SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  ESGreenTool Report – Beregning af kvælstof og fosfornøgletal for bedriften

  For beregning af følgende indikatorer: 

  Kvælstofudvaskning fra rodzonen, kg N/ha 
  Kvælstofudledning til kysten, kg N/ha
  Ammoniaktab fra marken, Kg NH3-N/ha 
  Fosforoverskud, Kg P/ha

  skal regnearket hentes og udfyldes - du henter det her:

  https://static.helpjuice.com/helpjuice_production/uploads/upload/image/9952/3320392/1689314147996-Naeringsstofregnskab_MarkOnline.xlsx

  Er denne vejledning nyttig?