SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Udvikling i nettoinvesteringer og -kapitaltilførsel

  En analyse, der viser hvilken grad investeringer er selvfinansieret eller finansieret med fremmedkapital

  Formål:

  At synliggøre i hvilken grad bedriften er ekspansiv og i hvilken grad kapitalen til investeringerne er fremmedkapital

  Uddybende forklaring

  Analysen fortæller:

  • Hvor meget, der netto er investeret i de enkelte år, samt hvor meget, der samlet (akkumuleret) er investeret indenfor de seneste 5 år.
  • Hvor stor en del af kapitaltilførslen, der reelt er tilførsel af fremmedkapital og ikke realisering af kursregulering og/eller aktivering af urealiserede kursreguleringer på finansaktiver og gæld.
  • Hvor stor en del af investeringerne, der finansieres af driften.
  • Analysen viser også i hvilken grad, der er sammenhæng mellem bedriftens kapitaltilførsel og bedriftens nettoinvesteringer. Hvis der tilføres mere fremmedkapital til bedriften end der investeres, er det tegn på ubalance mellem indtjening og forbrug.


  Tolkning:

  • Akkumulerede nettoinvesteringer større end 0 viser ekspansiv drift.
  • Akkumulerede nettoinvesteringer mindre end 0 viser nedslidningsstrategi.
  • Akkumuleret nettobidrag fra driften større end akkumulerede nettoinvesteringer viser sund drift.
  • Akkumuleret nettobidrag fra driften større end 0 og mindre end nettoinvesteringer viser sund ekspansiv drift.
  • Akkumuleret nettobidrag fra driften mindre end 0 og positiv nettoinvestering viser usund ekspansiv drift.
  • Akkumuleret nettobidrag fra driften mindre end 0 og negativ nettoinvestering viser usund nedslidningsstrategi.


  Er denne vejledning nyttig?