SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Anden virksomhed – flere virksomheder på et ejendomsnummer

  Hvordan håndteres flere virksomheder med digitalt arkiv, og hvornår skal virksomheden have sit eget ejendomsnummer i Ø90?

  Flere virksomheder og flere CVR-numre i Ø90

  Oversigt over kombinationer af virksomheder på et ejendomsnummer i Ø90 og InterCount

    Situation Et ejendomsnummer i Ø90 Flere ejendomsnumre i Ø90
   
  1 Anden virksomhed. Ejer eller ægtefælle har egen virksomhed, ikke momspligtig for eksempel en gårdbutik
   
  JA
   
   
  2 Ægtefælle med egen momspligtig virksomhed med eget SE nummer JA
  Virksomhed på stedkode
   
  3 Ægtefælle med egen virksomhed, momspligtig, med eget SE nummer og ikke selvstændigt CVR-nummer.
  Ejer og ægtefælle benytter begge Virksomhedsordning Skat
   
  JA
  Ægtefælles Virksomhed på stedkode
   
  4 Ægtefælle med egen virksomhed, momspligtig, med eget SE nummer og modtager e-faktura 
  (ikke selvstændigt CVR-nummer.)
   
  JA
  Ægtefælles Virksomhed på stedkode
   
  5 Ægtefælle med egen virksomhed, momspligtig med selvstændigt CVR-nummer.
  Ejer og ægtefælle benytter begge Virksomhedsordning Skat
   
    JA med eget CVR-nummer 
  6 Ejer har to eller flere virksomheder som hver har eget CVR nummer
  Fx: Landbrug, håndværksvirksomhed
    Ja, et Ø90 nummer pr. CVR-nummer 
  7 Dødsboer 
  Nyt cvr ved skift til dødsbo.
  Kopi af ejendommen, eller opret en ny ejendom 
  Reglen: ET CVR-nummer - ET regnskab.
    Ja 
  8 Konkurs 
  Kopi til nyt ejendomsnummer anbefales
    Ja
  9 Omdanne et personligt regnskab til et selskab 
  Skifter fra en ejendom til en anden
    Ja


  Kommentarer til de enkelte punkter:

  AD 1. Anden virksomhed

  Benyt kontointerval 8200 til Anden virksomhed 

  AD 2. Ægtefælle virksomhed har eget SE-nummer 

  Se vejledning

  AD 3. Ægtefælle virksomhed og VSO

  Benyt kontointerval 8200 til anden virksomhed. 

  Det er muligt at have to virksomhedsordninger i et personligt skatteregnskab i Ø90, og der er to mellemregningskonti.

  Ø90 kan håndtere følgende kombinationer: 

  VSO+VSO

  VSO+KAP

  VSO+PS

  KAP+KAP

  KAP+PS

  PS+PS

  Se vejledningen på siden her

  AD 4. Ægtefælle virksomhed med eget SE-nummer og modtager E-faktura

  Når ægtefællen modtager e-faktura på ejerens CVR-nummer, så er det et krav, at ægtefællens navn og adresse fremgår af fakturaen, og at konteringen foretages til det sted, som er tilknyttet ægtefællens SE nummer.  

  AD 5. Ægtefælle virksomhed med eget CVR-nummer

  Opdeling er et krav for, at hver virksomhed kan have eget arkiv på eget CVR-nummer i InterCount.

  To virksomheder (to CVR-numre) med moms og med to virksomhedsordninger.
  Typisk hvor ægtefællen har egen virksomhed, og der er behov for to virksomhedsordninger, og en fælles skatteberegning. 

  To ejendomme anbefales, når:

  • der ikke er medarbejdende ægtefælle og 
  • der ikke er behov for overførsel mellem ægtefæller, eller 
  • ejerne er ugifte 

  Der kan ikke laves en automatisk skatteberegning, når ægtefællers regnskaber er bogført på to ejendomsnumre. 

  En I/S konstruktion anbefales, når:

  • der er medarbejdende ægtefælle
  • der er behov for overførsel mellem ægtefæller

  I en I/S-konstruktion med ægtefællen som interessent, kan beløb, som vedrører medarbejdende ægtefælle, overføres fra I/S-regnskabet til interessentens regnskab.

  Kontoplanen i 88xx-intervallet tilpasses med V- og P-koder til ejer og ægtefælle på I/S-regnskabet.

  Hos interessent kan der laves en skatteberegning for både ejer og ægtefælle.

  Interessentens regnskab bliver koncernregnskab, og skatteregnskab overføres til Skat herfra. 

  Ø90 er begrænset til kun at kunne indberette supplerende regnskabsoplysninger til Skat fra i alt 2 virksomheder. Det kan være fra både ejer og ægtefælle. 

  SEGES anbefaler at benytte to regnskaber og foretage manuel indberetning af selvangivelse

  -    Løser problemet med to fakturaer ”Indtægter” i InterCount.

  -    Forenkler administrationen

  AD 8. Konkurs

  Det anbefales at kopiere ejendommen, så driften under konkursbehandlingen fortsætter på et andet ejendomsnummer. 

  Se også vejledningen her 
  Er denne vejledning nyttig?