. sted:

  • SE-nummer samt momsprincip for sted = 0 (blank) – se billedet Stamdata
  • SE-nummer samt momsprincip for sted = 1-99 – se billedet Kontoplan – dialogen Steder
  • Kode for selvstændig energirefusion skal være oprettet for sted= 0 og for alle andre anvendte steder – ses fra billederne Stamdata og Opgavevalg ved at vælge: 
   Funktioner > Stamdata mv. > Beregninger og udskrifter > Beregninger (I dialogen). [Alt]+[F]+[M]+[B]. Eller i momsbilledet ”supplerende oplysninger”

  Momsopgørelsen bestilles som normalt. Den vil blive dannet som summen af alle posteringer uden hensyntagen til stedkoder.

  Momsopgørelse – steder anvendt, flere momsnumre

  Der skal være oprettet koder til beregningsstyring pr. sted:

  • SE-nummer samt momsprincip for sted = 0 (blank) – se billedet Stamdata
  • SE-nummer samt momsprincip for sted = 1-99 – se billedet Kontoplan – dialogen Steder
  • Kode for selvstændig energirefusion skal være oprettet for sted= 0 og for alle andre anvendte steder – ses fra billederne Stamdata og Opgavevalg ved at vælge: 
   Funktioner > Stamdata mv. > Beregninger og udskrifter > Beregninger (I dialogen) [Alt]+[F]+[M]+[B]. Eller i momsbilledet ”supplerende oplysninger”. De første 10 steder er forudfyldt, men derover skal du udfylde i beregninger dialogen.


  Momsopgaver oprettes med stedopdeling:

  • Der skal være angivet ”Ja” til ”Der udarbejdes stedopdelt momsopgørelse” på billedet ”Stamdata” – under Opgavestyring.

  Momsopgørelsen bestilles som normalt. Der vil blive dannet de relevante momsafsnit pr. sted. Det styres af koderne for momsprincip og selvstændig energirefusion samt bestillingsperiodens ultimodato, der skal passe med momsprincippet før afsnittet for det enkelte sted udskrives.

  Hvis der ikke for samme SE-nummer er angivet ens koder for momsprincip og kode for selvstændig energirefusion, vil der være kontroludfald.

  Visning og udskrivning fra momsbilledet og fra Ctrl X (Momsopgørelse) i forbindelse med steder

  I momsbilledet og i Ctrl X-dialogen er der mulighed for at vælge, om man vil se steder med samme SE-nummer som en sum eller udsplittet på de enkelte steder. Vælges der Vis udskrift, når der er valgt at vise steder med samme SE-nummer som en sum, vil udskriften også vise summen for det pågældende SE-nummer med de underliggende steder. 

  Når man har valgt at få vist sum af steder for samme SE-nummer, vil der ikke være mulighed for at indtaste nye oplysninger eller skrive oven i eksisterende oplysninger. Er der behov for at indtaste nye - eller korrigere eksisterende oplysninger - skal radioknappen flyttes til ”Vis alle søjler".   


  Er denne vejledning nyttig?