SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Moms - FAQ

  Svar på områder indenfor moms, der kan drille i opgørelsen og overførslen

  Når onlinebrugere udarbejder momsopgørelse

  Onlinebrugere med brugertype 79 og 80 kan godt oprette momsopgaver og gennemføre beregning i opgørelsesbillederne, herunder lås af momstilsvarskolonne. Men onlinebrugere kan ikke acceptere kontroludfald eller tjekke billeder og opgaver. Det er assistenten nødt til at gøre når kunden selv har gjort momsen færdig.
  Husk at gøre onlinebrugeren opmærksom på, at det er vigtigt at give assistenten besked, så assistenten kan nå at acceptere, tjekke og låse før den næste momsangivelse skal udarbejdes.

  Ægtefælles virksomhed

  Hvis ægtefællen driver virksomhed, skal den konteres på sit eget stednummer, og stedet skal have det rette SE-nummer, momsprincip og kode for fremskyndet tilbagebetaling.
  Posteringerne skal laves med den valgte stedkode, kode for virksomhed (V=1) og personkode 3.

  Hvis tidligere perioder ikke er betalt endnu

  Den eneste gældspost ultimo, som Ø90 kan beregne, er Saldo ultimo, som er lig med tilsvaret i den sidste periode. Men på visse ultimodatoer vil der også være en tidligere angivelse, der ikke er betalt. Du skal selv tage denne gæld eller tilgodehavende op i ultimo på konto 8405 30. 

  Eksempel på yderligere gæld eller tilgodehavende:
  Kvartalsmoms for første kvartal skal betales 1 juni. I regnskaber der slutter 30. april skal du tage saldoen fra første kvartal op i balancen.

  Hvis der er gammel momsgæld, som ikke er betalt

  Brug konto 8405 20 Momsgæld tidligere år.
  Kontoen er oprettet for at kunne holde den gamle gæld adskilt fra årets moms, men alligevel få beløbet medregnet på selvangivelsen. Kontoen indgår ikke i afsnittet med specifikation af moms i regnskaberne.

  Kontoen medregnes i den samlede momsafstemning i momsbilledet. Du får altså afstemningsfejl, hvis du ikke har konteret ultimo på den nye konto, men der er en kontrol i momsbilledet, der viser, hvis den ikke stemmer. 

  Steder og moms

  I Ø90 anvendes steder til 2 forskellige ting:

  • Sted anvendes til at opdele virksomheden i flere indtjeningscentre. Det kan fx være 2 gårde, hvor man ønsker en selvstændigt opgørelse for hvert sted.
  • Sted anvendes til at opdele regnskabet i flere "juridiske enheder" med selvstændige SE-numre hos SKAT. Det kan være landmandens landbrugsejendom og ægtefællens selvstændige virksomhed, eller landmandens landbrugsvirksomhed og hans tømmervirksomhed.

  Ovenstående muligheder kan kombineres, men således at der for en "juridisk enhed", altid skal anvendes et selvstændigt stednummer. Den "juridiske enhed" kan så underopdeles på flere steder (jf. punkt 1 ovenfor).

  Kontering

  I den løbende kontering vil man normalt oprettet de nødvendige konti, hvor der er forvalgt de relevante stednumre (se Kontoplan).

  Når der er påsat forvalgt stednummer, vil moms, der beregnes ud fra momskoden i de enkelte posteringer, automatisk blive registreret for det korrekte stednummer.

  Ved al anden kontering – også fra kontokoblinger – skal man være opmærksom på – at der skal indtastes korrekt stednummer, i alle posteringer. Dette gælder også for alle manuelt benyttede moms og afgiftskonti i kontointervallet 8400-8439.

  Udskrift

  Man skal ikke indtaste stedkode ved bestilling af Momsopgørelse. Ø90 vil automatisk ud fra perioden og de foreliggende oplysninger om momsprincip (perioder) samt kode for selvstændig energirefusion (angivet pr. sted) afgøre, hvilke steder der skal beregnes og udskrives momsangivelser for. Hvis der ønskes selvstændige momsopgørelser for flere steder, skal momsopgaven også være oprettet og gennemløbet med markering for at den ønskes stedopdelt. Hvis momsopgaven ikke er markeret med stedopdeling summeres alle steder, og der dannes kun en momsopgørelse.

