SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Skattebilag - Skift mellem regnskab og bilag

  Hvad skal du være opmærksom på, når du skifter mellem skatteregnskab og skattebilag?

  Du skal sige ja til at anvende skattebilag i dialogen Stamdata > Beregninger og udskrifter, opgave = Skattemæssige beregninger. Dialogen ligger under funktioner i Opgavevalg og i Bestilling af udskrift.

  For at skifte tilbage til regnskab skal du blot skrive Nej samme sted.

  Valget betyder, at der bliver gennemført nogle ekstra kontroller i opgørelsen, som skal forebygge fejl i bilaget. Det betyder, at nogle billeder falder til berørt, når du ændrer koden.

  I personlige regnskaber vil Ø90 foreslå den udskrift, der passer til dit valg:

  • Enten 600 skatteregnskab
  • Eller 601 skattebilag personlig

  I selskaber kan man kun vælge 616 skattebilag selskab.

  Kontering når du bruger skattebilag

  Du kan gøre skattebilaget lettere at læse, hvis du tager hensyn til det i opgørelsesprocessen.
  Det handler især om, at kontotekster skal tilpasses, og måske skal der konteres lidt anderledes, end du plejer.

  Eksempel på kontering, der giver et godt resultat
  Repræsentation konteres på konto 4840 Repræsentation.
  I opgørelsen flyttes den ikke fradragsberettigede del (12.345,00 kr.) til konto 7398 10 med modpost 4841 99 Repræsentation uden fradrag, men kun skattemæssigt.

  I bilaget, hvor forskelle vises som kontospecifikation, vil der ikke være nogen forskel på konto 4840 00. Den ikke fradragsberettigede del vil blive vist som:

  4841 99 Repræsentation uden fradrag         12.345

  Den samme kontering giver også et let læseligt skatteregnskab.

  Skattemæssige investeringer i jord og beboelse

  Ved køb og salg skal du kontere, så hvert objekt stemmer i afskrivningsmodulet. Du skal bruge samme konto 9064 xx ved køb og salg.
  Der er kontrol af afstemningen, som kun slår ud, når du bruger skattebilag.

  Du kan bruge samme kontering til skatteregnskab - der er ingen grund til at rette tilbage, selv om du skifter fra bilag til regnskab.

  Se i øvrigt vejledningen om afskrivning skat.

  Afsmitning på årsrapport

  Når du bruger skattebilag, er det årsrapport og skattebilag der tilsammen skal opfylde kravene, og derfor kan det smitte af på årsrapporten, at du vil lave skattebilag på en ejendom. Overvej om du skal tilrette en udgave af den eksterne årsrapport, så den opfylder mindstekravsbekendtgørelsen. 

  Hvis årsrapporten ikke opfylder visse krav, kan du opfylde dem i note 490 Specifikationer jf. mindstekrav i skattebilaget.

  Er denne vejledning nyttig?