SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Henlæggelser - Billede henlæggelser

  Hvordan konteres henlæggelser i Ø90, og hvordan laves forlods afskrivning med etablerings- eller iværksætterkonto?

  Henlæggelser

  Når man kommer ind i billedet ”Henlæggelser” [ALT+M+O+F+H], viser Ø90 alle de konti, hvorpå der er en indgående saldo eller bevægelser i løbet af året vedrørende henlæggelser.

  Forlods afskrivning med etablerings- eller iværksætterkonto 2790 – 2793

  Når du bruger 9x31 til iværksætterkonto, skal du rette kontoteksten til iværksætterkonto. 

  Forlods afskrivning 

  Beløb

  Konto

  9x30 xx

  eller

  9x31 xx

  V-kd=1

   

   

  Modkonto

  7549 xx

  V-kd=1

  Henlæggelse anvendt

  Beløb

  Konto

  7549 xx

  V-kd=2

   

   

  Modkonto

  279x xx

  V-kd=2

  Ved at bruge to efterposteringer kan du forlods afskrive en procentdel af henlæggelsen, og du kan undgå at påvirke mellemregning mellem virksomhed og privat.

  Hvis der er hævet henlæggelser til køb af aktier, skal du skrive beløbet i ruden med supplerende oplysninger.
   Selve den anvendte henlæggelse efterposteres til aktiekontoen eller en kapitalkonto.

  Kildeartsbegrænsede tab 2760 og 2761 

  Se hvordan specifikationsnumrene bruges i definition af den aktuelle selvangivelse.
  Se hvordan du skal kontere i vejledningen til billede Indlån og finansielle kontrakter.
  HUSK særlig kontering af finansielle aktiebaserede kontrakter. 

  Udskudte pensionsfradrag 2767 - 2768

  Se hvordan du laver opfyldningsfradrag i vejledningen til billede Fradrag personlig indkomst

  Udskudte fradrag lån 2770 - 2779 m.fl.

   Se hvordan du får beregnet årets fradrag i vejledningen til billedet Finansielle reguleringer

  Genanbragt ejendomsavance mv. 2782-2785

  Se hvordan du ajourfører i vejledningen til Køb og salg af fast ejendom

  Indhold 

  Konti

   I billedet behandles kontointervallerne:
   2760 00 til 2760 99 Uudnyttede tab virksomhed
   2761 00-29, 40-79, 90-99 Uudnyttede tab privat, ekskl. aktier
   2767 00 til 2779 99 Udskudte pensionsfradrag mv.
   2780 00 til 2789 99 Genanbragt ejendomsavance mv.
   2790 00 til 2799 99 Etableringskonti, konjunkturudligning mv. 

  Der kan indtastes i kolonnerne ultimo og bevægelser. Se under indtastning af posteringer.

  Supplerende oplysninger

   Her kan du udfylde selvangivelsesfelter henlæggelser, der er hævet til aktiekøb.

  Tilknyttede konti

   I billedet kan man se konti, der ikke behandles i billedet, men som indgår i vurderingen af henlæggelser:
   5277, 5278 og 5279 sp 50-99 med fradrag efter kursgevinstloven.
   5852 00 til 5853 99 Indekskontrakt (fradrag i personlig indkomst) 

  Tilknyttede supplerende oplysninger

   Her kan du se oplysninger overført fra SKAT

  Beregning

  Beregning på landsniveau

   På landsniveau er der valgt formel 850 "Afstem konto med ultimopostering af beløb" på alle konti med henlæggelser.
   Formlen er beskrevet i afsnit 3.1. 

  Alternative beregninger på kreds- og ejendomsniveau

  Ingen.

  Formel 850: Afstem konto med ultimopostering af beløb

  Eksempel på kontering af prisgruppe (kun nødvendige felter er vist):

  Konto

   

  Kontotekst

   

  For-

  mel

   

  Pris-

  gruppe

   

  R

   

  2760 10

   

   

  Uudnyttet tab 

  finansielle kontrakter

   

  850

   

  0

   

  F

   

  Denne formel er forvalgt på landsniveau til alle konti med henlæggelser. 

  Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer og formel. 
   Prisgruppe anvendes ikke. 

  Beregningen med formel 850 virker sådan:

  • Beløb ultimo beregnes ud fra primo og årets bevægelser.
  • Beløb ultimo konteres. 
  • Hvis der findes ultimoposteringer i forvejen, er det kun en eventuel difference, der konteres.

  Formel 0: Undertryk beregning

  Anvendes, hvis man ønsker at behandle en konto manuelt.

  Kontroller

  I billedet gennemføres nedenstående kontroller. Advarsler kan accepteres, fejl skal rettes.

  Advarsler pr. henlæggelse:

  1. Kontoen stemmer ikke beløbsmæssigt
  2. Indtastet eller overført ultimosaldo er korrigeret i beregningen (hvis der er en saldo i forvejen, men kontoen ikke stemmer)
  3. Ultimo er negativ på henlæggelser (aktiver 2760-2779)
  4. Ultimo er positiv på henlæggelser (passiver (2780-2799)

  Advarsler vedrørende billedet som helhed

  1. Der er fremførte tab på finansielle kontrakter ultimo, men også nettofortjeneste i året

  FAQ

  Hvorfor foreslår Slutpostering et forkert beløb?

  Det beløb som slutpostering foreslår, afhænger af hvilken kolonne, I har tastet i, og af om billedet er beregnet eller ej.

  Tast i kolonnen "Bevægelser"

  Her foreslår Ø90 altid det beløb, som I selv har tastet.

  Tast i kolonnen "Ultimo"

  Her foreslår Ø90 en efterpostering, som er forskellen mellem det, der stod før, og det som I har tastet ind. Denne funktion er kun hensigtsmæssig at bruge, når billedet allerede er beregnet.

  Er denne vejledning nyttig?