SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Udskrifter – Brug af DLF

  DLF er en interaktiv udskrift af regnskabet, hvor du kan redigere forskelligt indhold, som ikke er afhængigt af data fra opgørelsen. DLF er en forkortelse for Dialogue Live Format.

  DLF er en interaktiv udskrift af regnskabet, hvor du kan redigere forskelligt indhold, som ikke er afhængigt af data fra opgørelsen. DLF er en forkortelse for Dialogue Live Format.

  Fordelen ved at bruge DLF til at redigere tekster mv. er, at her kun er de tekster og informationer, som er relevante for denne udskrift. Du skal derfor ikke lede, efter hvilken tekst der skal redigeres, eller hvilken virksomhedsoplysning der skal rettes.

  BEMÆRK: For at kunne gemme oplysninger på refnr. eller kontonr. så kræves det, at DLF-udskriften er bestilt med udskrivning af kontonr., ellers bliver oplysningerne ikke gemt.

  For at kunne åbne en DLF-udskrift, så skal du have installeret HP_Exstream LiveEditor på pc’en. Programmet bliver automatisk installeret, og opgraderet når du starter Ø90. Se yderligere omkring installation her: https://seges.helpjuice.com/o90/o90-online-installationsfiler . HP_Exstream LiveEditor starter automatisk, når du åbner en DLF-udskrift i Ø90.

  DLF-udskriften fungerer som en slags interaktiv (Live) hjemmeside, hvor der er nogle områder, der er åbne for indtastning. Nogle steder medfører en indtastning også, at andre ting i udskriften ændrer sig. Nedenfor vil alle de forskellige typer af redigering/rettelser blive gennemgået.

  Bestilling af DLF-udskrift 

  En DLF-udskrift skal bestilles på samme måde som en PDF i ”Bestilling af udskrift”, den eneste forskel er, at der ikke skal være tjekket for, at det er en PDF-udskrift:

  På landsniveau er der for alle regnskaber lavet en udgave G, som på forhånd er defineret til at blive dannet som DLF. Landsudgave G er samtidig reduceret i størrelse, for at gøre DLF’en nemmere at håndtere i HP_Exstream LiveEditor. Hvis ikke du bestiller DLF-udskriften som en reduceret udgave, og regnskabet indeholder mange sider, så bliver DLF-filen hurtigt meget stor og vil derfor tage lang tid at åbne og gemme. 

  Ved redigering af Årsrapport kan det dog være en fordel at bestille DLF i samme udgave som regnskabet, da der er forskel på, hvilke erklæringer der udskrives, hvis f.eks. analyserne er fravalgt i udgave G, men ikke i det endelige regnskab.

  Bemærk: Inden der bestilles en DLF, vil det være en fordel at tage stilling til, om der skal rettes/tilføjes noget i ”Afsnit og noter”, ”Bemærkninger” og/eller ”Virksomhedsoplysninger”.

  Gem rettelser

  Ø90 gemmer automatisk alle de rettelser, du laver i DLF samtidig med, at du retter i den. Selve DLF'en gemmes, når du lukker den, så dine rettelser er med, næste gang du åbner den samme DLF.

  Bemærkninger og erklæringer 

  I DLF-udskriften kan alle de bemærkninger, som udskrives i regnskabet, redigeres. Udskriften vil have en del blå, grønne og røde linjer, hvor det er muligt at sige Ja til at rette og oprette tekster:

  For at kunne se forskel på de forskellige typer bemærkninger, er der 4 forskellige farvekombinationer:

      Rediger Kreds-teksten (orange)

      Rediger Lands-teksten (blå)

      Rediger Ejendoms-teksten (grøn)

      Opret ny Ejendoms-tekst (lys grøn)

   kopieres til DLF. Derefter kan de ønskede formateringer laves.

  Derudover er baggrunden på lands- og kredstekster rosafarvet for at vise, at de skal kopieres til ejendomsniveau for at kunne redigeres i DLF-udskriften. Når du vil åbne for redigering af en lands- eller kredstekst, får du derfor følgende advarsel:

  Nå linjen f.eks. hedder ” Opret ny Ejendomstekst 010”, så betyder det, at teksten oprettes til note nr. 010. 

  Kopiering fra andre tekstbehandlingsprogrammer

  Hvis teksten er skrevet i et andet program eks. Word og den ønskes kopieret ind i Ø90, så kan det være en fordel, at teksten først gemmes i notepad/notesblok. Derved undgås at mærkelige formateringer og koder kommer med under kopieringen. Når teksten ligger i notepad/notesblok, kan den uden problemer

  Tabulator

  Det er muligt at indsætte tabulator valgfrie steder på siden. Når markøren er vist på siden i den linje, hvor indrykningen ønskes er det muligt at klikke i linealen over siden. Tabulatoren kan højre- og venstrestilles ved at højre klikke på mærket på linealen.

  Fed tekst

  Der er muligt at gøre en tekst fed ved at markere teksten eller stille markøren i et ord og trykke [Ctrl+B]. 

  Afstand mellem sidste regnskabslinje og bemærkning

  Hvis I ønsker lidt afstand fra resultatlinjen til din bemærkning, skal du starte bemærkningen med en blank linje. Ellers vil bemærkningen udskrives lige efter sidste regnskabslinje.

  ”Bemærkninger oversigt”

  Du kan også redigere teksten i ”Bemærkninger oversigt”, hvor markøren placeres på den linje, hvor bemærkningen står, og der tastes [Ctrl+O].

  Ret fleksible tekster

  Du kan rette de fleksible tekster fra ”Tekster og Sumlinjer” i regnskabets sammendrag i DLF:

  Hvis noten udskrives i DLF, så vil notens tekst/navn også være rettet.

