SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Bemærkninger – Gyldige tags

  I bemærkninger kan du bruge tags, som er oplysninger, der automatisk indsætter i bemærkningerne. I preview kan du kun se tags, de bliver først konverteret til tekst, når udskrifterne bestilles.

  Indhold

  Gyldige tags

   

  Du kan genkende tag-oplysninger ved, at der er krokodillenæb omkring en tekst <Tekst>


  Nedenfor er en liste over de gyldige tags, der kan bruges i Ø90's bemærkninger. 

   

  Tag

  Beskrivelse

   

   

   

   

   

   

  <Best_Dato>

  Dato for bestilling af regnskab

   

   

  <Aar_Fra>

  Primo år

   

   

  <Aar_Til>

  Ultimo år

   

   

  <DatoPriKort>

  Primo regnskabsperiode DD.MÅNEDE

   

   

  <DatoUltLang>

  Ultimo regnskabsperiode DD.MÅNEDE.ÅR

   

   

  <Dato_fra>

  Primo dato

   

   

  <Dato_til>

  Ultimo dato

   

   

  <AAR>

  Årstal

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Virksomhedsoplysninger

   

   

   

  <CVR_nr>

   

   

   

  <SE_Nr>

   

   

   

  <Navn_ejer>

  Ejers navn/ selskabsnavn

   

   

  <Navn_Aegtef>

  Ægtefælles navn

   

   

  <Navn_Supl>

  Supplerende navn

   

   

  <Navn_Supl2>

  Supplerende navn

   

   

  <Titel>

  Ejers titel

   

   

  <Titel_Aegtef>

  Ægtefælles titel

   

   

  <Adresse>

  Virksomhedens adresse

   

   

  <Adresse_supl>

  Supplerende adresse

   

   

  <Landsby>

   

   

   

  <Postnr>

   

   

   

  <By>

   

   

   

  <Telefon_Nr>

   

   

   

   

   

   

   

  Regnskabsoplysninger i Preview

   

  Henter data fra logninger til regnskaber (se indhold i defintioner)

   

  <Realkredit>

  Samlet gæld realkredit i tkr.

  497102

  497173

   

  <GrundBygn>

  Regnskabsmæssigværdi Grunde og Bygninger i tkr.

  496050 til 496069

   

  <Inventar>

  Regnskabsmæssigværdi Øvrig inventar og driftsmidler i tkr.

  496070 til 496081

  496114

   

  <Besætning>

  Værdi stambesætning i tkr.

  496094

   

  <Leaset>

  Regnskabsmæssig værdi for produktionsanlæg og maskiner der er finansiel leaset i tkr.

  496122

   

  <LeasingForpl>

  Leasing forpligtelse i tkr.

  497110

  497176

   

  <PengeInst>

  Bankgæld i tkr.

  497104

   

  <BeholdningerTkr>

  Værdi beholdninger i tkr.  (inkl. salgsbeholdninger)

  496200 til 496231

   

  <MatAktiver>

  Materielle anlægsaktiver i tkr.

  496050 til 496094

  496114

  496120

   

  <ØvrigeMatAktiver>

  Øvrige materielle anlægsaktiver i tkr. (<MatAktiver> minus <GrundBygn>)

  496072 til 496094

  496114

  496120

   

  <ImmAktiverTkr>

  Immaterielle aktiver i tkr.

  496010 til 496030

   

  <HusdyrTkr>

  Værdi handelsbesætning i tkr.

  496240

   

  <TilgSalgTkr>

  Tilgodehavender fra salg i tkr.

  496250 til 496152

  496110

   

   

   

   

   

  <VærdipapirerTkr>

  Regnskabsmæssig værdi værdipapirer i tkr.

  496285 til 496290

  <ImmAktiver>

  Immaterielle aktiver

  496010 til 496030

   

  <Husdyr>

  Værdi handelsbesætning

  496240

   

  <Beholdninger>

  Værdi beholdninger (inkl. salgsbeholdninger)

  496200 til 496231

   

  <TilgSalg>

  Tilgodehavender fra salg

  496250 til 496152

  496110

   

  <Værdipapirer>

  Regnskabsmæssig værdi værdipapirer

  496285 til 496290

   

   

   

   

   

  Regnskabsoplysninger i Dokumentation

   

   

   

  <DriftBalanceTkr>

  Balance i Årsrapport

   

   

  <DriftEgenkapTkr>

  Egenkapital i Årsrapport

   

   

  <DriftResultatTkr>

  Resultat fra Årsrapport

   

   

  <SkatteplTkr>

  Skattepligtigt resultat for ejer og evt. ægtefælle

   
   

  I Preview vil teksten blive vist sådan: 

   

  Tagget vil blive oversat, når udskriften bestilles


  Er denne vejledning nyttig?