  Momsopgørelse – ingen steder anvendt

  Momsopgaver oprettes uden stedopdeling:

  • Der skal være angivet ”Nej” til ”Der udarbejdes stedopdelt momsopgørelse” på billedet ”Stamdata” – under Opgavestyring.

  Momsopgørelse – steder anvendt, kun et momsnummer

  Der skal være oprettet koder til beregningsstyring pr. sted:

  • SE-nummer samt momsprincip for sted = 0 (blank) – se billedet Stamdata
  • SE-nummer samt momsprincip for sted = 1-99 – se billedet Kontoplan – dialogen Steder
  • Kode for selvstændig energirefusion skal være oprettet for sted= 0 og for alle andre anvendte steder – ses fra billederne Stamdata og Opgavevalg ved at vælge:
   Funktioner > Stamdata mv. > Beregninger og udskrifter > Beregninger (I dialogen). [Alt]+[F]+[M]+[B]. Eller i momsbilledet ”supplerende oplysninger”

  Momsopgørelsen bestilles som normalt. Den vil blive dannet som summen af alle posteringer uden hensyntagen til stedkoder.

  Momsopgørelse – steder anvendt, flere momsnumre

  Der skal være oprettet koder til beregningsstyring pr. sted:

  • SE-nummer samt momsprincip for sted = 0 (blank) – se billedet Stamdata
  • SE-nummer samt momsprincip for sted = 1-99 – se billedet Kontoplan – dialogen Steder
  • Kode for selvstændig energirefusion skal være oprettet for sted= 0 og for alle andre anvendte steder – ses fra billederne Stamdata og Opgavevalg ved at vælge:
   Funktioner > Stamdata mv. > Beregninger og udskrifter > Beregninger (I dialogen) [Alt]+[F]+[M]+[B]. Eller i momsbilledet ”supplerende oplysninger”. De første 10 steder er forudfyldt, men derover skal du udfylde i beregninger dialogen.

  Momsopgaver oprettes med stedopdeling:

  • Der skal være angivet ”Ja” til ”Der udarbejdes stedopdelt momsopgørelse” på billedet ”Stamdata” – under Opgavestyring.

  Momsopgørelsen bestilles som normalt. Der vil blive dannet de relevante momsafsnit pr. sted. Det styres af koderne for momsprincip og selvstændig energirefusion samt bestillingsperiodens ultimodato, der skal passe med momsprincippet før afsnittet for det enkelte sted udskrives.

  Hvis der ikke for samme SE-nummer er angivet ens koder for momsprincip og kode for selvstændig energirefusion, vil der blive udskrevet fejlmeddelelser i afsnit 89.

  Bemærk: Hvis samme SE-nummer er anvendt på flere steder vil der blive udskrevet selvstændig momsopgørelse pr. sted. Disse skal manuelt summeres for de enkelte SE-numre. De vil også være opdelt pr. sted i dialogen Momstilsvar.

  Visning og udskrivning fra momsbilledet og fra Ctrl X (Moms opgørelse) i forbindelse med steder

  I momsbilledet og i Ctrl X dialogen er der mulighed for at vælge om man vil se steder med samme SE-nummer som en sum eller udsplittet på de enkelte steder. Vælges der vis udskrift når der er valgt at vise steder med samme SE-nummer som en sum vil udskriften også vise summen for det pågældende SE-nummer med de underliggende steder. 

  Når man har valgt at få vist sum af steder for samme SE-nummer vil der ikke være mulighed for at indtaste nye oplysninger eller skrive oven i eksisterende oplysninger. Er der behov for at indtaste nye- eller korrigerer eksisterende oplysninger skal radioknappen flyttes til ” Vis alle søjler.   

  Er denne vejledning nyttig?