  Rettelsen gemmes i udgave A. Udgave A bruges til alle udgaver af regnskabet, med mindre der i ”Tekster og Sumlinjer” specifikt er rettet en tekst på en anden udgave. Hvis du har rettet teksten på andre udgaver, så bør du rette den i ”Tekster og Sumlinjer” i stedet for i DLF-udskriften. 

  BEMÆRK: Hvis den samme tekst genbruges flere steder i regnskabets sammendrag, så vil den ikke være rettet alle steder. Et eksempel kunne være i skatteregnskabet, hvor teksten ”Løn, honorar, gratiale mv.” kan redigeres både hos ejeren og ægtefællen. Hvis du retter begge steder, så vil det kun være den sidst rettede, der bliver gemt. Når du trækker en ny udskrift, så vil teksten være rettet alle steder.

  Ret virksomhedsoplysninger 

  Du kan rette de fleste af de oplysninger, som ellers skal findes/rettes i virksomhedens stamdata under virksomhedsoplysninger. Der vil være nogle felter, hvor det er ikke er hensigtsmæssigt at rette. Et eksempel kan være ejerens navn.

  Når der er indtastet manuelle oplysninger i dialogen, vil de blive udskrevet fremover, indtil der foretages ændringer.

  I Årsrapport skal der tastes manuelt følgende steder:

  • Navn, adresse på bestyrelse, direktion, gårdråd, ejer
  • Navn, adresse på revisor, advokat og pengeinstitut
  • Oplysninger omkring generalforsamling
  • Stiftelsesdato
  • Regnskabsår nr.
  • Hvis du ikke ønsker årstal på regnskabsåret, skal du slette teksten ”<Aar_Fra> - <Aar_Til> og i stedet skrive eks. 01.01 – 31.12
  • Titel på revisor/driftskonsulent og skattekonsulent.

  De oplysninger, der skal tastes manuelt, kan rettes direkte i DLF-udskriften. Det betyder, at du ikke behøver at lukke din udskrift og gå tilbage til dialogen for at lave dine ændringer til eksisterende tekster. Du kan i stedet rette dem direkte i DLF.

  Passivere eller aktivere en bemærkning 

  Til- og fravalg af bemærkninger via DLF-udskrift

  I regnskabernes erklæringsafsnit har du i DLF-udskriften mulighed for at passivere eller aktivere  bemærkninger. Det gør du ved, at trykke på boksen udfor ”passivere teksten”, der kommer så to valgmuligheder A eller P. Du passiverer en bemærkning ved at vælge P og aktiverer ved at vælge A.

  Hvis du har passiveret en bemærkning, og den ikke er med i den nuværende DLF-udskrift, så skal den aktiveres i Bemærkninger oversigt.

  Sidste års tal i skatteregnskabet 

  I skatteregnskabet kan du rette de fleste af sidste års tal i DLF-udskriften. Der er nogle grundlæggende undtagelser, hvor du ikke kan rette:

  • Balancen – her er sidste års tal lig med primo og skal rettes som posteringer
  • Summer: hvis flere linjer er summeret eller sidste års tal består af flere logninger – det er ikke muligt at gemme rettelsen i DLF på flere logninger, så derfor er der lukket.

  Summer og resultater i skatteregnskabets sidste års tal retter sig først, når der køres et nyt regnskab:

  Bemærk at summen ikke svarer til linjerne over den – det vil være rettet når der udskrives en PDF. 

  Hvis sidste års tal er bestilt udskrevet i hele 1000 kr., så skal du stadig skrive hele beløbet. DLF vil så gemme det fulde beløb men afrunde det til hele 1000 kr. i udskriften.

  Valg af billeder 

  Det er i DLF muligt at skifte mellem de billeder der ligger default og ejendommens egen billeder:

  Der er følgende muligheder for skift af billeder:

  -1                   ► Hvis man ikke ønsker noget billede

  0                    ► Hvis man ønsker default billedet (fravalg af ejendomsbillede)

  1-9                 ► Hvis man ønsker et af ejendommens billeder

  Du kan kun vælge billederne 1-9, hvis der er lagt nogen ind på ejendommen.  Hvis der ikke findes noget ejendomsbillede men der er valgt 1-9, så vises default billedet.

  I eksemplet ovenfor er der på ejendommen indlæst billederne1-4, som så kan vælges.

  Billeder/logoer

  Billeder hentes ind i Ø90 i dialogen ”Indlæs Logo” Menu > Administration > Indlæs logo [Alt] + [M] + [M] + [N]. Dialogen er den eneste mulighed for at hente billeder ind i Ø90 og gemme dem, så vi sikrer, at indholdet er ens uanset hvem, der bestiller en udskrift.

  Den samme dialog bruges af kredsansvarlige til at hente kredslogo.

  Se i øvrigt vejledning til styring af billeder:  Styring af billeder og logo på udskrifter

  Åbn/gem DLF og bemærkninger 

  Hvis du får nedenstående dialog når du åbner DLF og bemærkninger, så kan du fjerne den ved følgende fremgangsmåde. Vælg Gem i dialogen:

  Gem filen et sted hvor du kan finde den igen f.eks. skrivebordet. Find filen og vælg åben med Internet Explorer:

  Hvis ikke du får vist Internet Explorer som mulighed, så skal du bruge ”Vælg standardprogram”. Her skal du huske at FJERNE flueben i ”Brug altid det valgte program til at åbne denne type fil”: 

  Vælg igen Gem:      

  Der åbnes så en dialog hvor du kan højreklikke på filen og  FJERNE flueben ud for ”Spørg altid, før filer af denne type åbnes”:

  Fremover vil du ikke blive spurgt om du vil åbne eller gemme.

  Er denne vejledning nyttig?