SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning – Ejendomsværdiskat

  Ejendomsværdiskat beregnes i billedet "Indkomstdisponering og skatteberegning"

  Beregningens omfang

  Ejendomsværdiskat beregnes i billedet ”Indkomstdisponering og skatteberegning”


   

  Ø90 kan beregne ejendomsværdiskat for ejendomme, der er placeret på kontonumrene 1000 00, 1000 01, 1020 50, 1020 51 og 1020 52. Beregningen sker på grundlag af supplerende oplysninger og resultatet af sidste års beregninger på konto 8758 01-05, 8759 01-05, 8780 01-05 og 8781 01-05.

  Hvis man ønsker at bruge et andet grundlag end ultimo værdien på stuehus mv.

  I årene 2021 og 2022 beregner Ø90 efter de gamle regler, selv om nogle husejere har fået en ny vurdering. I de fleste tilfælde vil skatteloftet betyde, at der ikke er nogen forskel på Ø90’s og SKAT’s beregning. I de få tilfælde, hvor der er forskel, kan man rette Ø90-grundlag for beregningen.

  Som udgangspunkt bliver beregningen foretaget på grundlag af ultimo-posteringer (V=2) på konto 1007 xx og 1020 xx og 1020 xx. Man kan dog vælge at bruge et andet grundlag, som træder i stedet for.


   

  Almindelig beregning

  Hvis der er tale om en "almindelig" beregning, behøver I kun at sikre jer, at de supplerende oplysninger er rigtige.  

  Den almindelige beregning kan anvendes når personen:

  • Ikke modtager efterløn eller fleksydelse
  • Ikke er gift med en, der modtager efterløn eller fleksydelse
  • ikke enke/enkemand efter en, der modtog efterløn eller fleksydelse

  Hvis der også blev beregnet sidste år

  Hvis Ø90 beregnede ejendomsværdiskatten sidste år, vil stamdata og sidste års tal som udgangspunkt allerede være i orden. De kan ses som primo i tilknyttede konti:


   

  Hvis det er første år, der beregnes

  Første gang der beregnes, skal du være omhyggelig med supplerende oplysninger, for at få en rigtig beregning. Specielt skal du huske at indtaste sidste års tal, fordi resultatet altid bliver 0 kr., hvis der ikke findes et loft over beregningsgrundlaget. 

  Supplerende oplysninger til beregningen

  Ud over stuehusværdien fra overførslen fra SKAT kræver beregningen af ejendomsværdiskat flere oplysninger. De kan alle ses i underfanen ”Supplerende oplysninger”:


   

  Hvis "Stuehus vurdering pr. 1. oktober i kalenderåret" er udfyldt, så bliver den brugt som grundlag. Ellers bruger Ø90 ultimoværdien (privat ultimo på konto 1007, 1007 01, 1020 50, 1020 51 eller 1020 52)

  Hvis de almindelige regler ikke er tilstrækkelige

  Hvis beregningen ikke skal følge de almindelige regler, skal I indtaste ekstra oplysninger til beregningen på stamdata eller periodens data vedrørende ejendomsværdiskat. For hver ejendom, er der en række muligheder for at ændre beregningen, og disse ændringer vil gælde fra og med det indkomstår hvor de rettes.

  Landmanden er efterlevende til alderspensionist

  For at få beregnet pensionistnedslag for en enkemand eller en enke efter en alderspensionist, skal I skrive ja til "Beregningen skal gennemføres for en efterlevende til alderspensionist".

  Oplysningen gælder for alle 5 ejendomme og har kun betydning for en enlig.

  Uden nedslag ved køb senest 1/7-98 (max 1.200 kr.)

  I kan fravælge beregning af nedslaget efter §7 på 4 promille for ejendomme købt senest 1/7-98 på stamdata. 

  For eksempel relevant for lejlighed i en udlejningsejendom.

  Uden begrænsning af stigningen i forhold til sidste år

  I kan fravælge begrænsning af stigningen i forhold til sidste år ved at skrive Nej. Det er for eksempel relevant, hvis I har indtastet korrektion sidste år, så sammenligningsgrundlaget ikke er korrekt. Det kan også være aktuelt i ombygningsår, fordi Ø90 kun stopper beregningen hvis ejendomsværdien er steget mere end 100 %. Det vil ikke altid være tilfældet, selv om husets forskelsværdi er steget mere end 100 %.

  Ø90 laver kun begrænsningen, hvis der findes en ejendomsværdiskat fra sidste år at sammenligne med. Hvis I anvendte automatisk beregning sidste år, vil der være gemt et sammenligningsgrundlag. Ellers kan I indtaste det i primo.

  Kun beboet en del af året

  Hvis ejendommen kun har været til rådighed i en del af året eller hvis kun en del af ejendommen er anvendt til beboelse, skal I indtaste andelen på stamdata. 

  Landmand og ægtefælle, der begge ejer en andel

  Hvis der beregnes for et ægtepar eller et samlevende par, der hver ejer en andel af ejendommen og ejendommen står på ét kontonummer i balancen, skal I være opmærksomme på ejerprocenterne.

  Ægtepar

  Det er hele stuehusvurderingen pr. 1. oktober i kalenderåret, der skal indtastes (eller bliver overført). 

  Ejerandelen i prisgruppen i billedet ”Ejendomsværdi” skal være den samme som landmandens + ægtefællens ejerandele i stamdata vedrørende ejendomsværdiskat. 

  Samlevende

  Hvis I har hele ejendommen på én konto i balancen, skal I anføre 100 % ejerandel hos "ejeren" og lave to manuelle korrektioner, der flytter samleverens andel af den beregnede skat. Dette skal gøres hvert år.

  Eksempel, hvor landmanden ejer 60 % og samleveren 40 %:

    Tekst i periodens data vedr. skattemæssige beregninger Oplysning
    40 % overført til medejer -5.430
    40 % af skat vedr. Landevejen 50 5.430

  Læg mærke til at I selv kan rette teksterne, og den rettede tekst bliver skrevet i regnskabets specifikation af ejendomsværdiskatten.

  Hvis man slet ikke ønsker automatisk beregning

  Undertryk beregning

  I kan stoppe al automatisk beregning ved at sige nej til automatisk beregning på stamdata. For eksempel relevant for fast ejendom i udlandet eller hvis I selv vil angive skatten. 

  Manuel korrektion af årets ejendomsværdiskat

  I kan indtaste en manuel korrektion med tilhørende tekst (svarende til en kontotekst). Korrektionen virker, selv om I har stoppet beregningen. Hvis I indtaster manuel korrektion, bør I med det samme sige nej til "Skal stigningen i fh.t. sidste år begrænses".

  Eksempel
  Hvis I kender den rigtige ejendomsværdiskat, kan det være lettere at stoppe beregning og selv indtaste det rigtige beløb som "Manuel korrektion", frem for at rette flere detaljer i beregningen. Kan også anvendes, til ejendomme, der er placeret på andre konti, da korrektionen bliver vist for sig selv.

  Er denne vejledning nyttig?